Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1902

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • –a–: A bécsi téli tárlatok
  • –a–: Klinger Beethoven szobra
  • –a–: „Művészet”
  • Andrássy Gyula gróf: Tudomány és hazafiság
  • Aulus Agerius: A jogi szakoktatás reformja
  • Bors Emil dr.: A jog- és államtudományok művelése
  • Dr. F.: Mailáth gróf a szocializmusról
  • Dr. K. S.: A kisipar jövője (Gerster Miklós könyve)
  • Drmfy: A XX. század asszonya
  • Elischer Vilmos dr.: Német könyv Magyarországról. (Bresnitz v. Sydacoff: Die Wahrheit über Ungarn)
  • Engel Zsigmond: A pénz philosophiája (Simmel: Philosophie des Geldes)
  • Fayer László dr.: Okmányok és kínvallatás megszüntetéséről
  • Fenyvessy József dr.: A normálmunkanap és a munkaközi szünetek
  • F. G.: Tudomány és Egyetem (Esterházy Sándor könyve)
  • Finkey Ferencz dr.: A házasság védelme (Vámbéry Rusztem könyve)
  • Fried Ödön dr.: Egy könyv a franczia strike-törvényjavaslatról
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Gratz Gusztáv dr.: Modern magyar államférfiak. I. Tisza Kálmán
  • Harrer Ferencz dr.: Közigazgatási jog és szocziológia
  • Hatvany Lajos: Gyulai Pál
  • Horváth Emil báró: A Kreutzer Sonata és Chopin Preludeje
  • J.: A Nagy Sándor három képe
  • Jankovich Béla dr.: A kínai kultúra jellegéről és annak magyarázatáról
  • Jászi Oszkár: Tangorra tanulmányai
  • J. O.: Két sociologiai évkönyv
  • J. O.: Egy új psychophysikai kézikönyv. (Foucauld: La psychophysique)
  • –i –r: A képzőművészeti társulat tavaszi tárlata
  • Kacsóh Pongrácz dr.: Zenei szemle
  • Kenéz Béla dr.: Társadalompolitikai felfogások Földes Béla műveiben
  • Képzőművészeti Szemle
  • Képzőművészeti Szemle
  • Kolosváry Bálint dr.: A kartellek (Ráth Zoltán emlékirata)
  • Kosutány Ignácz dr.: Egyházjog és modern jogászok
  • k. z.: Franczia aggsági s rokkantsági biztosítás
  • l.: A nemzetközi munkásvédelmi szövetség
  • l.: A baseli munkanélküliek pénztára
  • l.: A hollandi munkáskamarák 1900-ban
  • Lázár Béla dr.: Császári aesthetika
  • Moly Tamás: Színházi szemle. (Balatoni rege. Szalmalángok. Kurucz Feja Dávid.)
  • Nevelés és oktatás:
   • Tudomány és egyetem
   • Katholikus egyetemek
   • Iskola és psychiatria
  • Pekár Károly dr.: A XIX. század társadalomfilozófiai termése
  • Pekár Károly dr.: A XIX. század társadalomfilozófiai termése
  • r.: Téli tárlatainkról
  • r.: A szépség szphaerája. (Griveau: Sphére de la Beauté)
  • Rácz Gyula: A hajótrust és hatása a brit iparra
  • rd: Szocziálpolitikai intézmények Belgiumban
  • rd: Strikeok Angliában
  • Somló Bódog dr.: Az erkölcs túlkövetelései
  • Somló Bódog dr.: A szocziologia sarktétele (Hegedüs Loránd könyve)
  • Szemenyei Kornél dr.: Kormányképes ellenzék
  • Szocziálpolitikai Szemle
  • Szocziálpolitikai Szemle
  • –t: Feminismus
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés deczember 16-án
   • Elnökválasztó közgyűlés
   • Vita Somló Bódog: Az „erkölcs túlkövetelései” czímű felolvasásáról
   • Munkásvédelmi szakosztály
   • Dr. Jankovich felolvasása
   • Dr. Nosz Gyula felolvasása
   • Vita Kosutány Ignácz: „Egyházjog s modern jogászok” czímű felolvasása felett
   • Dr. Horvát Lipót: A szabadakarat s a modern bűnügyi iskolák cz. előadása
   • Vita Dr. Horvát felolvasásáról
   • Dr. Harrer felolvasása
   • Pulszky-emlékünnep
  • Vajda József: Népek útja (Demolins: Comment le route crée le type social)
  • Vámbéry Ármin dr.: A panislamismus harcza Európa ellen
  • Vámbéry Ármin dr.: A panislamismus harcza Európa ellen
  • Vámbéry Rusztem dr.: A párbaj Angliában és nálunk
  • Wildner Ödön dr.: A XIX. század irodalmának pessimismusa
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Jókai: Egetvívó asszonyszív)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Mikszáth: Öreg szekér, fakó hám.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Mikszáth: A szelistyei asszonyok)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Eötvös K.: Magyar alakok.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Eötvös K.: Emlékezések.)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Herczeg Ferencz: Pogányok)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Gárdonyi: A láthatatlan ember)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Molnár F.: Egy gazdátlan csónak története)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Thury Z.: Útravaló)
  • Wildner Ödön dr.: Modern szépirodalmi újdonságok (Endrődi: Isten felé)
  • Wildner Ödön dr.: Tágma királyné
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Bródy: A dada)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Hunyadi: Régi világ)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Hervieu: A rejtély)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Labiche: A betörő)
  • Wildner Ödön dr.: Pogány Gábor
  • Wildner Ödön dr.: Külföldi szépirodalmi szemle
  • –y: Leroy Beaulieu Boszniáról
  • Zay Miklós gróf: Korona és kard
  • Zigány Zoltán: A magyar munkások szakegyletei
  • Z. Z.: A szocziáldemokrata kongresszus
 • 2. szám
  • Árkövy Richárd: Az agrár-politika mint hittudomány
  • Baross János dr.: A badeni zárt udvarbirtokok
  • Chorin Ferencz dr.: Egy közigazgatási akadémia előfutárja
  • Frank Miksa dr.: Hoensbroech gróf harcza az állam ellen
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • gg.: Kortörténeti Szemle
  • Hegedüs Loránd dr.: Az angol munkásmozgalom iránya
  • Imre Sándor dr.: Gyökeres középiskolai reform
  • J.: Klein osztályfőnök a modern jogtudományról
  • Jászi Oszkár dr.: Tarde új könyve. (L’opinion et la foule)
  • Jászi Oszkár dr.: Zola Emil mint szocziologus
  • J. O.: Egy új bevezető a philosophia történetébe. (Rogers: A student’s history of philosophy)
  • J. O.: Stout lélektani kézikönyve. (A manual of psychology.)
  • Kenéz Béla dr.: A felekezeten kívül állókról
  • Környei Géza: Az amerikai verseny (Lenschau: Die Amerikanische Gefahr.)
  • Kun Béla dr.: A nádori méltóság és a felelős kormány
  • Kun Béla dr.: A nádori méltóság és a felelős kormány
  • Kunfi Zsigmond: A reakczió regénye
  • Lázár Nándor dr.: Liberalizmus és szocziáldemokráczia
  • Márffy Mantuano R.: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából
  • Mártonffy Marczell dr.: Szocziális intézmények Olaszországban. (Geöcze Sarolta: A dolgozó Olaszország)
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Méray: Szocziológia
  • Milhoffer Sándor: A közgazdaságtan elemei. (Berényi Pál könyve.)
  • Navratil Ákos dr.: Ráth Zoltán
  • Péterfy Tibor: Haeckel
  • Publicanus: Finkey büntetőjoga
  • Radó Sámuel dr.: Gróf Andrássy Gyula és a liberalizmus
  • S–ó.: Individualizmus és kollektivizmus (Kelly: Government or human Evolution.)
  • Somló Bódog dr.: A természetes kiválasztás az emberi társadalmakban
  • Szabó Ervin dr.: Munkáskönyvtárak. (Destrée Bibliothéques ouvriéres)
  • Szocziológia (Tanítása az amerikai Egyesült-Államokban)
  • Szocziológia (Olasz kongresszus)
  • –t.: Egyházjog (Kosutány Ignácz könyve.)
  • –t.: Időközi és nemzetközi magánjog (Wittmann Ernő könyve)
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés május hó 23-án
   • Évzáró közgyűlés május hó 30-án
   • Vita Hegedüs Loránd felolvasása felett
   • Felolvasó ülések
  • Teller Miksa dr.: A törzsöröklés rendszere (Baross János könyve.)
  • Vámbéry Rusztem dr.: A nemzetközi leánykereskedés
  • Verus: Agrárpolitika (Árkövy Richárd könyve.)
  • Verus: Az agrárpolitika mint tudomány
  • Vajtkó Pál: Ideálok (Beck Lajos regénye.)
  • Waldhauser István dr.: Tolstoinál
  • Wildner Ödön dr.: A jelenkori orosz filozófia (Ossip–Lourié: La philosophie russe contemporaine)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi Szemle (Kemechey és Malonyai: A föld)
  • Wildner Ödön dr.: Zola Emil mint regényíró
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • Wolfner Pál dr.: A whigek és toryk eredete
  • X.: A magyar birodalom története (Acsády könyve)
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1902
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása