Ugrás a tartalomhoz

Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) X. évfolyam 2003.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Nemerkényi Előd: Szent Gellért Deliberatiójának kutatástörténete
   • Thoroczkay Gábor: A Hartvik-legenda a XIX-XX. századi történetírásban
   • Körmendi Tamás: Szent István király Nagyobb legendájának nyelvezete
  • Forásközlések
   • Neumann Tibor-Vajk Adám: A Guary-levéltár okievei
  • Könyvismertetés
   • Urkundenbuch des Burgenlandes. V. Band. Szerk.: Imtraut Lindeck-Pozza-Erich Reiter-Leonhard Prickler — Ism.: Kristóf Ilona
   • Az esztergomi székeskáptalan jegyzökönyve (1500-1502, 1507-1527). Közzéteszi: Solymosi László — Ism.: Kenyeres István
   • Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei. Szerk.: Dreska Gábor — Ism.: Solymosi László
 • 2. rész
  • Tanulmányok Bak Borbála tiszteletére
   • Oross András: A Rákos-patak és vízgyűjtő területének történeti földrajzi vázlata
   • Pálffy Géza: Egy fontos adalék történeti földrajzunk és közigazgatás-történetünk históriájához: az 1558. évi horvát-szlavón közös országgyűlés meghívólevele
   • Boros Zoltán: Sennyey Ferenc magyar nyelvű leveleinek kutatási tapasztalatai
   • Török Enikő: Selmecbánya 1738-as térképe
   • Reisz T. Csaba: Magyarország rövid földrajza A Compendium Hungáriáé geographicum ismertetése
   • Kis Péter: Bak Borbála szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája (1973-2003)
 • 3. rész
  • Tíz éves a Fons
  • Tanulmányok
   • Molnár Péter: A korona bukása Magyarország fogalmi pénzei
   • Seres Attila: Szovjet kolónia egy „fasiszta" országban Pártmunka, karrier és hétköznapok a budapesti szovjet követségen
  • Közlemények
   • Tóth Árpád: Kormányhűség? Oligarchia? Szakszerűség? Városi tisztviselők Pesten a reformkortól 1849-ig
  • Történelem segédtudományai — Historiográfia
   • Horváth Zita: Vázlat Acsády Ignác történetírásáról
DC Metadata
Title:
Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) X. évfolyam 2003.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása