Ugrás a tartalomhoz
Refine results
55 hits

EU agrár- és földbirtok-politika 4., A Közös Agrárpolitika második pillére a vidékfejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Nagy Frigyes

A mezőgazdaság a vidéki élet része, mely a mezőgazdasági termelésen kívül jelentős tevékenységet fejt ki az emberek életfeltételeinek fenntartásában. A társadalmi közösségek elemi érdeke, hogy a vidéki életformát ne hagyják elsorvadni, a vidékiek életszínvonalát ne engedjék leszakadni. Itt kerül kifejtésre a Nemzeti Fejlesztési Terv, Az Új Magyarország Fejlesztési Terv.

EU agrár- és földbirtok-politika 5., A birtokpolitika kérdései. Birtokszerkezet és birtokviszonyok az EU országokban

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Nagy Frigyes

Kifejtésre kerül a földbirtok politika és birtokstruktúra fogalmának meghatározása. Ismertetjük a magyar birtokstruktúra történelmi kialakulását. Bemutatjuk a magyar birtokpolitika sajátosságait, a földárak alakulását és a földbérlet kérdését. Megfogalmazzuk, hogy milyen sürgős tennivalók vannak a földkérdésben.

Földhasználati tervezés és monitoring 1., 1. Földhasználat, művelési ágak

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A modul tananyaga átfogó ismereteket ad a föld hasznosításáról, különös tekintettel a mezőgazdasági földművelésre és a művelési ágak kialakulására. Foglalkozunk az iparosodás és az urbanizáció földhasználatra gyakorolt hatásával. A több évtizedes adatokat elemezve nyomon követjük Magyarország földhasználatát, földhasználat változásait és vizsgáljuk a változás tendenciáit.

Földhasználati tervezés és monitoring 2., Földminőség kérdései

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

Talaj-termőképesség

Földhasználati tervezés és monitoring 3., Távérzékelés, mint földhasználati adatforrás

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A modul összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket ad az elektromágneses energiával megvalósítható adatnyerésben. Bemutatjuk a távérzékelés fizikai alapjait, az adatnyerés eszközeit és módszereit, valamint a távérzékelési adatfajtákat. Bemutatjuk a legkorszerűbb adatnyerési technológiákat. A passzív és az aktív távérzékelés témakörében összefoglaljuk az információkat az erőforrás kutató rendszerekről (LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, ENVISAT...).

Földhasználati tervezés és monitoring 4., Földhasználati monitoring távérzékeléssel

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A modul hazai és nemzetközi projektek eredményei alapján mutatja be a távérzékelés alkalmazásának lehetőségeit, különös tekintettel a földhasználatra és az ezzel szoros összefüggésben lévő földfelszínborítás felmérésekre, valamint a változások nyomon követésére. Kiemeljük a távérzékeléssel nyert adatok tulajdonságait és alkalmazásának előnyeit. Megemlítjük továbbá a távérzékelés gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat és az esetleges megoldási javaslatokat is.

Földhasználati tervezés és monitoring 5., Földhasználat monitoring térinformatikai alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem, dr. Végső Ferenc

Ez a modul a térinformatika lehetőségeit foglalja össze. Célja, hogy támogassa azokat, akik nem térinformatikai szakemberek, hanem saját szakmájuk támogatására szeretnék felhasználni ezt a technológiát. A modul nem ad kész receptet a problémák megoldására, egyfajta „szerszámos ládának” tekinthető. Remélhetőleg kiderül belőle az Olvasó számára, hogy melyik térinformatikai eszköz mire való, hogyan kell helyesen használni, és a felmerülő kérdések megoldására melyik „szerszámot” kell elővenni a térinformatika eszköztárából.

Földhasználati tervezés és monitoring 6., Földhasználati monitoring térinformatikai módszerekkel

Nyugat-magyarországi Egyetem, dr. Végső Ferenc

Ez a modul a földhasználati monitoring térinformatikai támogatásáról szól. Általános elvek helyett – egy rövid földhasználati eszmefuttatás után - példákon keresztül próbálja bemutatni a földhasználat megfigyelésének térinformatikai módszereit. A teljességre való törekvés nélkül – főleg magyar példákon – szemléltetjük a földhasználat megfigyelésének térinformatikai példáit. A példákat időrendben írtuk le ezzel is bemutatva a lehetőségek változásait a technológia fejlődésének tükrében.

Földhasználati tervezés és monitoring 7., Földhasználati tervezés és monitoring (precíziós mezőgazdaság)

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Wojtaszek Malgorzata

Az optimális földhasználat és a környezet kímélés egyik (de nem kizárólagos) eszköze a precíziós mezőgazdaság. Ennek a technológiának a terjedésére a korszerű térinformatikai eszközök megjelenése és nem utolsó sorban egyre inkább elérhető áruk ad lehetőséget. A precíziós mezőgazdaság eszköztárába beletartozik a talajvizsgálat, a GPS alapú helymeghatározás, a térinformatikai elemzés, a valós idejű mezőgazdasági gépvezérlés egyaránt.

Földhasználati tervezés és monitoring 8., Földhasználati monitoring esettanulmány

Nyugat-magyarországi Egyetem, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A modul a Velencei-tó vízgyűjtője példáján bemutatja a földhasználat változásainak vizsgálatát távérzékelési adatok felhasználásával. Ismertetésre kerülnek a távérzékelésen alapuló feladat megoldásának általános lépései, a felvételek kiválasztásától a tematikus adatok nyeréséig és statisztikai kiértékeléséig. A több időpontban készült multispektrális felvételek ellenőrzött osztályozásával nyert földhasználatára vonatkozó adatok változását 14 éves időintervallumban vizsgáljuk. A műholdas felvételek kiértékeléséhez IDRISI ANDES térinformatikai rendszert, valamint az adatok elemzéséhez IDRISI/LAND CHANGE MODELER-t alkalmazunk. Gyakorlati példán bemutatjuk a LAND CHANGE MODELER (LCM) eszköztárát, amelyet egy adott idő intervallumban bekövetkezett változások statisztikai kiértékelésére és a változások térbeli elemzésére fejlesztettek. Az LCM széles adatelemző eszköztárával időben lezajló folyamatok több szempont szerint vizsgálhatók.

 1   2   3   4   5   6 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása