Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1903

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • –a: Egy sztrájkról
  • Balassa József: Herbert Spencer a nyelvtanról
  • Batthyány Ervin gróf: Edward Carpenter
  • Costa Guimaraens: Az imádkozás szükséglete és psychologiai előfeltételei
  • Costa Guimaraens: Az imádkozás szükséglete és psychologiai előfeltételei
  • –e–: Paál László képeinek kiállítása
  • Elemér Oszkár: A nagyváradi esethez
  • Friedmann Ernő: A korlátozott beszámíthatóságról
  • H. F.: A közigazgatási eljárás egyszerűsítése. (Némethy Károly könyve)
  • Hajós Lajos dr.: Zola és a természettudomány
  • J.: Szoczializmus a liberalizmus alapján. (Rignano: Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale)
  • J.: Spencer legújabb munkája. (Facts and comments)
  • i. L. L.: Bakunin kiadatlan művei
  • Jászi Oszkár dr.: A történelmi materializmus
  • Jászi Oszkár dr.: Társadalmi fejlődés és a gondolat szabadsága
  • –k: Tavaszi tárlat. I. A francziák
  • –k: Tavasiz tárlat. II. Az angolok, amerikaiak, németek, svédek és magyarok
  • Kégl János dr.: Visszafejlődés
  • Képzőművészeti szemle:
   • Téli tárlat
   • Paál László képeinek kiállítása
   • Rippl-Rónai képeinek kiállítása
   • Tavaszi tárlat. I. A francziák
   • Tavaszi tárlat. II. Az angolok, amerikaiak, németek, svédek és magyarok
  • Kisujfalusi: Csizmadia versei
  • Kisujfalusi: Erdős Renée
  • Könyvszemle
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
  • Kutasi Elemér: A modern művészet
  • l.: A kommunista kiáltvány emlékezete. (Labriola: In memoria del manifesto dei communisti)
  • Lázár Béla dr.: Zola mint műkritikus
  • Leopold Gusztáv: A szocziológia újabb irányai
  • Leopold Gusztáv: A szocziológia újabb irányai
  • Leopold Lajos: Az olasz szoczializmus
  • Leopold Lajos: Az olasz szoczializmus
  • Leopold Lajos: Az olasz szoczializmus
  • M. J.: Balogh Pál mint historikus. (Balogh: A népfajok Magyarországon)
  • Máday Andor dr.: A nők éjjeli munkájának törvényes szabályozása
  • Marx Károly: A zsidókérdésről
  • Marx Károly: A zsidókérdésről
  • Moldoványi István: Két osztrák munka a hatvanhetes kiegyezésről. (Offermann: Das Verhältniss Ungarns zu Oesterreich. Dantscher v. Kollesberg: Die auswärtigen Reichsangelegenheiten)
  • Munkásvédelmi Egyesület Magyar Osztálya
  • Nagy Sándor: Levelek a képírásról
  • Nagy Sándor: Schmitt Jenő dr. „Gnozis”-áról
  • óe: Kritika Magyarországról. (Bunzel: Studien zur Social- und Wirtschaftspolitik Ungarns)
  • Pauler Ákos dr.: Etika és szocziológia
  • P. E.: Téli tárlat
  • P. E.: Rippl-Rónai képeinek kiállítása
  • Pekár Károly dr.: Taine és az egyéniségproblema szerepe az emberi gondolkodás történetében
  • Quaestor: Statisztikai adatok a Budapesti népszerű Főiskolai Tanfolyam (University Extension) első cziklusáról
  • –r: A magyarországi szocziáldemokrata párt programmja
  • Schwimmer Róza: Küzdelem a leánykereskedés ellen
  • Somló Bódog dr.: Kuncz Ignácz
  • Somló Bódog dr.: A társadalmi fejlődés elméletéről és néhány gyakorlati alkalmazásáról
  • Spencer Herbert: Imperializmus és rabszolgaság
  • Sz.: A nők jogi studiumáról
  • Szabó Ervin: Munkásmozgalom. (Visszapillantás az 1902. évre)
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés október 17-én
   • Választmányi ülés január 8-án
   • Vita Leopold Gusztáv „A szocziológia újabb irányai” czímű előadása fölött
   • Vita Leopold Gusztáv „A szocziológia újabb irányai” czímű előadása fölött
   • Vita Somló Bódog: „A társadalmi fejlődés és néhány gyakorlati alkalmazásáról” tartott felolvasása fölött
   • Vita Somló Bódog: „A társadalmi fejlődés és néhány gyakorlati alkalmazásáról” tartott felolvasása fölött
  • Vámbéry Ármin: Európai műveltség ázsiai világításban
  • Veigelsberg Hugó: A jövendő törvényhozás
  • Waldhauser István dr.: The Worlds Work
  • Wells H. G.: Közlekedés a XX. Században
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Gorkij: A fenékről.)
  • Wildner Ödön dr.: Színházi szemle. (Wilde: Salome)
  • Wolfner Pál dr.: Szemere Miklós honmentő terve
 • 2. szám
  • –a: A szoczilógia az egyetemen
  • Batthyány Ervin gróf: A kölcsönös segítség mint természettörvény. (Kropotkin új könyve)
  • Császár Mihály dr.: A nő helyzete. (Letourneau könyve)
  • Cs. M.: A modern állam legfőbb kultúrfeladatai (Unold műve)
  • Czétényi: A salzburgi egyetemi tanfolyamról
  • E. P.: A magyar földmíves-munkásosztály történetéhez. (Dr. Emil Kún: Socialhistorische Beiträge zur Landarbeiterfrage in Ungarn)
  • Engelmann Pál: Szocziális olajcsöppek. (Duplika)
  • Fouillée Alfred (Paris): Nietzsche vallása. (Nietzsche et l’immoralisme)
  • Fouillée Alfred (Paris): Nietzsche vallása. (Nietzsche et l’immoralisme)
  • Fouillée Alfred (Paris): Nietzsche vallása. (Nietzsche et l’immoralisme)
  • Fürmender: Monografia a városokról. (A városok: Irta Éhen Gyula)
  • Garami Ernő: A balesetbiztosító törvénytervezet
  • Gelléri Mór: Szocziális olajcsöppek. (Néhány reflexió)
  • Gratz Gusztáv dr.: Magyarország és Horvátország
  • Gratz Gusztáv dr.: A nemzeti eszmék és a szabadelvű-párt
  • Halmi Bódog dr.: A magyar esküdtbíróságok működése
  • Harrer Ferencz dr.: A drezdai városi kiállítás
  • Hirsch Albert dr.: A kereskedelmi tengerészet szubvencziónálása. (Seeschiffahrtssubventionen der Gegenwart von dr. Wilhelm Greve)
  • i. L. L.: A nőemanczipáczió beszámolója. (Die Frau im 19. Jahrhundert. Von Therese Schlesinger-Eckstein)
  • i. L. L.: Egy szabad ember. (Élisée Reclus: L’evolution, la révolution et l’idéal anarchique)
  • I.: Egyetemi megnyitó beszédek
  • J. L.: A boldogság problémája. (Paola Lombroso: Il problema della felicitá)
  • J. L.: Rodin. (Rainer Maria Rilke könyve)
  • J. L.: A szegény ember megszólal (Jehan Rictus versei)
  • Jacobi Livia: A Ghetto dalai. (Lieder des Ghetto. Von Morris Rosenfeld)
  • K. Zs.: Renan
  • Káldor Imre: Különbözik-e a proletár-osztályharcz az eddigi osztályharczoktól?
  • Kégl János dr.: A történelmi materializmus állambölcselete. (Dr. Jászi Oszkár műve)
  • Kégl János dr.: Váradi hitvallók és eretnekégetők
  • Konrád Béla dr.: A szoczilógia az elméletben és a gyakorlatban
  • Kunfi Zsigmond: A pápaság
  • Kunfi Zsigmond: A pápaság
  • l.: A bűn szocziológiája. (Enrico Ferri: La scuola criminale positiva)
  • l.: A magyar szoczializmus vámpolitikája. (Szabados Sándor: Szoczializmus. Védővám?)
  • Ld. G.: Idegesség és kultúra. (Nervosität und Kultur. Von Dr. Willy Hellpach (Ernst Gystrow))
  • Leopold Gusztáv: Egy új szocziológiai kézikönyv. (Dr. Rudolf Eisler: Soziologie)
  • M. S.: Fidus. (Wilhelm Spohr könyve)
  • Menger Anton (Bécs): Az államok nemzetközi viszonyai
  • Méray: Magyar politikai szocziológia
  • Novicow Jaques (Paris): A nő alapjoga
  • óe.: Társadalmi Múzeum Budapesten. (Dr. Navratil Ákos jelentéséről)
  • Olgyay Endre: Wagner zenedrámája.
  • p.: Szocziális olajcsöppek. (Gelléri Mór: Szocziális napikérdések)
  • Pekár Károly dr.: Az idegrendszer alapműködése
  • Pekár Károly dr.: A tragikum pszichológiája
  • Pekár Károly dr.: A politikai tudományok szabad iskolája Párisban
  • Popovics M.: A maczedóniai események
  • Pór Ödön: Az agrárkérdés az újabb szocziálista irodalomban
  • Publicanus: Bűnügyi statisztika. (Augusto Bosco: La delinquenza in vari stati di Europa)
  • S.: Politikai anthropológia
  • S.: Szocziológiai intézet Brüsszelben
  • Salzburgi egyetemi kurzusok
  • Salzburgi egyetemi kurzusok
  • Somló Bódog dr.: Természet és társadalom. (Válasz Szabó Ervin ily czímű bírálatára)
  • Sz.: A német szocziáldemokráczia pártgyűlése
  • Sz.: A pénzügytan bibliográfiája. (Josef Stammhammer: Bibliographie der Finanzwissenschaft)
  • Szabó Ervin dr.: Természet és társadalom. (Dr. Somló Bódog: „Állami beavatkozás és individualizmus” czímű művéhez)
  • Szabó Ervin dr.: Viszonválasz Somló Bódognak a „Természet és társadalom” cz. bírálat ügyében
  • Szántó Menyhért: Az irlandi új földtörvény
  • Szerkesztőség: A Huszadik Század könyvtára
  • Szocziális olajcsöppek: (Gelléri Mór könyve). Szemle p.-től
  • Szocziális olajcsöppek: Replika Gelléri Mórtól
  • Szocziális olajcsöppek: Duplika Engelmann Páltól
  • Társadalomtudományi Társaság:
   • Közgyűlési jelentés
   • A munkástanfolyam-rendező bizottság ülése
   • A munkástanfolyam-rendező bizottság ülése
   • Választmányi és felolvasó ülés. (Bodnár Zsigmond előadása)
  • Természet és társadalom (Somló Bódog dr. könyve.) Bírálat dr. Szabó Ervintől
  • Természet és társadalom (Somló Bódog dr. könyve.)Válasz dr. Somló Bódogtól
  • Természet és társadalom (Somló Bódog dr. könyve.) Viszonválasz dr. Szabó Ervintől
  • Vivante Cesare (Roma): A szoczializmus behatolása a magánjogba
  • W.: A nagyvárosok problémája
  • W.: Munkástanfolyamok Nagyváradon
  • W.: A természettudományok befolyása a modern világnézetre. (Ladenburg előadása)
  • W. Ö.: Könyvszemle
  • W. Ö.: Könyvszemle
  • W. Ö.: Könyvszemle
  • Wolfner Pál dr.: Munkástanfolyamok
  • Zay Miklós gróf: Zsidók a társadalomban
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1903
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása