Ugrás a tartalomhoz

Dunántúli Protestáns Lap – 1. évfolyam – 1890.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Vezérczikkek és értekezések.
  • A czél szentesíti az eszközöket. Révész Mihály.
  • A czél szentesíti az eszközöket. Révész Mihály.
  • A cultugininister rendelete. Antal Gábor.
  • A dunántúli nőnevelőintézet kérdéséhez. M.
  • A felsőbb leánynevelő intézet. Endrei Rózsa.
  • A felsőbb leánynevelő intézet. Endrei Rózsa.
  • A közalapi tőkesegélyezés ügyéhez. Antal Gábor.
  • A külföldi tanulmányozás. Antal Géza.
  • A legújabb miniszteri rendelet. Révész Kálmán.
  • A lelkészi hivatal. Dr. M. Simpson. Fordította: Csizmadia Lajos.
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
   • 12
   • 13
   • 14
   • 15
   • 16
   • 17
   • 18
   • 19
   • 20
   • 21
   • 22
   • 23
   • 24
   • 25
   • 26
   • 27
   • 28
   • 29
   • 30
  • A lelkészválasztási törvény revisiójához. Szabó Zsigmond.
  • A lelkészválasztási törvény. Révész Kálmán.
  • A lelkészválasztási törvény. Révész Kálmán.
  • A lelkészválasztási törvény. Révész Kálmán.
  • A magy. prot. egyházirodalom története érdekében. Kiss Ferencz.
  • A magy. prot. egyházirodalom története érdekében. Kiss Ferencz.
  • A pápai főiskola üdvözlete Chernel F. úrhoz. Révész Kálmán.
  • A poroszországi unió és egyházalkotmány. Jurányi G.
  • A prot. egyház autonómiájának áruba bocsátása. Antal Gábor.
  • A prot. egyház autonómiájának áruba bocsátása. Antal Gábor.
  • A prot. egyház autonómiájának áruba bocsátása. Antal Gábor.
  • A prot. egyház autonómiájának áruba bocsátása. Antal Gábor.
  • A prot. irodalmi társaság közgyűlése. Révész K.
  • A szűken díjazott ev. ref. lelkészek. Stettner Ignácz.
  • A tőkesegélyezésről. Thury Etele.
  • Az államsegély. Thury Etele.
  • Az államsegély. Thury Etele.
  • Az államsegély. Thury Etele.
  • Az egyházi adózás reformja. Thury Etele.
  • Az első év végén. Szerkesztő.
  • Az Isten országa. Emil.
  • Az ultramontán reactio hazánkban. Pap Gábor.
  • Az ultramontán reactio hazánkban. Pap Gábor.
  • Az ultramontán reactio hazánkban. Pap Gábor.
  • Az unitárizmus kerületünkben. Pap Gábor.
  • Állami fizetésre van-e szüksége a ref. egyháznak? Bihari.
  • Állami fizetésre van-e szüksége a ref. egyháznak? Bihari.
  • Anselmus és az ontologiai bizonyíték. Antal Géza.
  • Anselmus és az ontologiai bizonyíték. Antal Géza.
  • Anselmus és az ontologiai bizonyíték. Antal Géza.
  • Anselmus és az ontologiai bizonyíték. Antal Géza.
  • Beöthy jubileum. Németh István.
  • Beöthy jubileum. Németh István.
  • Beszéd Seregély B. exmittálásakor. Szekeres Mihály.
  • Bizottsági javaslat a növelde tárgyában.
  • Egy egyszerű, de nehéz kérdés. Révész Kálmán.
  • Egyházunk elnevezése. Jurányi Gusztáv.
  • Egy kis névkérdés. Révész Kálmán.
  • Egyöntetűség az ev. ref. egyházban. Révész Mihály.
  • Egyöntetűség az ev. ref. egyházban. Révész Mihály.
  • Elnöki megnyitó beszéd. Czike Lajos.
  • Elnöki megnyitó beszéd. Czike Lajos.
  • Énekes könyvünk megújítása.
  • História Hungarorum Ecclesiastica. Szalay Károly.
  • Húsvét. Fülöp József.
  • Irodalmi Társaságunk a külföld előtt. Révész Kálmán.
  • Dr. Szlávik Mátyás.
  • Karácson. Fülöp József.
  • Károli ünnepély. Révész Kálmán.
  • Károli ünnepély. Révész Kálmán.
  • Két egyházkerületi határozat. Szerkesztő.
  • Kerületünk nagy hete. Révész Kálmán.
  • Kerületünk világi eleméről. Dr. Kapossy L.
  • Lapuuk programmja. Szerkesztő.
  • Még pár szó az autonómia áruba bocsátásához. Szabó József
  • Megtartod-e mégis a te hitedet? Emil.
  • Néhány szó az akarat szabadságáról. Dr. Horváth József.
  • Néhány szó az akarat szabadságáról. Dr. Horváth József.
  • Néhány szó az akarat szabadságáról. Dr. Horváth József.
  • Néhány szó az akarat szabadságáról. Dr. Horváth József.
  • Néhány szó az akarat szabadságáról. Dr. Horváth József.
  • Nyilatkozat. Szerkesztő.
  • Október 31. Fülöp József.
  • Pünköst. Fülöp József.
  • Suum cuique. Vári Szabó Sámuel.
  • Szerény megjegyzések magas nyilatkozatokra. Révész Kálmán.
  • Szerény megjegyzések magas nyilatkozatokra. Révész Kálmán.
  • Zsinati képviselőink számáról. Révész Kálmán.
 • II. Egyházi élet.
  • A b.-somogyi egyházmegye közgyűlése. Barakonyi Kristóf.
  • A b.-somogyi egyházmegye közgyűlése. Barakonyi Kristóf.
  • A budapesti értekezlet.
  • A dunántúli egyházkerület közgyűlése.
  • A dunántúli egyházkerület közgyűlése.
  • A kéttornyulaki templomszentelés. Szekeres Mihály.
  • A komáromi egyházmegye közgyűlése. y.
  • A mezőföldi egyházmegye közgyűlése. R.
  • A pápai egyházmegye közgyűlése.
  • A pápai két prot. egyház 1889-ben. Révész K.
  • A tatai egyházmegye lelkészi értekezlete. —i —s.
  • A tatai egyházmagye közgyűlése.
  • A tatai egyházmagye közgyűlése.
  • A veszprémi egyházmegye közgyűlése. R. I.
  • Az országos ref. lelkészi értekezlet kérvénye a konventhez.
  • Chernel-jubileum és egyházmegyei közgyűlés Körmenden. Révész Kálmán.
  • Egyetemes konvent ülése. Vályi Lajos és Mokos Gyula.
  • Egyetemes konvent ülése. Vályi Lajos és Mokos Gyula.
  • Egy uj adat a klérus törvénytiszteletéhez. Révész Mihály.
  • Egy vadonatúj remonstráns. Bényei Gábor.
  • Gyülekezeteink köréből.
  • Két egyházkerületünk közgyűlése.
  • Közalapi segélyezések.
  • Levél a szerkesztőhöz. Barla Károly.
  • Levél Szentgyörgyvölgyéről. g.
  • Református istenitisztelet Szeniczen. Kerekes Sándor.
 • III. Iskolaügy.
  • A csurgói főgimnázium köréből. Dr. Vida K.
  • A csurgói tanulók fiumei kirándulása. Dr. Vida K.
  • A csurgói főgimnázium és a missió. Dr. Vida K.
  • A felnőttek oktatása Felső-Eőrött. Csiszér András.
  • A görög nyelv kérdése. Héjas Pál.
  • A görög nyelv ügyéhez. Borsos István.
  • A körlelkész tiszte s annak betöltése. Kis József.
  • A körlelkész tiszte s annak betöltése. Kis József.
  • A köznevelési és közoktatási szervezet revisiója.
  • A pápai főiskola 1889—90.
  • A valláserkölcsi képzés és annak eszközei Szalóky Dániel.
  • A valláserkölcsi képzés és annak eszközei Szalóky Dániel.
  • A valláserkölcsi képzés és annak eszközei Szalóky Dániel.
  • Az iskolai év megnyitása Pápán. Borsos István.
  • Esperesi körlevél. Szekeres Mihály.
  • Igazgató-tanácsülések Pápán.
  • Igazgató-tanácsülések Pápán.
  • Igazgató-tanácsülések Pápán.
  • Javaslat a papnövendékek paedagogia képzésére és tanitó képességi vizsgálatára nézve.
  • Javaslat a papnövendékek paedagogia képzésére és tanitó képességi vizsgálatára nézve.
  • Javaslat a főgymn. vallástanítás tárgyában. Kis József
  • Két népiskolai tankönyv. K. E.
  • Köz- és magánvizsgálatok a pápai főiskolában.
  • Néhány szó a felnőttek oktatása tárgyában. Fülöp József.
  • Quid nunc? Dr. Kapossy Lucián.
  • Theologiai akadémiánk népessége. Révész Kálmán.
  • Történelmi muzeumunk ügyében. Kis Ernő.
  • Van-e szükség a felnőttek oktatására? Csiszér A.
 • IV. Tárcza.
  • A futtató katechumenus. Vári Szabó Sámuel.
  • A fügefa megátkozása. Kis József.
  • A fügefa megátkozása. Kis József.
  • A fülbegyónás. Chiniqui után Révész Mihály.
  • A fülbegyónás. Chiniqui után Révész Mihály.
  • A fülbegyónás. Chiniqui után Révész Mihály.
  • A hit. Fülöp József.
  • A pápai ref. egyház keletkezése. Mokos Gyula.
  • Az adás-teveli ref. egyház története. Balla Gábor.
  • Az adás-teveli ref. egyház története. Balla Gábor.
  • Az Isten szolgájának jó élete. Andrea után Payr Sándor.
  • Az Isten szolgájának jó élete. Andrea után Payr Sándor.
  • Az Isten szolgájának jó élete. Andrea után Payr Sándor.
  • Adatok a veszprémi egyházmegye történetéhez. Thury Etele.
  • Adatok a veszprémi egyházmegye történetéhez. Thury Etele.
  • Adatok a veszprémi egyházmegye történetéhez. Thury Etele.
  • Berlini magyar könyvtár. Keszi H. Lajos.
  • Döllinger a német reformatióról. Jurányi Gusztáv.
  • Döllinger a német reformatióról. Jurányi Gusztáv.
  • Egy egyháztörténelmi téves adat. Thury Etele.
  • Egy lap a veszprémi ref. egyház történetéből. Thury Etele
  • Elvi kérdések a Symbolikában. Dr. Szlávik Mátyás.
  • Elvi kérdések a Symbolikában. Dr. Szlávik Mátyás.
  • Elvi kérdések a Symbolikában. Dr. Szlávik Mátyás.
  • Elvi kérdések a Symbolikában. Dr. Szlávik Mátyás.
  • Elvi kérdések a Symbolikában. Dr. Szlávik Mátyás.
  • Hogy a félreértés köde méginkább oszoljon. Kecskeméti Ferencz.
  • Húsvéti imádság. Medgyaszai Vincze.
  • Imádság a vallásos üldözések korából. Gázon Imre.
  • Kálvin arczképe. Barakonyi Kristóf.
  • Karácson este. Kósa Ede.
  • Kis János ünnepély Sopronban. P. Sz. K.
  • Kis-Komárom. Csire István.
  • Kis-Komárom. Csire István.
  • Kis-Komárom. Csire István.
  • Kis-Komárom történetéhez. Révész Kálmán.
  • Kis-Komárom történetéhez. Révész Kálmán.
  • Nyárban. Fülöp József.
  • Nyilatkozat.
  • Reformátió emlékünnepély Pápán. K. L.
  • Reformok Magyarországon. Seregély Dezső.
  • Reformok Magyarországon. Seregély Dezső.
  • Rövid válasz. Kecskeméti Ferencz.
  • Szoboszlai Pap István naplója. Tóth Sámuel.
  • Szoboszlai Pap István naplója. Tóth Sámuel.
  • Szoboszlai Pap István naplója. Tóth Sámuel.
  • Utazás Göncz felé. Németh István.
  • Vikár Kálmán. (Nekrolog.) Németh István.
 • V. Külföld.
  • A protestáns „halottak napjának" eredete. Révész K.
  • A reformátió emlékünnepe Jénában. Tüdős István.
  • Halottak napja Jénában. Tüdős István.
 • VI. Könyvismertetés.
  • Berde: Jézus vallása. Németh István.
  • Csiky Lajos: A rokonság és sógorság. Révész Kálmán.
  • Protestáns szemle. 1889. I. II. Révész Kálmán.
  • Szeremley: Szőnyi Benjámin. Kis Ernő.
  • Szeremley: Szőnyi Benjámin. Kis Ernő.
  • Z. Csáky György: Az ünnepi és vasárnapi munkaszünet. Balogh Ferencz.
  • Zsilinszky: A linczi békekötés. Kis Ernő.
  • Zsilinszky: A linczi békekötés. Kis Ernő.
 • VII. Gyakorlati lelkészet.
  • Halotti beszéd öngyilkos felett. Neupor Béla.
  • Schleiermacher beszéde fia sirja felett. Antal Géza.
  • Schleiermacher beszéde fia sirja felett. Antal Géza.
 • VIII. Vegyes közlemények.
  • Ácsi egyház
  • Ácsi egyház
  • Államsegély
  • Amerikai reformátusok
  • Anglia
  • Anglia
  • Antal Aranka
  • Apró történetek
  • Arany János
  • Arenstein József
  • Athos hegy
  • Bajor ó katholikusok
  • Baksa Barna
  • Balogh Ferencz különvéleménye
  • Balogh Ferencz egyháztörténelme
  • Balogh Ferencz egyháztörténelme
  • Baltik Frigyes
  • Baltik Frigyes
  • Baptisták
  • Baptisták
  • Barsi egyházmegye
  • Bécs
  • Bécs-berlini kirándulás
  • Benke István
  • Berlin
  • Berlin
  • Berlin
  • Beöthy Zs.
  • Biblia-árus
  • Biblia-társaság
  • Biblia revisió
  • Biblia revisió
  • Bocsorné hagyatéka
  • Bokod
  • Boldog állapotok
  • Boldog állapotok
  • Bóné Géza
  • Bőny
  • Bőny
  • Bőny
  • Brazilia
  • Chernel-jubileum
  • Chernel-jubileum
  • Chernel-jubileum
  • Chiniqui műve
  • Chiniqui műve
  • Czékus István
  • Cuyler T.
  • Cseh Gábor
  • Csekő Gusztáv
  • Csiky K.: Alkotmánytan
  • Csorba István
  • Csurgói főgimnázium
  • Csurgói főgimnázium
  • Csurgói főgimnázium
  • Csurgói főgimnázium
  • Dad
  • Dad
  • Dávid Gyula
  • Debreczeni egyház
  • Debreczeni egyház
  • Debreczeni egyház
  • Debreczeni ágost. egyház
  • Dengi János
  • Delitzsch
  • Dicsőfi
  • Die Predigt der Kirche
  • Döllinger
  • Dudar
  • Duka Tivadar
  • Egyházkerületi közgyűlések
  • Egyházkerületi közgyűlések
  • Egyiptom
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elkeresztelések kérdése
  • Elő-india
  • Elő-india
  • Elő-india
  • Encyklica
  • Énekügyünk
  • Énekügyünk
  • Eötvös-alap
  • Eötvös-alap
  • Erdélyi névkönyv
  • Erdélyi térkép
  • Északamerika
  • Farrar
  • Farrar
  • Felhívás
  • Felméri Lajos
  • Felső-Eör
  • Felső-Eör
  • Felvilágosítás
  • Francziaország
  • Francziaország
  • Freiburg
  • Futó Mihály
  • Füzesgyannat
  • Gáti Győző
  • Geduly Lajos
  • Gladstone
  • Görögkeleti papok
  • Görögnyelv kérdése
  • Görögnyelv kérdése
  • Gusztáv Adolf egylet
  • Gusztáv Adolf egylet
  • Gyakorl. bibliamagyarázat
  • Gyakorl. theologia
  • Halasi Egyháztörténete
  • Hallei convictus
  • Hase Károly
  • Heidelbergi káté
  • Helgoland
  • Helvét hitv. egylet
  • Herczegprimás körlevele
  • Hollandi király
  • Hugenotta szövetség
  • Huss-szobor
  • Huss-szobor
  • Huss-szobor
  • Huss-szobor
  • Idők jele
  • Idvezitőnk neve
  • Igazitás
  • Igazitás
  • Igazitás
  • Ir-land
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Irodalmi Társaság
  • Japán
  • Japán
  • Jegyzőkönyv
  • Jurányi
  • Jurányi
  • Káldi bibliája
  • Kálmán Dánielné
  • Károli alap
  • Károli alap
  • Károli életrajza
  • Károli emlékkönyv
  • Károli ünnepély
  • Károli ünnepély
  • Károli ünnepély
  • Károli ünnepély
  • Kathol. egyetem
  • Kathol. türelmetlenség
  • Kathol. türelmetlenség
  • Kazinczi
  • Kecskeméti F.
  • Kecskeméthy Károly
  • Két sajtóhiba
  • Kempis Tamás
  • Képviselőház
  • Képviselőház
  • Kis-komáromi anyakönyv
  • Kocsi Csergő
  • Kocsi Csergő
  • Kókai Lajos
  • Komárom-tarján
  • Konstantinápolyi pátriárka
  • Konvent
  • Kósa Ede
  • Kozma Atlasz
  • Kozma Atlasz
  • Kovács János
  • Kovács János
  • Dr. Kögel
  • Könyvadomány
  • Könyvészeti lapok
  • Köszönet
  • Közalap
  • Középiskolai taneszközök
  • Közpapok Lapja
  • Krupec István
  • Kun Bertalan
  • Lapunk
  • Lauran
  • Legfelsőbb adomány
  • Legfelsőbb adomány
  • Lelkész-képesitő vizsgálat
  • Lelkész-képesitő vizsgálat
  • London
  • Lukács Ödön
  • Lyoni gyűlés
  • Mac Ali missió
  • Marschall báró
  • Martos
  • Megugrasztott unitár apostol
  • Mező-Berény
  • Missió
  • Mormonok
  • Müncheni érsek
  • Nagy Áron
  • Nagy Frigyes
  • Nagy Gergely pápa
  • Nagy-Jóka
  • Nagykárolyi egyházmegye
  • Nagy Lajos
  • Nagylelkű adomány
  • Nazarénusok
  • Németország
  • Németország
  • Német egyetemek
  • Középiskolák
  • Középiskolák
  • Névtár
  • New-York
  • New-York
  • Nyilatkozat
  • Nyilt kérdés
  • Nyilvános köszönet
  • Nyilv. olvasóterem
  • Nőnevelde
  • Nőnevelde
  • Ó katholikusok
  • Olasz király
  • Olasz valdensek
  • Oroszországi protestánsok
  • Oroszországi protestánsok
  • Oroszországi protestánsok
  • Oroszországi protestánsok
  • Osservatore Romano
  • Osztrák tartományok
  • Osváth István
  • Pályázat
  • Pápa
  • Pápai egyházmegye
  • Pápai egyházmegye
  • Pápai egyházmegye
  • Pápai egyházmegye
  • Pápai egyházmegye
  • Pápai egyház
  • Pápai egyház
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai főiskola
  • Pápai takarékpénztár
  • Papi értekezlet
  • Papi értekezlet
  • Papi értekezlet
  • Papi értekezlet
  • Páris
  • Pázmánd
  • Pázmánd
  • Pázmánd
  • Péntek Mihály
  • Péterfil lérek
  • Pénztárak átadása
  • Pénztárak átadása
  • Polgárdi
  • Polgárdi
  • Polgárdi
  • Poroszország
  • Poroszország
  • Poroszország
  • Poroszország
  • Poroszország
  • Poroszország
  • Pressensé
  • Protestáns egylet
  • Protestáns egylet
  • Prot. Népújság
  • Protestáns Szemle
  • Protestáns Szemle
  • Protestáns Szemle
  • Protestáns Szemle
  • Protestáns Szemle
  • Protestations Dom
  • Püspöki titkár
  • Radna-Lippa
  • Reformátió emlékünnep
  • Régi gimnázium
  • Resiczabánya
  • Richter káplán
  • Révész Imre Egyházi beszédei
  • Révész Imre Egyházi beszédei
  • Révész Imre Egyházi beszédei
  • Révész Imre Egyházi beszédei
  • Révész Imre Egyházi beszédei
  • Római pápa
  • Római pápa
  • Római pápa
  • Római Luther-templom
  • Római propaganda
  • Rómába hogy gyűl a pénz
  • Samoai theologia
  • Sárkány Sámuel
  • Sárkány Sámuel
  • Sárkeresztur
  • Sárospataki Lapok
  • Scott Robertson
  • Segély a lelkészeknek
  • Sirisaka
  • Skót szabad egyház
  • Skót szabad egyház
  • Soproni ünnepély
  • Soproni ünnepély
  • Soproni ünnepély
  • Sorsjegykölcsön
  • Spanyolország
  • Spanyolország
  • Spanyolország
  • Spanyolország
  • Spanyolország
  • Spanyolország
  • Strba János
  • Supplicatio
  • Szabad Egyház
  • Szabó Károly
  • Szabó Zsigmond
  • Szász Béla
  • Szász Károly
  • Száz évvel ezelőtt
  • Dr. Szeberényi G.
  • Székelyudvarhely
  • Széll Farkas
  • Személyi hirek
  • Személyi hirek
  • Személyi hirek
  • Személyi hirek
  • Szentföld
  • Szentté avatás
  • Szerkesztő
  • Szerkesztő
  • Szerkesztő
  • Szilágyszolnoki egyházmegye
  • Szüreti szünidő
  • Takács József
  • Találó felelet
  • Tályai egyház
  • Tanitógyülés
  • Tanitógyülés
  • Tanitógyülés
  • Tapintatlanság
  • Tatai egyházmegye
  • Theol. akadémiák
  • Theol. katonatiszt.
  • Templom vasúti kocsiban
  • Tóth Ferencz
  • Tőkesegély
  • Törökország
  • Újvári Sándor
  • Ulmi székesegyház
  • Ulmi székesegyház
  • Ulmi székesegyház
  • Ultra-montán lapok
  • Ultra-montán reactio
  • Utasítás
  • Zahn egyháztörténelme
  • Zelenka Pál
  • Zircz
  • Zoványi Jenő
  • Zoványi Jenő
  • Zoványi Jenő
  • Zoványi Jenő
  • Zsidó bevándorlás
  • Zsidó keresztapa
  • Zsinati bizottság
  • Válasz
  • Vargha István
  • Vásárhelyi Zsigmond
  • Végh István
  • Vida Péter
  • Württemberg
 • IX. Hivatalos rész. (Püspöki körlevelek és miniszteri rendeletek.)
  • Alap- és lelkészképesitő vizsgái tételek.
  • Alap- és lelkészképesitő vizsgái tételek.
  • Államadóssági kötvények beváltása.
  • Anyakönyvi pótbejegyzések.
  • Áttérők anyakönyvi megjelölése.
  • Beöthy-jubileum.
  • Családi értesitők bélyegezése
  • Családi értesitők bélyegezése
  • Családi értesitők bélyegezése
  • Chelard Raoul könyve.
  • Elkeresztelések.
  • Értékpapírok.
  • Értékpapírok.
  • Ethnographia ajánlása.
  • Felhivás a főiskolai alapitókhoz.
  • Felhívás a segédlelkészekhez.
  • Hadkötelesek nősülése.
  • Hivatalos levelek.
  • Iskolapadok ajánlása.
  • Iskolásgyermekek ivóvize.
  • Izraeliták megkeresztelése.
  • Izraeliták megkeresztelése.
  • Károli ünnepély.
  • K. Nagy Sándor munkája.
  • Közigazgatási hatóságtól kivánt anyakönyvi kivonatok.
  • Külügyi szolgálat érdekében.
  • Lelenczek anyakönyvezése.
  • Lendvai Benő müve.
  • Magyar fém- és lámpaárugyár.
  • Miniszteri köszönet.
  • Miniszteri köszönet.
  • Népszámlálás.
  • Népszámlálás.
  • Néptanítók Lapja ügyében.
  • Póttartalékosok nősülése.
  • Rajzpéldányok felküldése.
  • Regaleváltság tárgyában.
  • Tanitóegyletek figyelmébe.
  • Tanítói nyugdíjtörvény revisiója.
  • Törvényhatósági naptár.
  • Tudósítás a lelkészképesitő vizsgálatról.
  • Újévi üdvözletek megváltása.
 • X. Pályázati hirdetések.
  • Barabás-Kustánszeg
  • Bokod
  • Bőny
  • Dad
  • Dereske
  • Ekei
  • Füzesgyarmat
  • Hódmezővásárhelyi gimn. tanszék
  • Hódmezővásárhelyi gimn. tanszék
  • Jóka
  • Kutas
  • Magyar-Bakony-Szentkirály
  • Magyar-Egres
  • Nádasd-Ladány
  • Pápai németnyelvi tanszék
  • Pápai természetrajzi tanszék
  • Pápai nyomdai üzletvezetőség
  • Pázmánd
  • Szomód
  • Tárkány
  • Zádor
  • Vámos
 • Lapszámok
  • 1890-01-05 / 1. szám
  • 1890-01-12 / 2. szám
  • 1890-01-19 / 3. szám
  • 1890-01-26 / 4. szám
  • 1890-02-02 / 5. szám
  • 1890-02-09 / 6. szám
  • 1890-02-16 / 7. szám
  • 1890-02-23 / 8. szám
  • 1890-03-02 / 9. szám
  • 1890-03-09 / 10. szám
  • 1890-03-16 / 11. szám
  • 1890-03-23 / 12. szám
  • 1890-03-30 / 13. szám
  • 1890-04-06 / 14. szám
  • 1890-04-13 / 15. szám
  • 1890-04-20 / 16. szám
  • 1890-04-27 / 17. szám
  • 1890-05-04 / 18. szám
  • 1890-05-11 / 19. szám
  • 1890-05-18 / 20. szám
  • 1890-05-25 / 21. szám
  • 1890-06-01 / 22. szám
  • 1890-06-08 / 23. szám
  • 1890-06-15 / 24. szám
  • 1890-06-22 / 25. szám
  • 1890-06-29 / 26. szám
  • 1890-07-06 / 27. szám
  • 1890-07-13 / 28. szám
  • 1890-07-20 / 29. szám
  • 1890-07-27 / 30. szám
  • 1890-08-03 / 31. szám
  • 1890-08-10 / 32. szám
  • 1890-08-17 / 33. szám
  • 1890-08-24 / 34. szám
  • 1890-08-31 / 35. szám
  • 1890-09-07 / 36. szám
  • 1890-09-14 / 37. szám
  • 1890-09-21 / 38. szám
  • 1890-09-28 / 39. szám
  • 1890-10-05 / 40. szám
  • 1890-10-12 / 41. szám
  • 1890-10-19 / 42. szám
  • 1890-10-26 / 43. szám
  • 1890-11-02 / 44. szám
  • 1890-11-09 / 45. szám
  • 1890-11-16 / 46. szám
  • 1890-11-23 / 47. szám
  • 1890-11-30 / 48. szám
  • 1890-12-07 / 49. szám
  • 1890-12-14 / 50. szám
  • 1890-12-21 / 51. szám
  • 1890-12-28 / 52. szám
DC Metadata
Title:
Dunántúli Protestáns Lap – 1. évfolyam – 1890.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása