Ugrás a tartalomhoz

Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) IV. évfolyam 1997.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Pálffy Géza: A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI-XVII. századi török-magyar határ mentén (Az oszmán-magyar végvári szokásjog történetéhez)
  • Közlemények
   • Sarusi Kiss Béla: Vasgyártás és vasgazdálkodás Murányban a XVI. században
  • Kisebb közlemények
   • Mészáros Kálmán: Adalékok a Károlyi család levéltárában lévő mustrakönyvek keltezéséhez
  • Könyvismertetés
   • Őze Sándor: 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz, 1549-1562 — Ism.: Németh István
   • Üröm és/vagy öröm Gondolatok Kálniczky László történeti földrajzi kézikönyvéről — Ism.: Fazekas Csaba
 • 2. szám
  • Közlemények
   • Kenyeres István: A temesvári udvarbíró utasítása (1552) Adalékok az 1551/52. évi temesvári és temesközi eseményekhez ....
  • Forrásközlés
   • Duka Tivadar: Visszaemlékezés — Közzéteszi: Hermann Róbert
   • Éble Gábor: A gróf Károlyi nemzetség levéltára — Közzéteszi: Sunkó Attila
   • Mályusz Elemér: „A tótság letelepedése Magyarországon a középkorban" Akadémiai pályázat. (Adalék Turóc megye kialakulása Bp., 1922. c. művének történetéhez) — Közzéteszi: Soós István
  • Műhely — Térképtörténet
   • Reisz T. Csaba: Lipszky János térképészeti „hagyatéka" (A Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzéke)
  • Kisebb közlemények — Archontológia
   • Piti Ferenc: Okleveles adatok az 1324. évi országbíróváltáshoz
 • 3. szám
  • Forrásközlés
   • Tóth Ferenc: A Magyar Huszárok dicsérete Franciaországban, avagy Lancelot Turpin de Crissé gróf egy magyar vonatkozású kiadatlan kézirata
   • Szakály Orsolya: Vay Miklós és az 1807. évi országgyűlés. Egy közéleti botrány családi levelek tükrében
  • Közlemények
   • Hermann Róbert: A köpködős főhadnagy, a lyukas zsebű százados, az önkényeskedő nemzetőr és a többiek
  • Kritika
   • Heller, Mihail-Nyekrics, Alekszandr: Orosz történelem I-II. könyvéről Filippov Szergej: Orosz történelem hollywoodi feldolgozásban
   • Krausz Tamás: Egy új Szovjetunió-történet, amely régi
  • Műhely — Helytörténeti dolgozatok
   • Bak Borbála: Helytörténeti tárgyú dolgozatok az I. éves levéltár szakos hallgatók képzésében
   • Gecsényi Patrícia: Falvak a hegyek között
   • Schilde René András: Adatok Somodor község történetéből
   • Varga Tamás: Tild helytörténete
DC Metadata
Title:
Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) IV. évfolyam 1997.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása