Ugrás a tartalomhoz
Refine results
35 hits

Repülőgépek rendszerei és avionika

Typotex Kiadó, Beneda Károly, Gáti Balázs, Hámori György, Óvári Gyula, Rácz János

A repülőgépeken a különböző feladatú rendszerek biztosítják a működőképességet az irányítástól kezdve a navigáción át a vészhelyzetek megoldásáig. A hidraulika- és pneumatika-rendszerben szivattyúkat, útirányító elemeket, munkahengereket alkalmaznak a repülőgép alkatrészeinek megfelelő mozgatásához. A villamosenergia termelését redundáns módon működő generátorok végzik a speciális paraméterekkel rendelkező villamos sínekre. Az üzemanyagrendszer biztosítja az üzemanyag eljutását a hajtóműveket ellátó magasnyomású szivattyúkig, illetve a tartályok közötti üzemanyag-mozgatást. A fedélzeti gázturbina a fő hajtóművektől függetlenül képes energiával ellátni a különböző rendszereket. A tűzoltó rendszer láng, füst és magas hőmérséklet esetén lép működésbe. A kormányvezérlő rendszer lehet mechanikus megoldású vagy elektronikus Fly-By-Wire rendszerű. Az automatikus repülőgép-vezérlő rendszer gondoskodik a navigációról a különböző navigációs berendezések segítségével (VOR, ILS, GNSS). A veszélyes földközelség-jelző rendszer csak abban az esetben riaszt, ha rendellenes módon közelít a repülőgép a földfelszínhez. A pilóták kommunikációját a távközlési rendszer teszi lehetővé különböző frekvenciákon (HF, VHF, SATCOM).

Theory and design of electric machines

Budapest University of Technology and Economics Department of Electric Power Engineering, István Vajda

Theory of electric machines. Symmetrical, asymmetrical and transient modes of operation. Electric machines of 3 phases AC, 1 phase AC, low power; special electric machines. General objectives of design, its process, determination of main dimensions. Permittable electrical, thermal, mechanical stresses. Application of numerical simulation in the design process, determination of characteristics and parameters of machines.

VER villamos készülékei és berendezései

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Koller László, Balázs Novák

A villamosenergia-rendszerben alkalmazott nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása

Villamos gépek elmélete és tervezése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Vajda István

A villamosgépek magasszintű, egységes elmélete. Szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotok. Három- és egyfázisú váltakozóáramú, a kisteljesítményű és különleges villamos gépek. A tervezés általános szempontjai menete, főméretek meghatározása. Megengedhető mágneses, villamos, termikus és mechanikai igénybevételek. Gépparaméterek és üzemi karakterisztikák meghatározására alkalmas számítási módszerek, a végeselemes számítógépes térszámítási módszer alkalmazása a tervezésben.

Villamos gépek és hajtások laboratórium I.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Kiss István, Cselkó Richárd

A szakirány tantárgyaihoz kapcsolódó tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásai, laboratóriumi mérések

Villamos járművek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Vincze Gyuláné, Balázs Gergely György

Villamos vontatású járművek (mozdonyok, városi villamos járművek, villamos autók, stb.) járműhajtásai és segédüzemi villamos berendezései. A munkavezetékes és munkavezeték nélküli villamos hajtású járművek energiaellátása. A villamos vontatású járművek korszerű, energiatakarékos és hálózatkímélő hajtás és hajtásszabályozási megoldásai. Maximális utas-kényelmet és biztonságot nyújtó módszerek

Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Faludi Andor, Szabó László

A villamosenergia-rendszer kialakítása, működése és irányítása (rendszerszemléletűen), a kapcsolódó fizikai jelenségek és folyamatok elméleti háttere, a folyamatok befolyásolására alkalmas eszközök, az ismeretek alkalmazása a számítógéppel támogatott tervezésben, irányításban és a biztonságos üzemeltetésben

Villamosenergia-rendszerek laboratórium I.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Hartmann Bálint, Ladányi József, Vokony István

A szakirány tantárgyaihoz kapcsolódó tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásai, laboratóriumi mérések

Villamosenergia-rendszerek Laboratórium II.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék, Ladányi József, Hartmann Bálint, Vokony István

A szakirány tantárgyaihoz kapcsolódó tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásai, laboratóriumi mérések

Váltakozó áramú rendszerek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék , Berta István , Kádár István , Szabó László

A váltakozó áramú áramkörök és hálózatok, valamint a villamos-energia átalakítók állandósult és átmeneti állapotaira vonatkozó alapismeretek rendszerezése, célirányos, magas szintű bővítése.

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása