Ugrás a tartalomhoz
Refine results
4 hits

A logisztika alapjai

Budapesti Gazdasági Főiskola, Bányai Tamás

A logisztika napjainkra fontos sikertényezővé vált a modern piacgazdaságokban. A logisztika jelentős történelmi múltra tekint vissza, mely múlt alapvetően a katonai életből származtatható. Logisztika alatt akkoriban a harcoló alakulatok elhelyezését, létfenntartását és mozgatását értették. A francia forradalom, a napóleoni háborúk és a világháborúk tapasztalatai jelentős mértékben hozzájárultak a logisztika fejlődéséhez, mely fejlődés eredményeként megszülető logisztikai módszerek alkalmasak voltak bonyolult ellátási problémák megoldására is. A II. világháború után született meg a felismerés a gazdasági szakemberekben, hogy a logisztikai módszerek a gazdasági életben felmerülő ellátási problémák megoldására is kiválóan alkalmazhatók, így megkezdődött a logisztika térhódítása a gazdasági életben. A logisztika napjainkban is folyamatosan fejlődik, mely fejlődés mozgatórugója a vállalatok közötti egyre erősödő verseny, mely versenyből csak azok a vállalatok kerülhetnek ki győztesen, akik a vevői igények gyors kielégítésére törekszenek a vevő által igényelt minőség biztosításával, a költségek minimalizálása mellett, vagyis a vállalatok egyik fontos célja a logisztikai szolgáltatásuk színvonalának növelése.

Üzemtan I.

Szaktudás Kiadó Ház, Nábrádi András, Pupos Tibor, Takácsné György Katalin

A mezőgazdasági üzemtan a mezőgazdasági vállalkozásokban, gazdasági társaságokban, szövetkezetekben, más üzemekben folyó termelő, szolgáltató és egyéb tevékenységek racionális kialakításával, jövedelmező működtetésével és fenntartható fejlesztésével foglalkozó tudományterület hagyományos elnevezése. Az agrár-felsőoktatásban a növénytermesztés, az állattenyésztés és a műszaki-technológiai tantárgyait kiegészítőén az üzemtan fogja át a mezőgazdasági mérnöki ismereteket. Éppen ezért feltételezi a növénytermesztési, állattenyésztési, a műszaki és az azokat magalapozó tantárgyak megelőző elsajátítását. Újabban a természeti erőforrásokkal, a környezettel kapcsolatos ismeretek is beépültek az üzemtan alapjaiba. A mezőgazdasági üzemtan a gazdaság- és szervezéstudományok körébe tartozik.

Üzemtan II.

Szaktudás Kiadó Ház, Nábrádi András, Pupos Tibor, Takácsné György Katalin

A mezőgazdasági üzemtan a mezőgazdasági vállalkozásokban, gazdasági társaságokban, szövetkezetekben, más üzemekben folyó termelő, szolgáltató és egyéb tevékenységek racionális kialakításával, jövedelmező működtetésével és fenntartható fejlesztésével foglalkozó tudományterület hagyományos elnevezése. Az agrár-felsőoktatásban a növénytermesztés, az állattenyésztés és a műszaki-technológiai tantárgyait kiegészítőén az üzemtan fogja át a mezőgazdasági mérnöki ismereteket. Éppen ezért feltételezi a növénytermesztési, állattenyésztési, a műszaki és az azokat magalapozó tantárgyak megelőző elsajátítását. Újabban a természeti erőforrásokkal, a környezettel kapcsolatos ismeretek is beépültek az üzemtan alapjaiba. A mezőgazdasági üzemtan a gazdaság- és szervezéstudományok körébe tartozik.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása