Ugrás a tartalomhoz
Refine results
83 hits

Az iskoláskor pedagógiája

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Marton Eszter

Az iskoláskor pedagógiája című tananyag az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának digitális tananyaga, mely Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok c. tanegységre épül, és elsődelegesen az elsajátított elméleti anyag interaktív feldolgozásra ad lehetőséget projektszemináriumi keretek között.

Az oktatástervezés és -technológia aktuális kérdései és trendjei

Eszterházy Károly Főiskola, Nádasi András

A hallgató ismerje a jelen és a közeljövő oktatástervezési és oktatástechnológiai újításait, elsősorban a téma szakértőinek, oktatóinak és kutatóinak tanulmányai, s a gyakorlati alkalmazásban élenjáró iskolák és kutató/fejlesztő műhelyek munkájának megismerése révén. A kurzus végére a hallgatóknak nem csak ismerniük kell a legújabb elméleteket, modelleket, eszközöket és módszereket, hanem képesnek kell lenniük azok kritikai értékelésre, és jövőbeli hatékonyságának prognosztizálására is.

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Falus Iván, Tóth Istvánné Környei Márta, Bábosik István, Réthy Endréné, Szabolcs Éva, Nahalka István, Csapó Benő, Mayer Miklósné Nádasi Mária

A könyv megismertet a tudományos kutatás tervezésének és publikálásának lényeges kérdéseivel; a pedagógiai kísérlet, a megfigyelés, a tesztkészítés, a tartalomelemzés, az interjúkészítés és a kérdőíves kikérdezés metodikájával; a leíró és a matematikai statisztika alapvető módszereivel. Nélkülözhetetlen a minőségbiztosításban, iskolaértékelésben, iskolafejlesztésben részt vevők számára.

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola

A 2012. augusztus 22-23. között Zalaegerszegen megrendezett I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott előadásokhoz kapcsolódó válogatott publikációk. A BGF Szakkollégium öt műhelyének féléves zárása, az elért eredmények és a jövőbeni tervek bemutatása a Hallgatói-Kutatói Konferencia keretében történik. Ez a szakkollégiumi események között a „legrangosabb”, hiszen összefoglalását, esszenciáját adja a diákok féléves teljesítményének. Minden félévben a soros szakkollégiumi műhely felelős a szervezésért és a lebonyolításáért. A kiadvány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című európai uniós támogatású projekt keretében készült.

BGF Külkereskedelmi Kar Szakkollégiumi Konferenciakötet

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola

A 2013. január 31 – február 1. között Budapesten megrendezett II. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott előadásokhoz kapcsolódó válogatott publikációk. A BGF Szakkollégium öt műhelyének féléves zárása, az elért eredmények és a jövőbeni tervek bemutatása a Hallgatói-Kutatói Konferencia keretében történik. Ez a szakkollégiumi események között a „legrangosabb”, hiszen összefoglalását, esszenciáját adja a diákok féléves teljesítményének. Minden félévben a soros szakkollégiumi műhely felelős a szervezésért és a lebonyolításáért. A kiadvány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című európai uniós támogatású projekt keretében készült.

BGF Szakkollégiumi Tanulmánykötet

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola

A BGF öt szakkollégiumi műhelyében (PSZK, KVIK, KKK, GKZ, PSZK Salgótarján) 2011-2013 között 3 témában, hallgatók bevonásával folyt kutatómunka: Well-being, hálózatkutatás (gazdasági, üzleti, közösségi hálózatok), felsőoktatás gazdasági hatása. A kötet a kutatások zárótanulmányait tartalmazza. A kiadvány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című európai uniós támogatású projekt keretében készült.

BGF TDK Tanulmánykötet

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola

A BGF 2012-es TDK versenyén helyezést elérő hallgatók TDK dolgozatai. Főiskolánkon sikeresen működik a TDK, aktív résztvevői voltunk és vagyunk az országos rendezvényeknek, ahol hallgatóink szép sikereket értek el. Az elmúlt évek gazdasági, tudományos és társadalmi változásai olyan új igényeket generáltak a pályakezdőkkel és így főiskolánkkal szemben is, melyek megkívánják az előrelépést. Szeretnénk új lendületet, nagyobb presztízst adni a hallgatói minőségi szakmai tevékenységeknek, azaz nagyobb hangsúlyt helyezni a TDK bemutatására, népszerűsítésére az első évfolyamos BA/MA/MSc hallgatók körében. Célunk a kiadvánnyal a szemléletformálás, illetve a lehetséges életpályák bemutatásával ösztönzés a tanulásra, kutatásra. A kiadvány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 „Komplex tehetséggondozás a BGF-en” című európai uniós támogatású projekt keretében készült.

DIDAKTIKA

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Electronic learning enviroment

Eszterházy Károly Főiskola, Komenczi Bertalan

The present book focuses on the main conceptual framework and the crucial components of the electronic learning environments. The author will offer a definition of the concept of electronic learning environments and present an interdisciplinary approach regarding the learning environment in the 21-th century. The argumentation display a theory on the essential technological dimension of the “new cognitive habitus” along with providing a system- oriented definition of the e-learning concept. Furthermore it outline a possible interpretations of the role of science and technology in the educational process and delineate the interrelations between pedagogy and brain development in the cultural evolution.

Electronic learning enviroment

Eszterházy Károly Főiskola, Komenczi Bertalan

The present book focuses on the main conceptual framework and the crucial components of the electronic learning environments. The author will offer a definition of the concept of electronic learning environments and present an interdisciplinary approach regarding the learning environment in the 21-th century. The argumentation display a theory on the essential technological dimension of the “new cognitive habitus” along with providing a system- oriented definition of the e-learning concept. Furthermore it outline a possible interpretations of the role of science and technology in the educational process and delineate the interrelations between pedagogy and brain development in the cultural evolution.

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása