Ugrás a tartalomhoz

Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) VII. évfolyam 2000.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Konferencia — Előadás
   • Tringli István: Középkori oklevelek kiadásának problémái
  • Konferencia — Korreferátum
   • Szovák Kornél: Korreferátum Tringli István előadásához
  • Konferencia — Előadás
   • Szende Katalin: A magyarországi középkori német nyelvű források kiadásának elvei és gyakorlata
  • Vita
   • Vita a középkori forráskiadás módszertanáról
  • Konferencia — Előadás
   • Oborni Teréz: A kora újkori latin nyelvű forrásszövegek kiadásáról
  • Konferencia — Korreferátum
   • Fazekas István: Korreferátum Oborni Teréz előadásához
  • Konferencia - Előadás
   • Soós István: Javaslatok az újkori magyarországi latin és német nyelvű források kiadására
   • Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései
  • Konferencia — Korreferátum
   • Dominkovits Péter: Korreferátum Bak Borbála előadásához
  • Vita
   • Vita az újkori forráskiadás módszertanáról
  • Konferencia — Előadás
   • Hermánn Róbert: Az 1848-49-es források kiadása
   • Sipos Péter: A XX. századi forráskiadás problémái és ajánlás a forráskiadás szabályzatára
  • Konferencia — Korreferátum
   • Szűcs László: Korreferátum Sipos Péter előadásához
  • Vita
   • Vita a XIX. század végi és a XX. századi források kiadásának módszertani kérdéseiről
 • 2. szám
  • Tanulmányok
   • Petrik Iván: A Pelejteiek Egy középkori Zemplén megyei köznemesi család vizsgálata ...
  • A történelem segédtudományai — Archontológia
   • Horváth Richárd: Veszprém megye tisztségviselői a későközépkorban (1458-1526)
  • Közlemények
   • Végh Ferenc: A tihanyi vár tűzfegyver-állománya a XVI. század második felében
   • Sunkó Attila: Adatok az erdélyi fejedelmi udvar szervezetéhez a Báthory-korban Sasa János, az udvari gyalogok kapitányának 1585. évi végrendelete
   • Katona Csaba: Rachel Harriette Busk — egy angol hölgy útleírása Magyarországról
  • Könyvismertetés
   • Kristó Gyula: Az államalapítás korának írott forrásai — Ism.: Szende László
 • 3. szám
  • Közlemények
   • Gurszki Gabriella: Hory András római és varsói követi évei (1927-1939)
  • Forrásközlések
   • Baráth Magdolna - Feitl István: Két összefoglaló a magyar-szovjet jóvátételi tárgyalásokról (1945)
   • Szabó Csaba: Rákosi Mátyás magyarországról 1947 végén Egy Sztálin - Rákosi tárgyalásra készített előzetes vázlat
  • Büntetőeljárás egy barakklakó ellen
   • B. Kádár Zsuzsanna: Állambiztonsági tervek a szociáldemokraták megosztására (1959)
DC Metadata
Title:
Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) VII. évfolyam 2000.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása