Ugrás a tartalomhoz
Refine results
53 hits

"Pollackos" TDK füzetek 5.

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

"zseblámpával szubjektivizálni, nem reflektorral"

Pécsi Tudományegyetem, Simon Attila

A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0029: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében készült.

A bor a művészetekben

Eszterházy Károly Főiskola, György István Csaba

A tananyag célja a hallgatók általános és speciális ismereteinekbővítése, kultúrtörténeti beágyazottság és szociológiai szempontokon keresztül történőismeretbővítés a bor és a vizuális művészetek összefüggéseinek elmélyült vizsgálata ésmegismerése.

A forma problémája a képzőművészetben

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet, Hildebrand, Adolf

A szobrász Adolf Hildebrandt klasszikus művészetelméleti traktátusának egykorú, mára nehezen hozzáférhető magyar fordítása.

A fotográfia elméletei : klasszikus és kortárs megközelítések

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Szilágyi Sándor

A fotográfia elméletei - Klasszikus és kortárs megközelítések című könyv a fotográfia, vagyis az optikai és kémiai, tehát az analóg állókép elméleti megközelítéseivel foglalkozik, de egy fejezet erejéig a digitális képalkotás kérdéseit is tárgyalja. A fotóelméleti irodalom klasszikus szövegeinek feldolgozásához fontos szemléleti és szakirodalmi kapaszkodókkal szolgál:Benjamin, Barthes, Sontag, Flusser fotográfiáról előadott nézeteinek ismertetése mellett, mind a klasszikus, mind pedig a kortárs megközelítéseket kritikai vizsgálat tárgyává teszi.A fogalmi tisztázásokat követően, történeti megközelítésben mutatja be a fotóművészeti látásmódokat, egy-egy jelentős alkotó művészetének bemutatásával (pl. Strand, Weston, Atget, Kertesz). A klasszikus fotóelméleti rész fejezetei: Perce jeltipológiája, Benjamin messzianisztikus kultúrakritikája, Sontag újbalos kultúrakritikája, Barthes szubjektív fenomenológiája, Flusser posztmarxista kultúrakritikája, Kortárs kritikai megközelítések. Fotográfia és művészet: Moholy antifotográfiája, Ecsetfaktúra vagy fényfaktúra?, Gombrich a fotóról, A digitális állókép és a fotográfia. A kötete részletes bibliográfia jegyzék zárja

A fotó a képkorszakban

Gondolat Kiadó, Bán András, Bata Tímea, Beöthy Balázs, Cs. Plank Ibolya, Csaba Zsófia, Doboviczki Attila, Gyenes Zsolt, Házas Nikoletta, Hornyik Sándor, Kemenesi Zsuzsanna, Nagy Károly Zsolt, Sándor Zsuzsa, Szuhay Péter

Az anyag a "Kortárs képtudományi olvasatok, korrespondenciák a magyar fotográfiában" című konferencia (Pécs, 2010. február 9-10.) tanulmányainak szerkesztett változatát tartalmazza. Az itt olvasható tanulmányok a képekre, a fotográfiára vonatkozó tudás igen széles spektrumát ölelik fel, nem a teljesség igényével. A szerzők olyan jellemző területeket, problémaköröket igyekeztek felvillantani, melyek leginkább a praxis, a képhasználat értelmezésére adnak alkalmat és lehetőséget. Az egyes esettanulmányok, elméleti megközelítések ennek megfelelően ismertetnek eltérő eseteket, alkalmaznak eltérő metodikákat, eljárásokat.

A gyakorlattól a diszkurzusig – Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Jeffrey Abt, Tony Bennett, Mieke Bal, Nick Prior, Miwon Kwon, Grant Kester, Gregory Sholette, John Roberts, Julian Stallabrass, Griselda Pollock, Judith Halberstam, Jean Fisher, Sean Nazerali, Walter Grasskamp, Marion von Osten, Claire Doherty, Mick Wilson, Paul O’Neill, Daniel Baker, Daniel Buren

A Magyar Képzőművészet Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének gondozásában 2012 tavaszán elkészült A Gyakorlattól a Diszkurzusig – Kortárs Művészetelméleti Szöveggyűjtemény az elmúlt közel tizenöt év kurrens nemzetközi kortárs művészelméleti írásaiból válogat. A huszonkét tanulmányt tartalmazó kötet elsősorban az MKE Képzőművészet-elmélet, valamint művészeti szakos hallgatóinak elméleti tanulmányaihoz nyújt segítséget, de a kortárs képzőművészettel, kurátori gyakorlattal és kiállítástörténettel foglalkozó egyetemi hallgatók és elméleti szakemberek is minden bizonnyal nagy hasznát tudják venni a fordításoknak. A kötetben szereplő írások először jelennek meg magyar nyelven. Az on-line szöveggyűjtemény célja nemcsak az, hogy magyar nyelven hozzáférhetővé tegyünk néhány alapvető, a kortárs művészettel foglalkozó tanulmányt, hanem a kortárs művészetelmélet terminusainak magyar nyelvű bevezetése és elterjesztése is.Az on-line kötet fejezetcímei: Múzeumi Paradigmák: A Mouseiontól a hipermodernig, Kritikai művészet, Identitás és (nem csak) kulturális reprezentáció, Kurátori szerepek

A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Művészettörténeti Intézet, Panofsky, Erwin

A művészettörténész Erwin Panofsky legjelentősebb tanulmányainak gyűjteménye

A képzőművészeti kommunikáció

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Németh István

A tananyag témája Vizuális kommunikáció ezen belül: A művészet mint vizuális kommunikáció. A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Buda Béla.

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Marosi Ernő (1940–)

Válogatás a középkori művészetre vonatkozó egykorú forrásokból, jegyzetekkel, bibliográfiával, név- és tárgymutatóval. Az elektronikus kiadás a Balassi Kiadó és a Magyar Képzőművészeti Főiskola közös kiadásában 1997-ben napvilágot látott kötet digitalizált változata.

 1   2   3   4   5   6 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása