Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1901

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Bánffy Miklós gróf: Munkáshiány Németországban
  • Elemér Oszkár: Tisza István mint államphilosophus
  • Elemér Oszkár: Hajsza Pikler Gyula ellen
  • Engel Aurél dr.: Pénzintézeteink financirozási politikája
  • Farkas Géza dr.: A Tiszamellékről (Vadnay Andor könyve)
  • Farkas Géza dr.: Adósorsjáték (Kricsfalusi L. könyve)
  • Frank Miksa dr.: A magy. ált. polg. törvénykönyv tervezete és a vagyontalanok
  • Frank Miksa dr.: A magy. ált. polg. törvénykönyv tervezete és a vagyontalanok
  • Frank Miksa dr.: A magy. ált. polg. törvénykönyv tervezete és a vagyontalanok
  • Frank Miksa dr.: A magy. ált. polg. törvénykönyv tervezete és a vagyontalanok
  • gg.: Egy angol politikus Chináról (China and its present crisis by Joseph Walton M. P.)
  • gg.: Az anarchismus (Der Anarchismus von Dr. Paul Elzbacher)
  • gg.: Politikai segédkönyvek (Szende Gyula: Földrajz-statiszt. tabellák)
  • gg.: A magyar állameszme története (Boethy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei)
  • gg.: A szoczialdemokráczia válsága (Eduard Bernstein: Zur Geschichte und Theorie des Socialismus)
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • Harrer Ferencz dr.: A római császárság városi igazgatása. (Liebemann: Städteverwaltung im römischen Kaiserreich)
  • H–y L–s: Gyulai Pál
  • –i.: Egy olasz sociológiai folyóirat
  • Iksz: Uti rajzok. (Könyvismertetések.)
  • Iksz: Spencer filozófiájának kivonata (Collins–Carus: Epitome der synthetischen Philosophie Herbert Spencers)
  • Iksz: Háború és munka (Anitschkow: Krieg und Arbeit)
  • Jászi Oszkár dr.: A sociologiai regény
  • Jászi Oszkár dr.: A sociologiai regény
  • Jászi Oszkár dr.: A sociologiai regény
  • Illés József dr.: A járadékbirtok (Fellner Frigyes könyve)
  • Kisujfalusi: Nietzsche az aesthetikus (Nietzsche’s Aesthetik v. Julius Zeitler)
  • Kp: Zeneelméleti művek. (Dr. Hugo Riemann: Die Elemente der musikalischen Aesthetik. Dr. Molnár Géza: Bevezetés a zenetudományba)
  • Lessner Richárd dr.: A nemzetközi munkásvédelmi szövetkezés és a nemzetközi munkáshivatal
  • Lessner Richárd dr.: Magyar munka a társadalmi kérdésről. (Révai Sámuel: A társadalmi jóllét feltételei)
  • Moscovitz Iván dr.: Néhány szó közigazgatásunk reformjához
  • Pekár Károly dr.: Művészet és társadalom Guyau szerint
  • Pikler Gyula dr.: A lelki élet fizikája
  • Pildner Ferencz: Az erdélyi szászok
  • Pulszky Ágost: Demokráczia és nemzetiség
  • –r.: Majláth gróf a kivándorlásról
  • –r.: Első sociologiai tanfolyam Magyarországon
  • Sergi G.: Az állami és társadalmi életben nyilvánuló automatismus
  • S–ó: Állati társadalmak (Girod: Thierstaaten und Thiergesellschaften)
  • S–ó: A fajok eredete (Fleischmann: Die Deszendenztheorie)
  • Somló Bódog dr.: Wallace összegyűjtött tanulmányai (Studies scientific and social)
  • Somló Bódog dr.: A munka (Kunz Jenő könyve)
  • Spectator: Az új aera
  • Spectator: II. Vilmos császár
  • Sz. M.: Takarékpénztáraink reformja
  • Sz. M.: Takarékpénztáraink reformja
  • Szántó Menyhért: Mezőgazdasági statisztika (A magyar korona orsz. mezőgazdasági statisztikája)
  • Szántó Menyhért: Az állam és a társadalom szerepe a munkásvédelem terén
  • Szigeti Gusztáv dr.: Orvosi díjak
  • Szladits Károly dr.: A közszerzemény (Kolosváry Bálint: A szerzeményi közösség a házassági vagyonjogok rendszerében)
  • –t.: Nők a társadalmi mozgalmakban (Die Frauen in der socialen Bewegung von Laura Marholm)
  • –t.: Canonica visitatio. (Szuhay B. könyve)
  • –t.: Jogi seminariumok. (Vétsey: Jogesetek)
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Alakuló gyűlés
   • I. választmányi ülés
   • Vita Pulszky Ágost: Demokráczia és nemzetiség czímű előadásáról
   • Vita Szántó Menyhértnek a munkásvédelemről tartott előadásáról
   • Választmányi ülés, a munkásvédelmi szakosztály ügyében
   • Vita Hajós Lajos dr. felolvasásáról: Az egészség társadalmi védelméről
   • Közgyülés a Pikler Gyula ellen intézett támadások ügyében
  • Wallace A. R.: Az emberi haladás a múltban és jövőben
  • Weiss Jenő dr.: A dogmatikus büntetőjog vitájához
  • –y.: A házassági és házastársi jog. (Jancsó György: A magy. házassági és házastársi öröklési jog.)
  • Z. Z.: A volt határőrvidék házközösségei (Staszik F. könyve)
  • Zigány Zoltán: A szegényügy
  • Zigány Zoltán: A járadékbirtok (Fellner F. könyve)
 • 2. szám
  • Beck Soma dr.: Küzdelem az alkohol ellen. (VIII. nemzetközi alkoholellenes congressus)
  • Buday László dr.: Társadalmi kérdések a statisztikai intézet budapesti ülésén
  • –cs –k: Gyermekvédelem
  • Doctor Positivus: Újabb költészetünk törekvése mélyebb társadalmi tartalomra
  • Elemér Oszkár: Szilágyi
  • Farkas Geiza dr.: Egy nemzetközi tudományos akadémia terve. (Kemény Ferencz: Entwurf einer Gesammtakademie.)
  • Farkas Geiza dr.: Az alapítványi jog fogalma. (Dr. Csorba Ferencz könyve.)
  • Florián Károly dr.: A szoczializmus és a magántulajdon
  • Florián Károly dr.: A szoczializmus és a magántulajdon
  • Florián Károly dr.: A szoczializmus és a magántulajdon
  • Florián Károly dr.: A szoczializmus és a magántulajdon
  • Géber Antal: A kisipar sorsa. (Sugár I. könyve.)
  • gg: A török szultán
  • gg: Egy politikai és művelődéstörténeti segédkönyv. (Gosch: Annals of Politics and Culture.)
  • gg: A statisztika technikája. (Bowley: Elements of Statistics.)
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • gg: Kortörténeti Szemle
  • Gratz Gusztáv dr.: Pulszky Ágost
  • Hajós Lajos dr.: Az egészség társadalmi védelme
  • Hajós Lajos dr.: Az egészség társadalmi védelme
  • Hajós Lajos dr.: Az egészség társadalmi védelme
  • Hajós Lajos dr.: Az egészség társadalmi védelme
  • Jászi Oszkár dr.: A művészet eredete. (Hirn: The Origins of Art.)
  • Jászi Victor dr.: Két magyar közjog. (Kmety: A magyar közjog kézikönyve.)
  • Jászi Victor dr.: Két magyar közjog. (Balog: A magyar államjog alaptanai.)
  • J. (I) O.: Antik és modern dráma. (Faguet: Drame ancien, drame moderne.)
  • J. (I) O.: Olasz vélemény a Totemizmusról
  • Kégl János dr.: A jogbölcselet sorsa
  • K. S. dr.: Magyarország közgazdasága. (Az ipar és kereskedelmi kamarák jelentése.)
  • Környei Géza dr.: Örökjogi kérdések. (Baross János könyve.)
  • –l.: Zászlóbontás
  • Mártonfy Marczell dr.: Adalékok az orosz civilisatióhoz. (Milionkov: Essais sur l’histoire de la civilisation russe.)
  • Moscovitz Iván dr.: Közigazgatási bíráskodás. (Tezner: Über Verwaltungsrechtspflege.)
  • Niamessny Mihály dr.: Gróf Andrássy Gyula a magyar nemzeti politikáról. (Gr. Andrássy: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai.)
  • Observer: Angolok és Boerok. (Amery: The Times History of the War in South Africa.)
  • Pap Tibor dr.: Polyphem gorilla volt (Zell könyve)
  • Pordea Gyula: A tudás és a hit mint akaratunkat determináló momentumok
  • Pordea Gyula: A politicai delictum és a morál
  • –r: A jogbölcselet dolga
  • –r: Vázsonyi megválasztása
  • Rácz Gyula: Küzdelem a világ kereskedelmi uralmáért: I. Az Egyesült Államok
  • Rácz Gyula: Küzdelem a világ kereskedelmi uralmáért: II. A német birodalom
  • Rácz Gyula: Küzdelem a világ kereskedelmi uralmáért: II. A német birodalom
  • Rácz Gyula: Küzdelem a világ kereskedelmi uralmáért: III. Nagy-Britannia
  • rd: Socialpolitikai dolgozatok. (Schulpe György javaslatai.)
  • S.: Sztrájk-mozgalmak
  • Schiller Bódog dr.: A magyar nemzetségek. (Karácsonyi: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig.)
  • S–ó: Német kritika Pikler lélektanáról
  • Somló Bódog dr.: A kormányzat vagy az emberi fejlődés. (Kelly: Government or Human Evolution.)
  • Spectator: Felekezeti kultúra
  • Szladits Károly dr.: A vörös talár
  • –t: Erlibris: (Új jogi munkák)
  • Társadalomtudományi Társaság.
   • Zigány Z. felolvasása a munkáshitelről
   • A munkásvédelmi szakosztály megalakulása
   • Választm. ülés Pulszky halála alkalmából
   • Pikler Gyula alelnöknek Pulszky ravatalánál tartott búcsúbeszéde
  • Telbe Miksa dr.: Vagyontalanok jogvédelmének reformja
  • Vajda József: John Ruskin: (Bardoux könyve.)
  • Vámbéry Rusztem dr.: A házasságtörés büntetése és a házasság védelme
  • Weisz Jenő: A visszaesés (Oberschall: A visszaesés.)
  • Wildner Ödön dr.: Zola „Munká”-ja. (Emile Zola: Travail.)
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1901
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása