Ugrás a tartalomhoz
Refine results
119 hits

A fair trade termékek szerepe a magyar kiskereskedelemben

Szolnoki Főiskola, Csapó Ildikó

A méltányos kereskedelmet többféleképpen is értelmezhetjük, de a közgazdaságtani jelentése, nem hagyományos kereskedelemi forma. A méltányos kereskedelem, azaz a fair trade a nemzetközi árucsere szokásos értelmezésétől eltérő kereskedelmi partnerséget jelent. Az igazi fő célja a hátrányos helyzetű termelők részére biztosított hosszú távú, kiszámítható és fenntartható fejlődést biztosítása előnyösebb kereskedelmi feltételekkel és a fejlett északi országokban a méltányos kereskedelemből származó termékek bevezetése a kereskedelem vérkeringésébe. A kereskedelem akkor válik méltányossá, ha megakadályozza az emberi- és természeti erőforrások pusztítását és kizsákmányolását, ennek érdekében szabványváltozásokat ér el és nem szeretné megváltoztatni a hagyományos nemzetközi kereskedelem struktúráját. A méltányos kereskedelem egy olyan szemlélete a kereskedelmi tevékenységnek, amely a termelő szükségleteit helyezi előtérbe, egy újfajta termelő-kereskedő közötti megállapodás segítségével.

A gyulai négycsillagos wellness szállodák weboldalainak elemzése

Szolnoki Főiskola, Martincsek Zsolt

Manapság az emberek utazás előtt a szállás honlapját az interneten megkeresik, annak céljából, hogy több információhoz jussanak és tájékozódjanak. A szálláshelyek internetes oldalai egy nagyon jó információt nyújtó és egyben reklámeszközök, ha megfelelően meg van szerkesztve. Ezért nagyon fontos, hogy egy szálloda a fő szolgáltatásai mellett (szállásadás, vendéglátás stb.), a webes megjelenésével is kiemelkedően foglalkozzon. Két kutatás elvégzésével először is felmérem kérdőív segítségével, hogy általánosságban a hotelek honlapjait mire és hogyan használják az internetre látogató vendégek. Majd a második kutatással elemzem a négy szálloda honlapját adott szempontok szerint és összehasonlítás után rangsorolok. Számba veszem, hogy a weboldalak mely részei megfelelőek, azt hogyan lehetne esetleg még továbbfejleszteni, illetve elemzem, hogy mi az, ami nem megfelelő, és azt hogyan lehetne javítani.

A háztartások pénzügyi döntései – gondoskodjunk a jövőnkről

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete (MTESZ Szolnok), Horváthné Kökény Annamária, Bálint Ádám, Kulcsár Petra, Oravecz Gabriella

Kutatócsoportunkkal a megtakarítások és az öngondoskodás fontosságát és annak szerepét kutatjuk a háztartások életében, figyelembe véve a jelenlegi nehéz gazdasági, pénzügyi helyzetet. A lakosság az öngondoskodásával későbbi időpontra halasztja a vásárlásait, sőt sokszor hitel felvétellel egészíti azt ki. A biztonságos hitelfelvételnek a hosszú távú előtakarékoskodás az egyik elengedhetetlen feltétele. Öngondoskodási vágyunk felerősödik a bizonytalan pénzügyi időszakokban. Az állam szabályozó szerepe is nagyon fontos. Jelenleg primer kutatást végzünk, kérdőíves felmérés keretében, amelyben a háztartások megtakarítási szokásaira, vagyonszerkezetére kérdezünk rá, ugyanis az öngondoskodás szemlélete jelen van minden egyén és család életében, bár nem egyforma intenzitással.

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Gál Róbert, Medgyesi Márton

Ha adott időpontban (keresztmetszetben) nézzük, a jóléti állam intézményei az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel foglalkoznak. Ha figyelembe vesszük, hogy a szegénységi kockázatok és a megszerzett jövedelem nem egyformán oszlanak el az életpályán, akkor inkább azt gondolhatjuk, hogy a jóléti intézmények elsősorban az életpálya-finanszírozás eszközei. Az aktív korúak sokkal több erőforrást adnak át az inaktív korúaknak (gyerekeknek és időseknek), mint amekkora a generációkon belüli erőforrás-átcsoportosítás jövedelmi csoportok kö-zött. Sőt, az is kimutatható, hogy a generációkon belüli jövedelem-átadás számottevő része is az életpálya-finanszírozási rendszer hiányosságait korrigálja, és nemek között zajlik.A kurzus két részre oszlik. Az első részben először a szegénység és a jövedelem-egyenlőtlenség értelmezésével, mérésével valamint e két jelenség jellemző nemzet-közi trendjeivel foglalkozunk. Ezután pedig áttekintjük a szegénységenyhítéssel illetve jövedelemkiegyenlítéssel foglalkozó intézmények működésének hatásosságát, költségeit valamint a működtetés során jelentkező tipikus politikai jelenségeket. A második részben megnézzük, miként módosítja a már ismert problémakört és módszereket, ha a jóléti rendszert nem keresztmetszetben, hanem az életpálya mentén vizsgáljuk. Megnézzük milyen új mérőeszközök adódnak (intergenerációs statisztika), miként változnak a politikai gazdaságtani modellek, ha a szereplők különböző életkorban vannak és nem csak jövedelmük szerint különböznek egymástól, milyen újabb költségtényezők jelentkeznek (termékenységi hatások, újraelosztás életpályák között) és milyen új normatív kérdések merülnek fel.

A kis- és középvállalkozások üzleti finanszírozása

Dr. Gyulai László, Dr. Gyulai László

A tananyag célja a gyakorlat szemszögéből áttekinteni a kis- és középvállalkozások finanszírozásának lehetséges módozatait, amely tartalmát tekintve magában foglalja az esettanulmányok felhasználásával a gyakorlatban előforduló teendők begyakoroltatását is.

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Laki Mihály, Pető Iván, Kovács János Mátyás

A kurzus célja a 20. századi, úgynevezett létező szocializmus gazdasági működésének leíró elemzése. A szocialista tervgazdaság modelljét a kapitalizmus és piacgazdaság hatékony és igazságos alternatívájaként fogalmazták meg radikális értelmiségiek (közgazdászok és más társadalomtudósok), forradalmárok, munkásmozgalmi vezetők, illetve a hatalom megszerzése után a kommunista állampárt tervezői és ideológusai. A tervről/projektről néhány év alatt kiderült, hogy hibás, a létrehozott irányítási és tulajdoni szerkezet kezdetektől súlyos működési zavarokat mutatott. A kurzus tárgya az a lassú, felemás tanulási folyamat, amelynek a végén a szocialista rendszer összeomlott. A példaország/gazdaság Magyarország. A kurzus – mint azt az egyes témákhoz mellékelt irodalomjegyzék is mutatja – két szakmai- tudományos nyelv ismeretét tételezi fel. Az elemzés és értékelés során egyfelől használni fogjuk az analitikus közgazdaságtan és történettudomány nyelvét és módszereit. Másfelől olyan szövegek megértését, illetve fogalomkészletek használatát is elvárjuk, amelyekkel a szocialista kísérlet résztvevői és elemzői éltek. A bevezető órák után (1–3) a kommunista rendszer történeti szakaszait tekintetbe vevő, kronologikus rendet követő foglalkozások következnek (4–8), míg az utolsó öt alkalommal (9–13) tematikus rendben vizsgálunk egy-egy metszetet.

A külföldi tőke szerepe a magyar gazdaság versenyképességében

Szolnoki Főiskola, Hojsza Gyöngyi

A fejlődéshez, a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz, a versenyképesség megteremtéséhez, annak növeléséhez tőkére van szükség, ami származhat belső és külső forrásból. A belső forrásaink mindig szűkösek voltak és most is azok, így külsőket is igénybe kell vennünk. A külső forrás lehet külföldi hitel, vissza nem térítendő támogatás, segély és lehet külföldi működő tőke. A gazdasági fejlődésünk különböző szakaszaiban többször fontos volt a külföldi tőke és ma is nélkülözhetetlen.

A logisztika alapjai

Budapesti Gazdasági Főiskola, Bányai Tamás

A logisztika napjainkra fontos sikertényezővé vált a modern piacgazdaságokban. A logisztika jelentős történelmi múltra tekint vissza, mely múlt alapvetően a katonai életből származtatható. Logisztika alatt akkoriban a harcoló alakulatok elhelyezését, létfenntartását és mozgatását értették. A francia forradalom, a napóleoni háborúk és a világháborúk tapasztalatai jelentős mértékben hozzájárultak a logisztika fejlődéséhez, mely fejlődés eredményeként megszülető logisztikai módszerek alkalmasak voltak bonyolult ellátási problémák megoldására is. A II. világháború után született meg a felismerés a gazdasági szakemberekben, hogy a logisztikai módszerek a gazdasági életben felmerülő ellátási problémák megoldására is kiválóan alkalmazhatók, így megkezdődött a logisztika térhódítása a gazdasági életben. A logisztika napjainkban is folyamatosan fejlődik, mely fejlődés mozgatórugója a vállalatok közötti egyre erősödő verseny, mely versenyből csak azok a vállalatok kerülhetnek ki győztesen, akik a vevői igények gyors kielégítésére törekszenek a vevő által igényelt minőség biztosításával, a költségek minimalizálása mellett, vagyis a vállalatok egyik fontos célja a logisztikai szolgáltatásuk színvonalának növelése.

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság

Budapesti Corvinus Egyetem, Gulácsi László, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta

A tananyag "A munka világának közgazdaságtana; biztonság és egészség " c. tantárgyhoz készült. A tárgy keretében a hallgatók megismerik milyen egészség-károsító, teljesítmény csökkenéshez vezető tényezők állnak fenn a munka világában, hogyan lehet ezeknek a rizikóját becsülni és menedzselni. Mekkora a társadalmi költsége (társadalmi terhe) a munkahelyi rizikónak és egészség-károsodásnak, milyen lehetőségek állnak fenn ezek csökkentésére, ezeknek milyen a költség-vonzatuk és költség-hatékonyságuk. Megismerkednek a hallgatók a szükséglet és rizikófelmérés alapvető módszereivel, a költség és költség-hatékonysági számítások alapvető módszereivel.

A pénzügyek alapjai

Dr. Vigvári András, Dr. Vigvári András

-Megérteni a vállalkozás érékeit, és képessé tenni a hallgatókat az értékek felépítésére

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása