Ugrás a tartalomhoz
Refine results
20 hits

4Q242

Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Gér András László

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0006 - „A tehetséggondozás feltételeinek javítása a Károli Gáspár Református Egyetemen” c. pályázat keretében készült.

A magyar történelem tizedei

Balassi Kiadó, Bonfini, Antonio (1427/1434-1502), Kulcsár Péter (1934-)

Antonio Bonfini Mátyás király megbízásából elkezdett, végül II. Ulászló szolgálatában befejezett történeti munkájának első teljes magyar fordítását Kulcsár Péter készítette el. Ez az elektronikus kiadás a Balassi Kiadónál 1995-ben megjelent, a teljes művet magyar fordításban tartalmazó kötet digitalizált változata.

A régi Belső-Ázsia története

Balassi Kiadó, Vásáry István (1945–)

Összefoglalás a mongol kor előtti Belső-Ázsia történetéről. Ez az elektronikus kiadás az először 1993-ban megjelent könyv 2., átdolgozott kiadásának (Magyar Őstörténeti Könyvtár,19. kötet, Balassi Kiadó, 2003) digitalizált változata.

Az európai nemesség: 1400-1800

Pannonica Kiadó, Jonathan Dewald

Ez a könyv az európai nemességnek a reneszánsz és a francia forradalom kora közé eső átfogó történetét nyújtja. Célja, hogy megismertesse a témával a diákokat és a nem szakember olvasókat, ezért hiteles forrásból, érthető stílusban adja elő a főbb tudnivalókat. Dewald professzor vizsgálat tárgyává teszi az európai nemesség változó létszámát, önmagára vonatkozó észrevételeit, vagyoni helyzetét és politikai hatalmát, és szemügyre veszi az életmódjában beálló változásokat. A hagyományos nézetekkel vitába szállva állítja, hogy Európa nemessége hatékonyan alkalmazkodott azokhoz a mélyreható változásokhoz, amelyek e kor társadalmát és kultúráját jellemezték. Állítja továbbá, hogy ez a csoport lényegében ugyanolyan módokon fejlődött egész Európában; jóllehet a különböző országokban más és más volt a nemesség létszáma, s ugyanígy mások voltak az előjogaik is, mindenütt alapvetően ugyanazokkal a problémákkal szembesültek, s ezekre lényegében ugyanazokat a válaszokat adták.

Fanchali Jób-kódex

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz, Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Az egyik legkorábbi magyar, szlovák verseket is tartalmazó kéziratos versgyűjtemény betűhű forráskiadása.

Francia diplomáciai iratok 1. 1918.1919

Révai Digitális Kiadó, Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József (translator)

A két neves szerző válogatásában és szerkesztésében megjelent forrásgyűjtemény a versailles-i Közép-Európa történetében lényeges szerepet játszó - magyar vonatkozású - eseményeket, a két világháború közötti magyar külpolitikát, a trianoni békeszerződést és a szerződést meghatározó nemzetközi tényezőket, a dunai államok egymás közötti viszonyát, valamint a Kisantant létrejöttének körülményeit és történetét mutatja be eredeti forrásdokumentumokon keresztül. A Trianonra vonatkozó eredeti francia dokunemtumok először jelentek meg magyar nyelven.

Francia diplomáciai iratok 2. Trianon 1919.1920

Révai Digitális Kiadó, Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József (translator)

A két neves szerző válogatásában és szerkesztésében megjelent forrásgyűjtemény a versailles-i Közép-Európa történetében lényeges szerepet játszó - magyar vonatkozású - eseményeket, a két világháború közötti magyar külpolitikát, a trianoni békeszerződést és a szerződést meghatározó nemzetközi tényezőket, a dunai államok egymás közötti viszonyát, valamint a Kisantant létrejöttének körülményeit és történetét mutatja be eredeti forrásdokumentumokon keresztül. A Trianonra vonatkozó eredeti francia dokunemtumok először jelentek meg magyar nyelven.

Francia diplomáciai iratok 3. 1920.1921

Révai Digitális Kiadó, Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József (translator)

A két neves szerző válogatásában és szerkesztésében megjelent forrásgyűjtemény a versailles-i Közép-Európa történetében lényeges szerepet játszó - magyar vonatkozású - eseményeket, a két világháború közötti magyar külpolitikát, a trianoni békeszerződést és a szerződést meghatározó nemzetközi tényezőket, a dunai államok egymás közötti viszonyát, valamint a Kisantant létrejöttének körülményeit és történetét mutatja be eredeti forrásdokumentumokon keresztül. A Trianonra vonatkozó eredeti francia dokunemtumok először jelentek meg magyar nyelven.

Hunok – gepidák – langobardok

JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, Balassi Kiadó, Bóna István (1930–2001) [et al.]

Ez az elektronikus kiadás a Magyar Őstörténeti Könyvtár 6. köteteként megjelent lexikon (Szeged, 1993) digitalizált változata.

Héraklész unokái

Mundus Kiadó, Kertész István

 1   2 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása