Ugrás a tartalomhoz
Refine results
83 hits

I. Oktatás-módszertani füzetek

PTE Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék, Tuka Ágnes, Oppe Orsolya, Dávid Géz

Indoklás és bizonyítás

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Makó Zita, Téglási Ilona

A matematika tanításának nagyon fontos eleme az állítások, tételek bizonyításának tanítása. Ma már látjuk, hogy középiskolában nem lehet olyan szigorú, egzakt, matematikai formalizmussal leírt bizonyításokat megtanítani, mint amit a felsőoktatásban elvárunk a hallgatóktól. Nem volt ez mindig így. A nyolcvanas évektől kezdett el megváltozni a középiskolákban alkalmazható bizonyítási módszerekről, stratégiákról alkotott kép a matematika didaktikában. Az egész matematikáról alkotott képünket kell megváltoztatni ahhoz, hogy az oktatásban jól használható modellt kapjunk.

Információs műveltség és oktatásügy

Hallgatói Információs Központ, Csík Tibor

Információs műveltség és oktatásügy

Kompetenciaalapú matematikaoktatás

EKF ttk, Dr. Ceglédi István

Ön valószínűleg tanár szakos hallgató, matematika szakképzettségen – valamelyik felsőoktatási intézményben – tanuló hallgató, vagy olyan általános iskolai tanári diplomával rendelkező mesterképzésben résztvevő hallgató, akinek szüksége van a szakmódszertani ismeretekre, esetleg olyan középiskolai tanár, aki szeretné megújítani, felfrissíteni, pótolni, fejleszteni – esetleg elhalványult, vagy régimódi – a matematika tanításával kapcsolatos ismereteit.

Matematikatanárok kézikönyve

Műszaki Kiadó, Mike Ollerton

Ilyen jellegű módszertani kiadvány, amely a praktikumot helyezielőtérbe, de ugyanakkor általános megállapításokat is tesz, hiányzott a magyar matematikatanárok könyvespolcáról. Tanítási elveit tekintve a legszebb magyar hagyományokat idézi, természetesen sajátosangolszász beütéssel fűszerezve.

Mérés-értékelés a földrajzoktatásban

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Ütőné Visi Judit

A téma feldolgozásának célja, hogy bemutassa a korszerű mérés és tanulói teljesítményértékelés szerepét és gyakorlatát a földrajzoktatásban, megismertesse a tanárjelölteket a mérés-értékelés főbb típusaival, a mérőeszközökkel szemben megfogalmazódó általános elvárásokkal.

Olvasáskutatás

Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Klára

A tananyag az olvasáskutatás különféle területeinek alapfogalmaival, szemléletével ismerteti meg a hallgatókat: érinti az olvasás fiziológiai és kognitív jellemzőit, az olvasástanítás módszereit, a különféle befogadáselméleti irányzatokat; bemutatja a Magyarországon végzett nemzetközi olvasásértési vizsgálatokat és eredményeiket, valamint a magyarországi olvasásszociológiai kutatásokat és eredményeiket; kitér az olvasás, a könyv, az írásbeliség átalakuló szerepére.

Olvasáskutatás

Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Klára

A tananyag az olvasáskutatás különféle területeinek alapfogalmaival, szemléletével ismerteti meg a hallgatókat: érinti az olvasás fiziológiai és kognitív jellemzőit, az olvasástanítás módszereit, a különféle befogadáselméleti irányzatokat; bemutatja a Magyarországon végzett nemzetközi olvasásértési vizsgálatokat és eredményeiket, valamint a magyarországi olvasásszociológiai kutatásokat és eredményeiket; kitér az olvasás, a könyv, az írásbeliség átalakuló szerepére.

Olvasáskutatás

Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Klára

A tananyag az olvasáskutatás különféle területeinek alapfogalmaival, szemléletével ismerteti meg a hallgatókat: érinti az olvasás fiziológiai és kognitív jellemzőit, az olvasástanítás módszereit, a különféle befogadáselméleti irányzatokat; bemutatja a Magyarországon végzett nemzetközi olvasásértési vizsgálatokat és eredményeiket, valamint a magyarországi olvasásszociológiai kutatásokat és eredményeiket; kitér az olvasás, a könyv, az írásbeliség átalakuló szerepére.

Olvasáskutatás

Eszterházy Károly Főiskola, Sándor Klára

A tananyag az olvasáskutatás különféle területeinek alapfogalmaival, szemléletével ismerteti meg a hallgatókat: érinti az olvasás fiziológiai és kognitív jellemzőit, az olvasástanítás módszereit, a különféle befogadáselméleti irányzatokat; bemutatja a Magyarországon végzett nemzetközi olvasásértési vizsgálatokat és eredményeiket, valamint a magyarországi olvasásszociológiai kutatásokat és eredményeiket; kitér az olvasás, a könyv, az írásbeliség átalakuló szerepére.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása