Ugrás a tartalomhoz
Refine results
38 hits

Térinformatikai menedzsment 1., Menedzsment ismeretek

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja a menedzsment alapfogalmainak összefoglalása, előkészítve az ismeretek alkalmazását a térinformatikai menedzsmentben. A tananyag ismerteti a menedzsment alapfogalmait, a menedzsment tudományának rövid történetét, a szervezeti alapformákat, a szervezet környezetének elemeit, a szervezeti kultúra fontosságát, a tervezés, alapvetően a stratégiai tervezés fő lépéseit és technikáit.

Térinformatikai menedzsment 4., Szervezeti és üzleti szempontok

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy szervezetben, bemutatni a GIS projekt megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. A modul áttekintést ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatásáról, és a GIS tervezésének illetve kiválasztásának módjáról.

Térinformatikai menedzsment 6., Téradat infrastruktúra

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja rámutatni az SDI általános céljaira; bemutatni a téradat infrastruktúrák kialakulását, és az SDI eléréséhez szükséges eljárá-so-kat; megmutatni a sajátos szempontokat, és példát adni az SDI fejlődésére helyi, országos és világszinten. A modulban röviden foglalkozunk a kapcsolódó jogi kérdésekkel, majd röviden ismertetjük az USA-ban, Hollandiában, Finnországban, és Magyarországon kifejtett erőfeszítéseket, leírunk néhány fejlesztési kezdeményezést országos és nemzetközi szin-ten.

Térinformatikai menedzsment 7., Fejlődési tendenciák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A modul célja vázlatosan bemutatni, hogy milyen irányban fejlődik a térinformatika, a GIS technológia és a térbeli információk alkalmazása. A modul első részében áttekintjük a fontosabb fejlődési tendenciákat, majd a második részben néhány gyakori félreértést és csapdát ismertetünk.

A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Lázár Imre

A tananyag témája Szervezeti kommunikáció ezen belül: A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Domschitz Mátyás.

A szervezeti struktúra vizsgálata

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Balogh Eszter

A tananyag témája Szervezeti kommunikáció ezen belül: A szervezeti struktúra vizsgálata A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Domschitz Mátyás.

Belső kommunikáció a szervezeti kultúrák szempontjából

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Sepsi Enikő

A tananyag témája Szervezeti kommunikáció ezen belül: Belső kommunikáció a szervezeti kultúra tükrében A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Domschitz Mátyás.

Beruházás a jövő kórházaiba

Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem, Bernd Rechel, Stephen Wright, Nigel Edwards, Barrie Dowdeswell, Martin McKee

A European Observetory on Health Systems and Policies a tapasztalatalapú egészségügyi eljárásrend-kialakítást tűzte ki céljául – az európai egészségügyi rendszerek átfogó és szigorú elemzése segítségével. Számos szakértőt, elméleti és gyakorlati szakembert gyűjtöttünk és fogtunk össze, hogy elemezzék az európai egészségügyi reform-trendeket, és felvázolják az európai tapasztalatokat, hogy megvilágosítsanak bizonyos témákat.

Betriebstättenplanung

Széchenyi István Universität, Dr. Károly Kardos, Dr. János Jósvai

Die Kurs Studierenden werden in das Innere eines Anlagen-Layout Design-Prinzipien eingeführt. Bereitet die Studierenden auf zukünftige Aufgaben der Organisation von Produktion, Installation, Produktionsplanung Probleme in der integrierten Management zu lösen, unter Berücksichtigung Kontext präsentiert das Thema Technologie und Anlagenbau Grundlagen.

BEVEZETÉS A DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENTBE

, Dr. Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Dr. Gulyás László

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása