Ugrás a tartalomhoz
Refine results
618 hits

1., Nagyméretarányú térképi alapfogalmak, térképkészítési technológiák

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Vincze László

Kivonat: Ez a modul a nagyméretarányú térképezés alapfogalmait foglalja össze. Célja, hogy a későbbiekben alkalmazott fogalmak, kifejezések már ismertek legyenek, ezáltal az újabb ismeretek gondtalanul elsajátíthatók lesznek.

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 3., KÉT ÉVTIZED BIRTOKRENDEZÉSI TAPASZTALATAI

Nyugat-magyarországi Egyetem, Mizseiné Dr. Nyiri Judit

A 3. modul ismerteti a TAMA 1 Projekt fogalmi rendszerét, tartalmát, célját és szervezeti felépítését. Bemutatja, szemlélteti, hogy miért nem lehet hazánkban a német területrendezési modellt alkalmazni. Bemutatjuk a birtokrendezés, vidékfejlesztés kapcsolatrendszerét is figyelembe vevő TAMA 2 projektet.

Matematika III. 1., Kombinatorika

Nyugat-magyarországi Egyetem, Prof. Dr. Závoti József

Ez a modul a Kombinatorika alapismereteit foglalja össze. Célja a valószínűség-számítási feladatokhoz szükséges kombinatorikai ismeretek megalapozása.

Matematika III. 2., Eseményalgebra

Nyugat-magyarországi Egyetem, Prof. Dr. Závoti József

Ez a modul az Eseményalgebra alapismereteit foglalja össze. A hallgatók elsajátítják az eseménytér fogalmait, megismerik az eseményekkel végezhető műveleteket, és jártasságot szereznek a Boole-algebra témakörében.

Matematika példatár 7., Lineáris algebra II.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Szerző Csordásné Marton Melinda

A modul a vektortér axiómáinak, bevezetésével, majd az ehhez szorosan kapcsolódó fogalmak az altér, a generátorrendszer, bázis, dimenzió tárgyalásával kezdődik. Ezt követően megismerkedünk a lineáris transzformáció fogalmával, foglalkozunk a mátrixok sajátértékeivel és sajátvektoraival. Kitérünk a túlhatározott egyenletrendszerek megoldására, és ehhez kapcsolódva a lineáris regresszióra. Végül egy gyakorlati alkalmazást, a lineáris programozást ismerhetjük meg.

Mérnökgeodézia 3., Mérnökgeodéziai vízszintes alapponthálózatok.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Ágfalvi Mihály

Ebben a modulban a mérnökgeodéziai munkák vízszintes alalapponthálózatainak a létesítésével, pontossági követelményeivel, foglalkozunk. Megismerjük a különböző célú és kialakítású hálózatok kitűzésének, meghatározásának a módját.

Nagyméretarányú térképezés 10., A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

Nyugat-magyarországi Egyetem, Dr. Vincze László

A modul a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket foglalja össze a vonatkozó és érvénes jogszabályok alapján. Meg kell azonban jegyezni, hogy e jogszabályok módosítások előtt állnak és ha nem is gyökeresen, de szövegszerűen bizonyos változások várhatóak ezek következtében a módosulás után.

Térbeli döntéselőkészítés 2., Projekttervezés

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A térbeli döntések megalapozása egyrészt fontos térinformatikai, műszaki feladat, de a feladat szorosan ágyazódik az érintett projekt menedzsmentjébe. A projekt sikerének egyik kulcsa a megfelelő előkészítés. Fontos, hogy az alapos helyzetelemzés után, a tervezés és a végrehajtás is előre átgondolt és megtervezett folyamat legyen. A modul alapvető célja, hogy a projekttervezés folyamatát ismertesse, bemutassa azokat az eszközöket, amelyek előkészítik és nagyban segítik a sikeres megvalósítást.

Térbeli döntéselőkészítés 3., A projekt végrehajtása

Nyugat-magyarországi Egyetem, Márkus Béla

A projektciklus szakaszai közül a projektötlet megfogalmazásával, elemzéssel, és a tervezéssel az előző modulban foglalkoztunk. A projekt végrehajtása, megvalósítása, nyomon követése, és lezárása kapcsán felmerülő teendők ismertetése ennek a modulnak a feladata. A projekt végrehajtásához kapcsolódva szó esik a projekt irányításával, az előrehaladás ellenőrzésével, a kommunikációval, és a minőség ellenőrzésével kapcsolatos teendőkről. A modul végén röviden foglalkozunk a projekt lezárásának tennivalóival.

"A" Tételű modul - Környezetgazdálkodás

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül, Szaktudás Kiadó Ház ZRt.

E-learning tananyag a Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnöki MSc szakos hallgatók számára

 1   2   3   4   5   6   7   8 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása