Ugrás a tartalomhoz
Refine results
8 hits

A hatalomgyakorlás módszerei a sztálini szovjetunióban és a nemzetiszocialista németországban. A szovjet és a német jog jellegzetességeiről. Gondolatok a hatalomgyakorlásról

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bognár Lilla

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A német Szövetségi Alkotmánybíróság döntése az Európai Stabilitási Mechanizmus ratifikációjáról

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A transznacionális közigazgatási aktusok színe és fonákja – az európai vezetői engedély

Logod Bt.; MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság, Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió Bírósága a bírói nyugdíjazásról

Opten Informatikai Kft., Dr. Vincze Attila

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Das europäische Flüchtlingsregime

Andrássy Universität Budapest, Sandra Hartmann

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

Magyarország az európai unió bírósága előtt. Tapasztalatok és tanulságok

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Fülöp Nikolett

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

Nemzetközi közjog

Osiris Kiadó, Kovács Péter

A tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alapkérdéseit, a nemzetközi jog és a belső jog viszonyát és az ebben a tárgyban született ré-gebbi és újabb alkotmánybírósági határozatokat.

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

ELTE Eötvös Kiadó, Mádl Ferenc, Vékás Lajos

A könyv a szerzők hat magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadással igazolt sikeres monográfiájának alapvetően átdolgozott, aktualizált változata. 2004. május 1. óta az Európai Unió fejleményei közvetlenül befolyásolják a magyar jogrendszer – és benne a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga – alakulását; olyannyira, hogy számosterületen (mindenekelőtt a nemzetközi kötelmi jogban, családjogban és nemzetközi eljárásjogban) európai rendeletekkel alkotott nemzetközi magánjogról beszélhetünk. Döntő változást hozott európai uniós tagságunk a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén is. Külkereskedelmünk jogi feltételrendszere gyökeresen megváltozott, mivel a tagállamok önálló kereskedelempolitikai kompetenciája jórészt megszűnt. A tagállamok viszonylatában a belső piac szabályai határozzák meg a kereteket, harmadik országok viszonylatában pedig közös uniós kereskedelempolitika érvényesül. Ez a szuverenitás önkéntes korlátozásával jár, amiért viszont kárpótol az uniós tagságból származó hatásos védelem a globális világkereskedelmi verseny Unión kívüli szereplőivel szemben. E könyvben mindezeknek a fejleményeknek elméleti elemzésére és a gyakorlati következmények bemutatására vállalkoztak a szerzők.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása