Ugrás a tartalomhoz
Refine results
45 hits

A biofizika alapjai

ELTE-TTK, Derényi Imre

Ennek a könyvnek a fő célja rávilágítani azokra a fizikai törvényszerűségekre, amelyek a biológiai jelenségek hátterében állnak.

A biofizika alapjai

Typotex Kiadó, Barócsi Attila

A tananyag feladata, hogy megismertesse az olvasót az – élettelen fizikai rendszerekhez képest sokkal összetettebb – biológiai rendszerekben (élő szervezetekben) érvényesülő (pl. azok felépítését, működését, fejlődését meghatározó) alapvető fizikai törvényszerűségekkel és példákkal illusztrálja az ilyen biológiai rendszerek fizikai modellezését. A hivatkozott irodalmak két problémát vetnek fel: 1) egyesek új kiadásai nem léteznek; 2) az új irodalmak nagy terjedelműek, szélesebb ismeretanyaggal, mint ami a (nem orvosi / biológiai irányultságú) célközönség – főként mérnök és fizikus hallgatók – számára szükséges. A szerző célja szűkebb: a fizikai elvekhez több biológiai háttér információ társítása úgy, hogy a fizikai alapokat ismertnek tételezi fel. Az anyag egységes szerkezetben kiegészül számunkra fontos témakörökkel is (pl. fotoszintézis, kollektív mozgások). A tananyag fejezetei a főbb témákkal: a biofizika biológia alapjai (élet, sejt, leíró genetika); anyagszerkezet és funkció (kötéstípusok, víz, biológiai makromolekulák, molekuláris genetika); kölcsönhatás sugárzással (fényelnyelés makromolekulákban, fény és röntgensugárzás biológiai hatásai, sugárbiológia); bioenergetika (szervezet hőháztartása, irreverzibilis termodinamika, sejtszintű energiaátalakítás és fotoszintézis); anyagcsere és transzport (áramlási jelenségek, drift, diffúzió és ozmózis); biológiai membránok (iontranszport, elektromos jelenségek, ingerületi folyamatok, feszültség-clamp méréstechnika, idegi információtovábbítás); érzékszervek biofizikája (látás, hallás); kollektív jelenségek („közlekedésszerű” mozgások, ASEP modellek, molekuláris motorok alapmechanizmusai).

A biokémia alapjai

Typotex Kiadó, Wunderlich Lívius, Szarka András

A jegyzet elsősorban egészségügyi mérnök MSc. hallgatók részére íródott, de hasznos segítség lehet biomérnök és vegyészmérnök hallgatók számára is. A jegyzetben alapvető kémiai és sejtbiológiai ismeretek is találhatóak, melyek elsajátítása lehetővé teszi a különösebb biológiai/kémiai előképzettség nélküli biokémia tanulást. A fontosabb makromolekulák bemutatása után a szerzők igyekeztek logikusan követni a biokémia törvényszerűségeit, és amennyire csak lehetett, háttérbe szorítani a száraz adatok ismertetését. A fő hangsúly a bioenergetika és a metabolizmus összefüggéseire került, elsősorban az emberi test biokémiai folyamatait vizsgálva. Míg a szénhidrátok és a lipidek anyagcseréje valamivel részletesebben, az aminosavak és nukleotidok anyagcseréje csak érintőlegesen kerül ismertetésre. Fontosságuk miatt a nukleinsavak és a fehérjék szintézisével külön fejezet foglalkozik.

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyitray László, Pál Gábor

A tárgy az élő rendszerek molekuláris összetételével, a biomolekulák leírásával, szerkezetével és működésével foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az információhordozó molekulák, a fehérjék és nukleinsavak bemutatása, a biológiai információáramlás folyamatainak (replikáció, transzkripció, transzláció) ismertetése, az anyagcsere folyamatok lényegének és a fő útvonalak leírása, a molekuláris biológia „logikájának” kifejtése. Az e-jegyzet nem törekszik a biokémia és a molekuláris biollógia részletes tankönyvi bemutatására, hanem kimondottan „bevezető” ismerteteket tartalmaz, a lényeges folyamtaokra, összefüggésekre koncentrál. Az alapképzésben a kémiai ismeretek (különösképpen a szerves kémia) megszerzése után tanítható. Gyakorlatilag az összes többi molekuláris szintű biológiai tárgy építhet rá.

A fehérjekutatás modern módszertana

Medicina Könyvkiadó Zrt., Ludány Andrea

A könyv a klinikai laboratóriumi kutatásban központi szerepet játszó fehérjevizsgálatok jelenleg használatos módszertanát tárgyalja. Az anyag egy része a fehérjevizsgálatok módszertanát elsősorban elméleti megközelítésben ismerteti, más része a korábban bemutatott módszertanok közvetlen klinikai laboratóriumi alkalmazására és diagnosztikus/terápiás hasznosulására nyújt példákat.

A madarak hasznáról és káráról

Arcanum Adatbázis Kft., Herman Ottó

A földmivelő, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára

A magyarság virágai

Arcanum Adatbázis Kft., Rapaics Raymund

A virágkultusz története

Alkalmazott mikrobiológia

Károly Róbert Főiskola, Dr. Kereszt Attila, Dr. Maróti Gergely

A könyv elsődleges célja a mikrobiológiai laboratóriumi munka és rendtartás szabályainak, az aszeptikus technikák alapjainak, a különböző forrásokból történő baktériumtenyésztési, izolálási technikáknak, továbbá a dezinfekciós és sterilezési eljárásoknak a megismertetése. Emellett fontos cél a baktériumok diagnosztizálásában alkalmazott telep és sejtmorfológiai, biokémiai-fiziológiai tesztmódszereknek az elsajátíttatása, valamint az alapvető alkalmazott mikrobiológiai vizsgálati módszerek megismertetése is.

Applied biochemistry

University of Debrecen, Sándorné Kincses, Andrea Balláné Kovács

The subject of “applied biochemistry” is to review the fundamentals of organic chemistry and biochemistry. Based on this knowledge describes the biochemical pathways used in the food industry and in the agricultural sector.

Applied Genetics and Biotechnology

University of Debrecen, Pál Pepó

This course focuses both on the fundamentals of genetics/biotechnology and sophisticated methods applied in it. Scientific background will be provided to the biotechnology of sexual/asexual reproduction. Student will learn the mechanisms of genetic transformation. We will examine those questions strongly related to plant resistance. Student will learn the regulatory of GMO’s and examine plant genomics emphasized nowdays. Student knowledge will be highly enlarged in applied genetics/biotechnology with the attendance of this course.

 1   2   3   4   5 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása