Ugrás a tartalomhoz
Refine results
4 hits

Erdei fák betegségei

Szaktudás Kiadó Ház, Szabó Ilona

Az erdei fák növénykórtanáról összefoglaló jellegű magyar nyelvű könyv 1969-ben, Haracsi Lajos tollából, az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. Ezt követően Igmándy Zoltán, az okleveles erdőmérnök alapképzés (1981) és az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés (1975) számára írt egyetemi jegyzetei tartalmazzák e tudományág hazai viszonylatban jelentős ismereteinek összefoglalását. E munkák megjelenése óta az erdei fák betegségeivel foglalkozó tudomány nagy fejlődésen ment keresztül. Erdei fáinkon számos új, addig nem ismert kórokozó és betegség jelentkezett, a korábban ismertekkel kapcsolatos ismeretanyag is nagymértékben gazdagodott. Megváltozott a kórokozók rendszere és elnevezése, bővült kutatásuk módszereinek skálája. A fertőzéssel, a betegségek lefolyásával, a növényi ellenálló képességgel kapcsolatos tudásanyag is nagymértékben gazdagodott. Az erdészeti növénykórtan megújított anyagát Szabó Ilona Erdészeti növénykórtan című, 2000-ben megjelent egyetemi jegyzete foglalja magába. E munka a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának belső használatára készült, szélesebb körben nehezen férhető hozzá.

Erdészeti gépek

Szaktudás Kiadó Ház, Dr. Horváth Béla

Magyarországon az erdészeti gépesítésrôl szóló elsô összefoglaló mû Dr. Szepesi László tollából jelent meg a Mezôgazdasági Kiadónál, 1966-ban, „Erdôgazdasági gépek jellemzôi és használata” címmel. A gépesítési terület egy részét fogja át „A fahasználat gépei” címû könyv, melyet Dr. Káldy József írt, és amelyet 1986-ban jelentetett meg az Akadémiai Kiadó. Jelentek meg továbbá az elmúlt évtizedekben olyan erdészeti szakkönyvek, amelyekben gépesítéssel foglalkozó fejezetek is helyet kaptak. A témakörnek léteznek továbbá egyetemi jegyzetei, egy-egy részterületet átfogva. Az eddig megjelent könyvek, könyvrészletek gyakorlatilag mindegyike típuscentrikusan tárgyalja az erdészeti gépeket, azaz egy-egy konkrét típus bemutatásán keresztül igyekszik az adott munkamûvelet gépesítését megismertetni. Ez a meg-közelítési mód természetesen a régebbi könyvek megjelenésének idôszakában elfogadható volt, mivel az egyes mûveletekhez hozzárendelhetô típusok száma annyira kevés volt, hogy gyakorlatilag valamennyirôl szólt a könyv.

Erdészeti rovartan

Agroinform Kiadó, Tóth József

Az Erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik.

Erdővédelemtan

Szaktudás Kiadó Ház, Dr. Varga Ferenc

Az Erdővédelemtan c. tankönyv megírásával régi adósságunkat törlesztjük. Magyarországon összefoglaló jellegű, könyv alakban kiadott, erdővédelem témájú szakkönyv utoljára 1961-ben Györfi János tollából jelent meg. Az azóta eltelt 40 esztendő alatt a növényvédelem szemléletében és különösen annak technológiájában gyökeres átalakulás ment végbe. Ez a változás nem kerülte el az erdészeti növényvédelmet (erdővédelmet) sem.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása