Ugrás a tartalomhoz
Refine results
22 hits

A diszkurzív politikatudomány alapjai

L'Harmattan Kiadó, Szabó Márton

Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi a politika, akkor nemigen mondhatjuk, hogy valósága függetleníthető az értelemadástól és az értelemfejtéstől, a nyilvános megnyilatkozás sokféle formájától. Minden politikai jelenség úgy keletkezik és hal el, hogy a politizáló ember valamilyen értelmet hoz létre és ejt el, valaminek valamilyen jelentést és jelentőséget tulajdonít: beszélve cselekszik és cselekedve beszél, természetesen bizonyos szabályokat követve. A politika azonban nem csak beszéd, mármint empirikusan tekintve, de létrejötte és fennállása nem függetleníthető tőle. És aki erre nincs tekintettel, saját beszédét és értelmezését tekinti az egyetlen autentikus politikai valóságnak. Könyvem közelítés ehhez a beszédközpontú politikai valósághoz. Kutatásaim az elmúlt években arra irányultak, hogy a szükséges recepciók révén néhány elméleti alapvetés kidolgozásával és empirikus elemzésekkel körvonalazzam egy lehetséges duszkurzív politikatudomány szemléletét.

A magyar politikai rendszer

Osiris Kiadó, Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor

A könyv rendszerezett módon, a nemzetközi politikatudomány módszereit felhasználva, részletesen szól a hazai politikáról.

A politikai közösség

Osiris Kiadó, Balázs Zoltán

A politikai filozófia megléte önmagában persze még nem biztosíték arra, hogy a politika feltételei is teljesülnek, de ha nem is teljesülnek, a reflexió önmagában is fontos lépés a politika megteremtése felé. Ennek azonban nem kell közvetlen célnak lennie, még ha a politikai filozófia klasszikus szövegei, egyáltalán nem véletlenül, valamilyen politikai közösség megteremtésére tettek is kísérletet: elég, ha Platónra, Machiavellire, Locke-ra, Hobbesra vagy Rousseau-ra gondolunk. Mégis elegendő, ha a reflexió során a már meglévő politikai közösség természetén, erkölcsein, értékein, fönnmaradásának feltételein, történetén, teljesítményein, sikerein és kudarcain töprengünk. Ilyen reflexióra vállalkozik ez a könyv is.

A Politikum Pécsett

Pécsi Tudományegyetem BTK Politikai Tanulmányok Tanszék, Kunszt Márta

A kötet izgalmas, szerteágazó kutatási területet választott témájául. Egy kis túlzással „terra incognita" egy település „politikumának” komplex módon kezelése és feldolgozása. Ha van is tudásunk erről a rejtőzködő témáról, az mindenképpen töredezett, nem összegezett, mozaikszerű.

A rendszerváltás gyermekévei Pécsett

PTE Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék, Kunszt Márta

A szabályozás közpolitikája

Budapesti Corvinus Egyetem, Gulyás Gyula, Hőgye Mihály

Szabályozáson klasszikus értelemben gazdasági szabályozást értenek. Tankönyvünk nem ebbe a kategóriába tartozik és nemcsak azért nem, mert a gazdasági szabályozás mellett a társadalmi szabályozás (környezet szabályozása, szabadalmak és gyógyszerek szabályozása, munkahelyi biztonság szabályozása stb.) különböző formáit is tárgyalja, hanem azért sem, mert a fentiek mellett különös hangsúlyt fektet a szabályozás politikai, jogi és szociológiai dimenzióira, a szabályalkotás strukturális és processzuális előfeltételeire. A tankönyv módszerét tekintve az absztraktól, az elméleti alapvetésektől halad a konkrétumok, a példák felé, ami az egyes fejezetekre éppúgy érvényes, mint a fejezetek közti viszonyra. A tananyag felépítésében érvényesülő fenti logika nyilvánvalóvá válik a az egyes témakörök egymásra épüléséből.

Afrika ma - tradíció, átalakulás, fejlődés

IDResearch Kft./ Publikon Kiadó, Csizmadia Sándor – Tarrósy István

Ugyan láthatóan egyre több afrikai témájú könyv jelenik meg hazánkban, továbbra is nagyon kevés ezek közül a magyar szerzők által publikált kötet. Az Afrika ma ezt a hiányt igyekszik pótolni 22 magyar és afrikai származású szerző közös tudásának közreadásával.

Az Európai Unió szókincse angol nyelven

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE BTK), Bánhegyi Mátyás

A tananyag témája Nemzetközi kommunikáció ezen belül: Az Európai Unió szókincse angol nyelven A tananyag az INFORMÁCIÓ TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS - Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091) projekt keretében készült.A tananyagot lektorálta: Mile Andrew.

Az Európai Uniónk színe és fonákja

IDResearch Kft./ Publikon Kiadó, Tuka Ágnes

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy olyan válaszokat adjon, melyek segítenek eligazodni a „brüsszeli dzsungelben”, az Európai Parlament működésében. A könyv szerzője a PTE habilitált docense, 15 éve kutatja az Európai Parlament működését.

Grant writing basics

Semmelweis Innovations, Semmelweis Innovations

Lecture at Semmelweis International BioEntrepreneurship Program by Andras Dinnyes.

 1   2   3 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása