Ugrás a tartalomhoz
Refine results
16 hits

A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)

Balassi Kiadó, Stoll Béla (1928-)

A XVI–XIX. századi magyar költészet elsőrendű fontosságú forrásait számba vevő bibliográfia 1963-ban jelent meg először. Ennek jelentősen kibővített változata látott napvilágot 2002-ben, majd CD-adathordozón 2003-ban (Balassi Kiadó). A jelen elektronikus kiadás ez utóbbi, javított és bővített kiadások alapján készült.

Szentjóbi Szabó László összes költeményei

Balassi Kiadó, Szentjóbi Szabó László (1767–1795), Debreczeni Attila (1959–)

Ez az elektronikus kiadás a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatának 6. köteteként napvilágot látott kritikai kiadás (Balassi Kiadó, 2001) digitalizált változata.

Csalárd Cupido – Proserpina elragadtatása – Cuma várasában építtetett Dédalus temploma – Heroida-fordítások

Balassi Kiadó, Gyöngyösi István (1629-1704), Jankovics József (1949-), Nyerges Judit (1947-)

A 17. század egyik legjelentősebb költőjének, Gyöngyösi Istvánnak versei a Régi Magyar Könyvtár. Források sorozat 13. köteteként, Jankovics József (és munkatársa) kiadásában, jegyzeteivel és utószavával jelentek meg (2003, Balassi Kiadó), kritikai kiadás jelleggel. Ez az elektronikus kiadás a Csalárd Cupido, a Proserpina elragadtatása, a Cuma várasában építtetett Dédalus temploma című műveket és a Heroida-fordításokat tartalmazó kötet digitalizált változata.

Henriás, 1792

Balassi Kiadó, Voltaire (1694–1778), Péczeli József (1750–1792), Vörös Imre (1936–)

Ez az elektronikus kiadás a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatának 1. köteteként napvilágot látott kritikai kiadás (Balassi Kiadó, 1996) digitalizált változata.

Inventarium de operibus litterariiis ad res Hungaricas pertinentibus ab initiis usque ad annum 1700 – A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig

Balassi Kiadó, Kulcsár Péter (1934-)

A középkori és kora újkori magyar történeti források lelőhelyjegyzéke

Márssal társolkodó Murányi Vénus

Balassi Kiadó, Gyöngyösi István (1629-1704), Jankovics József (1949-), Nyerges Judit (1947-)

A 17. század egyik legjelentősebb költőjének, Gyöngyösi Istvánnak elbeszélő költeménye a Régi Magyar Könyvtár. Források sorozat 8. köteteként, Jankovics József (és munkatársa) kiadásában, jegyzeteivel és utószavával jelent meg (1998, Balassi Kiadó), kritikai kiadás jelleggel. Ez az elektronikus kiadás a Márssal társolkodó Murányi Vénust tartalmazó kötet digitalizált változata.

Porábúl megéledett Főnix

Balassi Kiadó, Gyöngyösi István (1629-1704), Jankovics József (1949-), Nyerges Judit (1947-)

A 17. század egyik legjelentősebb költőjének, Gyöngyösi Istvánnak elbeszélő költeménye a Régi Magyar Könyvtár. Források sorozat 10. köteteként, Jankovics József (és munkatársa) kiadásában, jegyzeteivel és utószavával jelent meg (1999, Balassi Kiadó), kritikai kiadás jelleggel. Ez az elektronikus kiadás a Porábúl megéledett Főnix című művet tartalmazó kötet digitalizált változata.

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz, Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

Rimay János (1569?/1573?--1631) magyar manierista költő a Balassa-kódex alapján rekonstruált ifjúkori versgyűjteményének hálózati kritikai kiadása.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Balassi Kiadó, Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Ez az elektronikus kiadás a Balassi Kiadónál 1998-ban megjelent szöveggyűjtemény digitalizált változata:igen bő válogatás a humanizmus magyarországi irodalmából, kétnyelvű szövegközléssel, jegyzetekkel.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.

Balassi Kiadó, Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–), Szentmártoni Szabó Géza (1950–)

Ez az elektronikus kiadás a Balassi Kiadónál 2000-ben megjelent szöveggyűjtemény digitalizált változata:igen bő válogatás a 16. század magyar nyelvű világi irodalmából, műnemenkénti csoportosításban, fejezetenként jegyzetszótárral, a kötet végén öt kottával.

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása