Ugrás a tartalomhoz
Refine results
55 hits

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 1., Az EU regionális politikája

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon az Európai Unió regionális politikájáról, valamint bemutassa a regionális politika kialakulását és a hozzá kapcsolódó legfontosabb fogalmakat.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 2., Területi stratégiák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon az Európai Unió regionális politikájának fejlesztési irányairól, a területi stratégiák európai és magyarországi fejlődéséről és a területfejlesztés kulcskérdéseiről.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 3., Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitűzéseiről, a program előzményeiről, a prioritásokról és az intézkedési tengelyekről.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4., Agrárpolitika és agrártermelés Magyarországon

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon Magyarország agrárpolitikájáról, az agrártermelés fejlődéséről és lehetséges jövőbeni irányairól és az élelmiszerbiztonság kérdésköréről.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 5., A magyarországi birtokszerkezet, birtokrendezési stratégia

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon Magyarország birtokszerkezetének aktuális kérdéseiről, a birtokrendezési stratégia lehetséges módjairól.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6., PHARE, SAPARD, AVOP, NVT

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv előzményeiről, a rendszerváltás és az Európai Uniós csatlakozás között eltelt időben történt vidékfejlesztéssel kapcsolatos fontosabb mozzanatairól.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 7., Vidékfejlesztési stratégiák és programok, LEADER

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr Udvardy Péter

A modul célja, hogy áttekintést adjon az Európai Unió vidékfejlesztési stratégiáiról, vidékfejlesztési modelljéről, a különböző vidékfejlesztési programok hátteréről, az EMVA intézményrendszeréről, a vidékfejlesztési programok monitoringjáról és értékeléséről és a LEADER programról.

Agrár-gazdaságtan 1., Az agrárgazdaságtan, a társadalom, a politika és az agrár-közigazgatás kapcsolata

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Székely Csaba

A modul az agrárszektor, ezen belül a mezőgazdaság szerepével, társadalmi, gazdasági és közigazgatási kapcsolatrendszerével foglalkozik. Ezen belül részletesebben tér ki a vertikális és horizontális, valamint az intézményi kapcsolatokra. A kapcsolatrendszer megismerése azért fontos, mert a mezőgazdaság önmagában is sokoldalú, multifunkcionális tevékenységrendszer, amelynek irányítása, összetett szervező tevékenységet igényel.

Agrár-gazdaságtan 2. , Az EU agrárpolitikája

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Székely Csaba

Az Európai Unió közös agrárpolitikája (KAP) 2004-től a magyar agrárpolitikát is alapvetően meghatározza. A KAP az európai integráció létrejötte óta sokat változott a tagországok gazdasági helyzetének fejlődése és az integráció bővülése következtében. Mára kifinomult agrárszabályozási rendszer alakult ki, amelyben a termelés és a kereskedelem befolyásolása mellett a környezet- és tájvédelem, az egészséges táplálkozásra való törekvés és az állatvédelem is fontos szerepet játszik.

 1   2   3   4   5   6 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása