Ugrás a tartalomhoz

Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) IX. évfolyam 2002

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1-3. szám
  • Kis Péter: „Sok éven át védett minket és koronánk jogait" Sixtus esztergomi olvasókanonok karrierje
  • Szende Katalin: Egy győri úr Sopronban: Alföldy Bálint királyi harmincados (| 1493) . .
  • Erich Landsteiner: Zur Geschichte des Wiener Ungarnhandels am Ende des 16. Jahrhunderts
  • Sahin-Tóth Péter: A velencei magyar marhaexport válsága a XVI-XVII. század fordulóján egy francia forrás tükrében
  • Pálffy Géza: Horvátország és Szlavónia a XVI-XVII. századi Magyar Királyságban
  • H. Németh István: Gondolatok a magyarországi várospolitika meghatározó tényezőiről a kora újkorban
  • Kenyeres István: A végvárak és a mezei hadak élelmezési szervezete a XVI. században
  • Sarusi Kiss Béla: Elésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második feléből Eleiemelosztás és tizedszedés Murányban
  • Fazekas István: A Magyar Udvari Kancellária leltára 1577-ből
  • Molnár Antal: Egyház- és birtokigazgatás a váci püspökségben a t9r9k korban
  • Dominkovits Péter: Egy egy-generációs középbirtok és birtokosa: Kövér Gábor széplaki uradalma Adalék Sopron vármegye XVII. századi birtokos társadalmához ....
  • Sunkó Attila: Debreceni János életpályája. A Gyulafehérvári Káptalan levéltárosának élete, végrendeletének tükrében
  • Torna Katalin: Egy császári látogatás utóélete. I. Lipót Pottendorfban
  • Kulcsár Krisztina: II. József jellemzései az erdélyi hivatalnokokról 1773-ból „Az Erdélyben hivatalnokoskodó guberniumi és kincstartósági tanácsosok, továbbá a főispánok, és a királybírók titkos listája, amennyire kiismerhettem őket"
  • Katona Csaba: Jászok vagy nem jászok? Egy nyitrai nemes „leszármazottai" és a jász öntudat a XIX-XX. század fordulóján
  • Sipos András: Ostende-i napló. Budapest székesfőváros és a külföldi hitelezők tárgyalásai 1925-ben
  • Seres Attila: „Nagy intelligenciával és tapintattal megáldott, magyar székely ember. Lengyelország nagy barátja." Lengyel diplomáciai iratok Márton Áron kolozsvári éveiről
  • Gecsényi Lajos szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája (1966-2002). Összeállította: Kis Péter
DC Metadata
Title:
Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) IX. évfolyam 2002
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása