Ugrás a tartalomhoz
Refine results
115 hits

A belgyógyászat alapjai 1.

Medicina Könyvkiadó Zrt., Zsolt, Tulassay

A belgyógyászat alapjait összefoglaló, tizennégy fejezetes munka az egyes betegségformulákat anatómiai megjelenésük szerint, szervekhez csoportosítva mutatja be.

A belgyógyászat alapjai 2.

Medicina Könyvkiadó Zrt., Zsolt, Tulassay

A belgyógyászat alapjait összefoglaló, tizennégy fejezetes munka az egyes betegségformulákat anatómiai megjelenésük szerint, szervekhez csoportosítva mutatja be.

A bizonyítékokon alapuló orvoslás

Medicina Könyvkiadó Zrt., Decsi Tamás

A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan interdiszciplináris tudományág, amely az alap- és klinikai tudományok, az epidemiológia, a biostatisztika és a szociológiai tudományok ötvözésén alapuló, új tudományos módszertani eszköztárat kínál a klinikai tudományos kutatómunkában felmerült kérdések megválaszolására.

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai

Pécsi Tudományegyetem, Dr. Kvell Krisztián, Dr. Pongrácz Judit, Dr. Székely Miklós, Dr. Balaskó Márta, Dr. Pétervári Erika, Dr. Bakó Gyula

A lakosság idősödésével világszerte egyre nagyobb figyelem irányul az öregedéssel kapcsolatos folyamatok megértésére. A tantárgy az öregedés és a hosszú élet folyamatának biológiája, speciális élettani, kórélettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő betegségek alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, illetve ezek alapján felvet olyan preventív módszereket, amelyek elősegíthetik a sikeres öregedést.

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai

Pécsi Tudományegyetem, Dr. Kvell Krisztián, Dr. Pongrácz Judit, Dr. Székely Miklós, Dr. Balaskó Márta, Dr. Pétervári Erika, Dr. Bakó Gyula

A lakosság idősödésével világszerte egyre nagyobb figyelem irányul az öregedéssel kapcsolatos folyamatok megértésére. A tantárgy az öregedés és a hosszú élet folyamatának biológiája, speciális élettani, kórélettani, pszichoszociális vonatkozások és korfüggő betegségek alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, illetve ezek alapján felvet olyan preventív módszereket, amelyek elősegíthetik a sikeres öregedést.

A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége - válogatott fejezetek

Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Kőhidai László

A biológia és orvostudomány régen ismert és sajnos hosszú időre el is feledett kérdéskörét, a kemotaxis kutatás főbb fejezeteit tárgyalja, azok rövid összefoglalását nyújtva e kötet. A téma kutatása éppen napjainkban éli reneszánszát, s mind a klinikum, mind az alapkutatások terén szinte havonta gazdagodik jelentős, új ismeretekkel. Éppen e tény felismerése teszi lehetővé, hogy immár 15 éve a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében meghirdetésre kerül a fenti problémakört tárgyaló, "A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége" című tantárgy, melynek célja, hogy átfogó képet adjon a kérdés sejtbiológiai, mikrobiológiai vonzatairól éppúgy, mint annak kórtani - klinikai eredményeiről, megfigyeléseiről.

A kemotaxis mérése egysejtűekben és magasabb rendű szervezetekben - Módszertani útmutató

Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Kőhidai László

A jelen munka célja éppen ezért a kemotaxis, illetve egyéb migrációs jelenségek elemzésére rendelkezésre álló technikák sokaságában való eligazodás megkönnyítése volt, ezt célozzák a rövid elméleti átte-kintő részben és a kemotaxis vizsgálatok elméleti megfontolásairól írottak éppúgy, mint a módszertani kitekintés, illetve a Függelék aprólékosabb technikai leírásai.

A klinikai kutatások tervezése és kivitelezése: elméleti és módszertani alapok

Medicina Könyvkiadó Zrt., Bereczky Zsuzsanna, Muszbek László

Klinikai kutatás mindaz a tudományos vizsgálat, amelynek középpontjában a beteg áll. A kutatások során a mintákat nem a betegtől elvonatkoztatva vizsgálják, hanem mindenkor az egyént helyezik előtérbe.

A klinikai kémia és klinikai enzimológia története és fejlődése

Debreceni Egyetem, Góth László

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a különböző korok tudósaival, azok életével, felfedezéseivel és ezeknek a gyógyításra gyakorolt hatásával. Megismerkednek a készülékekkel, műszerekkel,és azok kifejlesztésének néha rögös útjaival. A klinikai laboratóriumi vizsgálatok száma és választéka állandóan bővül és a fejlett technika, amely szükséges a bonyolult eszközök, automaták, robotok működtetéséhez újszerű tudást igényel.

A mukociliáris tisztulás hatása a bronchiális légutak sugárterhelésére

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport, Dr. Farkas Árpád

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása