Ugrás a tartalomhoz
Refine results
13 hits

"Love of Words" - "Love of Wisdom" Philology and Philosophy from a Hermeneutical Perspective

Cluj University Press, István M. Fehér

This research was supported by the European Union and the State of Hungary, co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 National Excellence Program.

A filozófia alapproblémái

Kossuth Kiadó, Bertrand Russell

Az új kiadás három fontos követelménynek próbál eleget tenni: a korszerű és közérthető filozófiai köznyelv kívánalmainak, a szöveghűségnek és a teljességnek. Az első két követelmény teljesüléséről nem a mi hivatásunk véleményt mondani; csupán annyit kívánunk megjegyezni, hogy a szöveg általános arculatának kialakításában figyelembe vettük két korszerű Russell-fordítás (Filozófiai fejlődésem. Gondolat 1968. ford. Fehér Ferenc; Miszticizmus és logika. Helikon-Európa 1976. Ford. Márkus György) stílusát és fogalomhasználatát.

A nyitott jövő problémája

Typotex, E. Szabó László

A kötet fő kérdése, hogy a világot vajon a vak véletlen uralja – ahogyan a kvantummechanika tételeiből következik –, vagy a lét teljes mértékben determinált – ahogyan a relativitáselmélet tételeiből következik. A könyv egyaránt szól a szakmai közönségnek, a fizikát vagy filozófiát tanulóknak és mindazoknak, akiket a fenti kérdések foglalkoztatnak.

Bevezetés a filozófiába

Kossuth Kiadó, Nigel Warburton

A filozófia mibenlétére vonatkozó kérdés - hogy tudniillik: Mi a filozófia? - híres arról, hogy nem könnyű megfelelni rá. A legegyszerűbb válasz talán azt mondani: a filozófia az, amit a filozófusok csinálnak, s azzal Platón, Arisztotelész, Descartes, Hume, Kant, Russell, Wittgenstein, Sartre és más híres filozófusok műveire mutatni. Ezzel a válasszal azonban nem sokra megy az, aki épp csak hogy ismerkedik a filozófiával, mivel nem valószínű, hogy bármit is olvasott volna a szóban forgó szerzőktől. Ha pedig történetesen olvasott is, nem biztos, hogy a felsorolt szerzők közös vonását - ha egyáltalán van - olyan könnyű megragadni. De válaszolhatunk így is: a filozófia: egy görög szóból származik, melynek jelentése: "a bölcsesség szeretete". Ez azonban meglehetősen homályos és még kevésbé segíti a megértést, mint ha azt mondjuk, hogy a filozófia az, amit a filozófusok művelnek. Szükség van tehát néhány általános megjegyzésre arról, hogy mi is a filozófia.

Bevezetés a vallásfilozófiába

Kossuth Kiadó, Brian Davies

Nehéz megmondani, valójában mi is a vallásfilozófia. Meghatározhatjuk úgy, mint a vallásról való filozofálást, de mivel az emberek mást és mást értenek filozófián, illetve valláson, ezért ez a definíció nem a legszerencsésebb. A vallásfilozófia ma virágzó filozófiai szakterület. Körülbelül harminc évvel ezelőtt még kevés vallásfilozófussal lehetett találkozni, ma viszont sok tudós műveli ezt a területet, és számos ilyen tárgyú tanulmány is jelenik meg. E szaktudomány képviselői közül sokan vallásfilozófusnak is neveznék magukat. Elhamarkodottság lenne azonban ebből azt a következtetést levonni, hogy a vallásfilozófia könnyűszerrel meghatározható fogalom - ez a tudomány ugyanis nem különböztethető meg a többitől oly módon, ahogyan például a kémia a hímzéstől.

Durkheim

Hallgatói Információs Központ, Némedi Dénes

Elmélkedések az első filozófiáról

Atlantisz Könyvkiadó, René Descartes

Talán csak az az egy, hogy semmi sem bizonyos...

Esztétika

Atlantisz Könyvkiadó, Alexander Gottlieb Baumgarten

Baumgarten (1714-1762) klasszikus esztétikája - az érzékiség emancipációja - először dolgozza ki a tudományétól különböző művészi megismerés elméletét.

Ismeretelmélet

Budapesti Corvinus Egyetem, Ujvári Márta

Az episztemológia jegyzet ráépül az alapképzésre, ahol a Filozófia/A tárgy bevezetést nyújt az egymással összefüggő két filozófiai diszciplína, a metafizika és az episztemológia fogalmi alapjába és történeti háttérébe. A jelen mester kurzus jegyzete részletesen tárgyalja a propozícionális tudás feltételeit, a különböző igazságelméleteket, továbbá az igazolás funádcionalista és koherentista elméleteit. Sor kerül a szkeptikus kihívásra és a konstruktív szkepszis által motivált módszertani elvekre is, amelyek a szociológiában mint társadalomtudományban is jelentkeznek.

Modern metafizika

Osiris Kiadó, Huoranszki Ferenc

Olvasása nem feltételez előzetes filozófiai vagy filozófiatörténeti ismereteket, csak a filozófia iránti érdeklődést. Amennyire lehetett, igyekeztem mellőzni a felesleges szakzsargont. Amikor ez nem volt lehetséges (és sok esetben nem volt az, hiszen a filozófia többek között szakma is, aminek megvan a maga sajátos szaknyelve és kifejezési formája), akkor arra törekedtem, hogy röviden érthetővé tegyem az egyes terminusok jelentését. A filozófus olvasót arra kérem, viselje türelemmel ezeket a számára talán feleslegesnek tűnő magyarázatokat.

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása