Ugrás a tartalomhoz
Refine results
83 hits

A motoros képességek fejlesztésének módszertana

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Virányi Anita

A tananyag az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar BA képzésében a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon a Képességfejlesztés almodul keretében elméleti, gyakorlati, terápiás és módszertani alapozó ismereteket nyújt a hallgatóknak. A tartalom feldolgozása csoport- és párosmunkára, egyéni otthoni munkára, interaktív, önirányított tanulás képességeinek alkalmazására is épül, mely az órai együttes munka kiegészítését célozza.

A szociális képességek fejlesztésének módszertana

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Szabó Ákosné, Szekeres Ágota

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú BA képzéséhez készült digitális tananyag a szociális képességek fejlesztésének módszertani kérdéseit tárgyalja. A tananyag a közoktatási és a klinikai területen egyaránt pedagógiai, terápiás és pszichés helyzetekhez kapcsolódó ismereteket és módszertani tudást nyújt a hallgatók számára

AVIR kézikönyv : Stratégiaalkotás, VIR, stratégia mutató, adattár, felsőoktatási menedzsment

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Bángi-Magyar Attila, Farkas Krisztina, Vilmányi Márton, Bálint Julianna, Halász Gábor, Gábor András, Hodász Attila, Hosznyák András

A felsőoktatási intézmények korszerű működtetéséhez, eredményes vezetéséhez ma már elengedhetetlen, hogy az egyetemek és főiskolák vezetői naprakész és megbízható információkkal, adatokkal rendelkezzenek a stratégiai célok megvalósítására vagy akár a napi működésre vonatkozóan. Ehhez biztosítanak hatékony eszközt a vezetői információs rendszerek. A kiadvány a felsőoktatási környezetben megvalósuló VIR fejlesztésekhez nyújt szakmai, módszertani támogatást: a stratégia kialakításától és annak nyomon követésétől az informatikai kivitelezésig tartó lépésekhez, teendőkhöz nyújt gyakorlati segítséget. Tekintettel a hazai felsőoktatás sokszínűségére, a kötet nem törekszik uniformizált folyamatleírásra, és nem is tekinthető egy konkrét pályázati program segédletének, hanem elsősorban a vezetői információs rendszereket fejlesztő és működtető intézményi szakembereknek nyújt hosszabb távon is használható gyakorlati kézikönyvet, amelyet - különösen a bevezető, elméleti fejezetet - ajánlunk az intézményi vezetőknek, s mindazon felsőoktatási szakembereknek, akik érintettek vezetői információs rendszer fejlesztésében vagy alkalmazásában.

Az Eszterházy Károly Főiskola komplex tehetségfejlesztési programja

EKF Líceum Kiadó

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0004 Komplex tehetséggondozási program az Eszterházy Károly Főiskolán

Az IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban

EKF ttk, Pajtókné Dr. Tari Ilona

Az iskola feladata, hogy a tanulókat felkészítse arra, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Pár éve még azt mondtuk, ipari társadalomban élünk. Észre sem vettük, s már az információs társadalomban találtuk magunkat, amelyben egyre nagyobb teret hódít az informatika és a kommunikáció. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) megváltoztatják az oktatás módszertanát és az eszköztárát. A számítógéppel segített tanítás-tanulás módszere új lehetőségként és igényként jelenik meg az oktatásban és ezen belül a földrajztanításban is.

Az inkluzív gyógypedagógia didaktikája I.

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Papp Gabriella

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyó mesterszintű gyógypedagógia szakon folyó képzés része „Az integratív/inkluzív gyógypedagógia didaktikája I.” című tanegység. A kurzus a tanári/segítői reflexiók szempontjából közelíti meg a különböző módszertani elemeket, különös hangsúlyt fektetve a differenciált pedagógia gyógypedagógiai megközelítésére. A tanegység gyakorlati jellegű, szélesebben értelmezett és kitekint a közoktatás világából. A tanegység teljesítése során a hallgatók az ehhez a tanegységhez szorosan kapcsolódó “Az integratív/inkluzív gyógypedagógia didaktikája II.” tanegység során elsajátított, és feldolgozott elméleti ismereteket ültetik át a gyakorlatba

Az inkluzív gyógypedagógia didaktikája II.

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Marton Eszter

Az integratív/inkluzív gyógypedagógia didaktikája II. című tanegység az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyó mesterszintű gyógypedagógia szakon folyó képzés része. A tanegység szorosan kapcsolódik az “Az integratív/inkluzív gyógypedagógia didaktikája I.” tanegységhez, a hallgatók az ott elsajátított elméleti ismereteket ültethetik át a gyakorlatba

Az innováció menedzselése az iskolában

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet, Kovács Sándor

Az innováció-elmélet és -módszertan alkalmazása és gazdagítása az iskolában a nevelésfeladatok maradéktalan megoldása, az új kihívásokra való hatásos reagálás érdekében. Az iskolai innováció specialitásának kifejezése alapvető követelmény, amely a pedagógusok szerepét, a "felejtés-periódust", az ismétlődés effektust, a növendékkoncepciót, a feszültségoldást, a kevés reménnyel kecsegtető helyzetekből való kilábalást illeti. A leginkább természetes iskolaintézményi kibontakozás a "spontán innováció" (Bottom Up). Az "ellenőrzött-értékelt" változat hitelesító kutatási, oktatáspolitikai intervenciót testesít meg. A "központból ösztönzött" (Top-Down) innováció is gyakori jelenség. Az iskolai innováció terjedése is sajátos eset. Változatai: "empírikus-racionális"(meggyőzés az alkalmazásra); "normatív-reedukatív" (a pedagógus változtatja értékrendjét); "politikai-adminisztratív" (hivatali kényszerítés). Műveletsorok gyanánt a következők idézhetők: struktúra-építés; a stratégiai gondolkodás elmélyítése, erősítése; az innovációs adottságok kifejlesztése és fenntartása; a segítő és zavaró körülmények közötti arány kedvezővé alakítása; rendszerfejlesztés. A két fontos ágensnek -- az intézménynek és az egyénnek -- az innovációval szembeni és melletti álláspontja alapos elemzést igényel. Az iskolai innováció értékelésének kritériumai és mutatói.

Az integratív pedagógia neveléselmélete

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Schiffer Csilla, Szekeres Ágota

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának MA szintű gyógypedagógus képzéséhez készült digitális tananyag az integráció, inklúzió neveléselméleti alapkérdéseit tárgyalja, tisztázza a téma alapfogalmait és gyakorlatias és interaktív módon nyújt segítséget a hallgatóknak az egyes témakörök feldolgozásához.

Az iskolai tudás

Osiris Kiadó, Csapó Benő

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása