Ugrás a tartalomhoz
Refine results
7 hits

BEVEZETÉS A GEOMETRIÁBA

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Hajós György

Geometriai példatár 1., Koordináta-geometria

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

A modul az analitikus geometria feladatait tartalmazza. A koordináta-sík és a tér analitikus összefüggéseit tárgyalja. A térelemek, a kúpszeletek és néhány felület témaköreiből a legfontosabb (azaz a képzési profilhoz igazodó) ismereteket öleli fel. A kitűzött feladatok önálló feldolgozásához segítségül összegyűjtöttük a legfontosabb fogalmakat, tételeket, képleteket.

Geometriai példatár 2., Metrikus feladatok

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

A modul az analitikus geometria feladatait tartalmazza. A koordináta-sík és a tér analitikus összefüggéseit tárgyalja. A térelemek, a kúpszeletek és néhány felület témaköreiből a metrikus feladatokat (ponthalmazok távolsága, térelemek hajlásszöge, stb...) öleli fel. A kitűzött feladatok önálló feldolgozásához segítségül összegyűjtöttük a legfontosabb fogalmakat, tételeket, képleteket.

Geometriai példatár 3., Projektív geometria

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

Ez a modul a projektív geometria területéről az első fokú alapalakzatok és a másodfokú alapalakzatok témakörébe tartozó feladatokat tartalmazza. Elsősorban a szakterülethez igazodó szerkesztési és számolási feladatokat veszi sorra, a perspektivitástól a két síkrendszer kollineár vonatkozásáig. A feladatgyűjtemény külön fejezetben foglalkozik a centrális axiális affinitás és a centrális kollineáció szerkesztéseivel.

Geometriai példatár 4., Szférikus geometria

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

A modul a szférikus geometria témaköréből a gömbkétszögek, gömbháromszögek, földrajzi távolságok meghatározása témakörökhöz kapcsolódó feladatokat tartalmazza. A bevezető részben rövid összefoglalást adunk a legfontosabb fogalmakról, összefüggésekről, tételekről.

Geometriai példatár 5., Kótás projekció

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

Kivonat: A modul a kótás ábrázolás témakörébe tartozó feladatokat tartalmazza. Megtalálhatók az alapszerkesztések, képsíkba forgatással megoldható feladatok, az illeszkedési feladatok, metrikus feladatok, görbe vonalakhoz kapcsolódó feladatok, terepfelületekkel kapcsolatos feladatok. A bevezető részben röviden ismertetjük az alapszerkesztéseket.

Geometriai példatár 6., Centrális projekció

Nyugat-magyarországi Egyetem, Baboss Csaba

A modul a centrális projekció témakörébe tartozó feladatokat tartalmazza. Az egyes fejezetek tartalmazzák az alapszerkesztéseket, az illeszkedési és helyzetgeometriai feladatokat, a sík leforgatásával kapcsolatos feladatokat, metrikus feladatokat és a perspektíva témakörébe tartozó feladatokat.

Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása