Ugrás a tartalomhoz
Refine results
37 hits

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Gál Róbert, Medgyesi Márton

Ha adott időpontban (keresztmetszetben) nézzük, a jóléti állam intézményei az egyenlőtlenségekkel és a szegénységgel foglalkoznak. Ha figyelembe vesszük, hogy a szegénységi kockázatok és a megszerzett jövedelem nem egyformán oszlanak el az életpályán, akkor inkább azt gondolhatjuk, hogy a jóléti intézmények elsősorban az életpálya-finanszírozás eszközei. Az aktív korúak sokkal több erőforrást adnak át az inaktív korúaknak (gyerekeknek és időseknek), mint amekkora a generációkon belüli erőforrás-átcsoportosítás jövedelmi csoportok kö-zött. Sőt, az is kimutatható, hogy a generációkon belüli jövedelem-átadás számottevő része is az életpálya-finanszírozási rendszer hiányosságait korrigálja, és nemek között zajlik.A kurzus két részre oszlik. Az első részben először a szegénység és a jövedelem-egyenlőtlenség értelmezésével, mérésével valamint e két jelenség jellemző nemzet-közi trendjeivel foglalkozunk. Ezután pedig áttekintjük a szegénységenyhítéssel illetve jövedelemkiegyenlítéssel foglalkozó intézmények működésének hatásosságát, költségeit valamint a működtetés során jelentkező tipikus politikai jelenségeket. A második részben megnézzük, miként módosítja a már ismert problémakört és módszereket, ha a jóléti rendszert nem keresztmetszetben, hanem az életpálya mentén vizsgáljuk. Megnézzük milyen új mérőeszközök adódnak (intergenerációs statisztika), miként változnak a politikai gazdaságtani modellek, ha a szereplők különböző életkorban vannak és nem csak jövedelmük szerint különböznek egymástól, milyen újabb költségtényezők jelentkeznek (termékenységi hatások, újraelosztás életpályák között) és milyen új normatív kérdések merülnek fel.

A munka világának közgazdaságtana: egészség és biztonság

Budapesti Corvinus Egyetem, Gulácsi László, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta

A tananyag "A munka világának közgazdaságtana; biztonság és egészség " c. tantárgyhoz készült. A tárgy keretében a hallgatók megismerik milyen egészség-károsító, teljesítmény csökkenéshez vezető tényezők állnak fenn a munka világában, hogyan lehet ezeknek a rizikóját becsülni és menedzselni. Mekkora a társadalmi költsége (társadalmi terhe) a munkahelyi rizikónak és egészség-károsodásnak, milyen lehetőségek állnak fenn ezek csökkentésére, ezeknek milyen a költség-vonzatuk és költség-hatékonyságuk. Megismerkednek a hallgatók a szükséglet és rizikófelmérés alapvető módszereivel, a költség és költség-hatékonysági számítások alapvető módszereivel.

AGRICULTURAL PRICES AND MARKETS

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Imre Fertő

The overall objective of this course is to get you to realize that supply and demand constructs are not vacuous notions used only by economists in the context of a chalkboard in front of a classroom. That is, we can combine the basic supply-demand framework from microeconomic theory with statistical methods to learn something about the behavior of commodity prices and/or supply and demand conditions in commodity markets.

Ausländische Unternehmen in Ungarn – Bedingungen ihres Erfolgs

Andrássy Universität Budapest, Kristina Förster

Diese Forschung konnte mit Unterstützung des ungarischen Staates und der Europäischen Union, in Kofinanzierung des Europäischen Sozialfonds, durch die im Rahmen des Projektes TÁMOP 4.2.4.A-1 ausgeschriebene Stipendienförderung verwirklicht werden.

DEVELOPMENT ECONOMICS

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Katalin Szilágyi

The main topic of the course is applied growth theory. We are focusing during the whole semester on the determining factors of economic growth and development. Theory and application has to be underlined: while discussing a subject, we start from models as structured, logical constructs without ignoring that are used to describe and explain some specific features of certain countries. As the course is dealing with those special features of the economic growth models that are valid for developing countries, we cannot avoid normative statements and recommendations regarding economic policy. We will find far more practical “to-do-lists”, receipts and moral dilemmas than in standard macroeconomic models. During the course we get an overview of theories, frameworks and empirical analyses focusing especially on describing the characteristics of developing countries, examining their problems and the suggested solutions for them.The highly detailed issues include the analysis of economic backwardness and its consequences, the inequality of income and wealth and its effect on development and on catching-up and the description of phenomena caused by the disproportionality among sectors and the underdevelopment of financial markets. We also pay attention to the specificities of international economic relationships of developing countries, the effects of globalization on them and the problems of effective foreign aid. Prerequisities for the course are the knowledge of basic micro- and macroeconomic models, and the solid comprehension of English textbooks. Given that we integrate case studies and empirical analyses, some basic knowledge of statistics and econometrics is also required.

ECONOMETRICS

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Péter Elek, Anikó Bíró

The Introductory Econometrics curriculum of the ELTECON BA programme has been designed for a one-semester course, which is preceded by a two-semester Mathematics, a one-semester Probability and Statistics and a one-semester Data Analysis course. Hence the aim is that the students, building on their previous studies, become familiar with the theoretical background and empirical applications of the major econometric techniques. G. S. Maddala’s Introduction to Econometrics (below denoted by M) is the main textbook for the course but some parts are taken from Introductory Econometrics: A Modern Approach, written by J. Wooldridge (below denoted by W), which has not been translated to Hungarian yet. Thus we place more emphasis on asymptotic theory and on the problems associated with time series regression. We present empirical applications also on Hungarian data.The curriculum does not substitute either for the textbooks or for the complete list of exercises made for the course.

Economic models and stimulations

Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Karajz Sándor, Tóth Zoltán

The necessity for creating a new economic paradigm or for elaborating a new approach to economics can most efficiently be justified by providing a critical analysis of conventional economic theories. Following this view the teaching material introduces basic theories of environmental economics belonging to the branch of economics dealing with environmental factors and based on conventional or neoclassical foundations (problems of public welfare, Pigouvian taxes, the Coase theorem, optimal utilisation of natural resources, the standard price theory) and presents critical views related to these issues.

ECONOMIC POLICY

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Péter Pete

The course is a detailed account of the goals, tools and working mechanisms of the classical macoroeconomic policies, the monetary and the fiscal policy. The main goal of the course is, that students, who familiarized themselves with the basic modern macroeconomic models in previous courses, would be able to apply those strutures to analyze the most important macroeconomic policy problems raised by the cyclical nature of the modern exchange economy.The basic keynesian, new-keynesian and flexible price inflation models are expended with new features that cover the specifics of the different policy questions.We emphasize economic dynamics and forward looking expectations in particular. The assigned literature covers empirical estimates and helps students get practice in handling economic data in general. Case studies from recent macroeconomic history of selected countries are used to illustrate the workings and the predictive power of the models covered in the course.The majority of the issues we discuss are monetary, they describe the influence of money and monetary policy on other macoeconomic variables. We connect them to the monetary policy regimes, contemporary developed and developing countries operate. Fixed price (keynesian) staggered price (new-keynesian) and flexible price (seigniorage) models are also covered.As for fiscal policy we try and identify the specific features and adjusment channels, that determine the size of the reaction of output to a fiscal policy shock, the multiplier. Estimates on those reactions vary wildly, students will have elaborate knowledge about the difficulties how to estimate those indicators properly.Student are signed specific topics, whose literature they are to cover individually and present their experience in front of the class. Guest lecturers are also to be invited to cover the specifics of the Hungarian economic policy.

ECONOMICS 2

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó , Anikó Bíró, Gábor Lovics

The course starts with the introduction of basic macroeconomic concepts. We discuss the concepts of economic model, endogenous and exogenous variables. Then we discuss the main properties of the basic macroeconomic indicators (GDP, inflation, unemployment). We elaborate the theory of short term economic fluctuations. The next few lectures deal with the aggregate demand model based on the IS–LM system, and with the policy implications of this model. Then we analyze the theory of the Phillips-curve and of the aggregate supply. We discuss how the various economic policy schools approach the tools of fiscal and monetary policy. We summarize the advantages and disadvantages of active and passive, discretionary and rule based policies. Finally we become familiar with the basic idea of micro based macroeconomics, and within this framework we discuss the consumption theory in some details.

 1   2   3   4 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása