Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1905

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Önálló czikkek
   • Dániel Arnold: A szocziális kérdés a kereskedelemben
   • Farkas Geiza: A mezőgazdasági népesség a szocziológia világításában
   • Harrer Ferencz: Az állami szervezet alapjai
   • Harrer Ferencz: A parlamenti választói jog terjedelme a nagyobb európai államokban
   • Harrer Ferencz: A parlamenti választói jog terjedelme a nagyobb európai államokban
   • Hubert Emil: A művészi zene népszerűsítése
   • Hubert Emil: A művészi zene népszerűsítése
   • Jászi Oszkár: Szoczializmus és hazafiság
   • Jászi Oszkár: A szoczilógia módszerei
   • Kúnfi Zsigmond: Jókai
   • Löw Lóránt: Természet és társadalom
   • Madzsar Imre: Észrevételek Méray organikus elméletéhez
   • Méray-Horváth Károly: A pedagógia reformja
   • Michels Róbert: A szocziáldemokráczia helyzete Németországban
   • Michels Róbert: A szocziáldemokráczia helyzete Németországban
   • Michels Róbert: A szocziáldemokráczia helyzete Németországban
   • Olgyay László: Művészet és erkölcs
   • Pikler Gyula: A műveltség fontosságáról
   • Polányi A.: A japán kapitalizmus fejlődése
   • Rácz Gyula: Gyarapodott-e mezőgazdaságunk a közös vámterületen?
   • Rácz Gyula: Gyarapodott-e mezőgazdaságunk a közös vámterületen?
   • Somló Bódog: Méray kultúrfiziológiája
   • Veigelsberg Hugó: A világnyelv és a természetes fejlődés
   • Zigány Zoltán: Szövetkezeti reformjavaslatok
  • II. Szemlék
   • A szegedi társadalomtudományi társaság megalakulása
   • A temesvári néphivatal
   • Az Esperanto nyelv sorsa
   • Jászi O.: A forradalom
   • Jászi O.: Az egységes franczia szocziálista párt
   • Ifj. Leopold Lajos: Louise Michel†
   • Ifj. Leopold Lajos: A holnap egyeteme
   • Manteau A.: A János Vitéz és a Színészek
   • Méray: Biológiai rendű képződmény-e a társadalom. (Válasz Somló Bódog czikkére)
   • Méray: Emberrontás a középiskolában
   • Méray: Krónika
   • Méray: Krónika
   • Méray: Krónika
   • Méray: Politikai dolgok
   • Méray: Politikai dolgok
   • Mérő Gyula: A munkásmozgalom
   • Mérő Gyula: A munkásmozgalom
   • Munkástanfolyam Temesvárott
   • P. E.: Szinnyei Merse Pál
   • Plein air: Demkó rektori beszéde
   • Plein air: A szabad gondolkozás magyarországi egyesülete
   • Sch. R.: Feministák egyesülete
   • Sch–rR–a: A magyarországi nőegyesületek szövetségének munkásnő-szakosztálya
   • Sch–rR–a: Két fölolvasás a nőkérdésről (Mss. Perkins-Gilman és Ellen Key)
   • Somló Bódog: Londoni Társadalomtudományi Társaság
   • Somló Bódog: Válasz Méraynak
   • Székely Aladár: A szentbernáti barátok. (Ohorn színműve)
   • Wildner Ödön: Színházi Szemle (Farkas Pál: Olga)
   • Wildner Ödön: Színházi Szemle (Strindberg: Az apa)
  • III. Könyvismertetések
   • Enyvvári Jenő: A psycho-physikai dualizmus. (Kelcz Sándor könyve)
   • Jászi Oszkár: Két szocziológiai évkönyv
   • J. O.: Ward szocziológiája
   • Kepes Ernő: Magyar történetírás. (Acsády Ignácz: A magyar birodalom története)
   • l. r.: A történelmi materializmus metafizikája. (Dr. Albert Penzias könyve)
   • Michels Róbert: A történelem bölcsészete mint az evoluczió tudománya. (Ch. Rappaport könyve)
   • R. G.: A magyar mezőgazdasági munkáskérdés. (Joseph Graf Mailáth: Studien über die Landarbeiterfrage in Ungarn)
   • Schmidt Márton: A gyermeki elme. (Dr. Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése)
   • Somló Bódog: Osztályharczok a XIX. században. (Wolfner Pál könyve)
   • Somló Bódog: Kisebb közlemények a szocziológia köréből
   • Sz. E.: Antialkoholizmus. (Az Alkoholizmus cz. lapról)
   • Sz. E.: Könyvszemle
   • Sz. E.: Könyvszemle
   • Sz. E.: Könyvszemle
   • Sz. E.: Új folyóiratok. (A társadalom s a Figyelő)
   • Wildner Ödön: Erdős Renée: Írások könyve
   • Zigány Zoltán: A magyar földbirtok tehermentesítése. (Bernát István könyve)
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Fölolvasó és vitaülések
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
   • Választmányi ülések
    • 1
    • 2
 • 2. szám
  • I. Önálló czikkek
   • Csizmadia Sándor: A dunántúli aratósztrájk
   • Ferenczi Imre: A sztrájk fogalma és jogosultsága társadalmi szempontból
   • Ferenczi Imre: A sztrájk fogalma és jogosultsága társadalmi szempontból
   • Ferenczi Imre: A politikai tömegsztrájk
   • Ghent J. W.: Osztályethika
   • Gratz Gusztáv: A magyar válság
   • Gratz Gusztáv: Az általános választójog és Tisza István gróf
   • Harkányi Ede: A nemi élet nyomora
   • Jászi Oszkár: Kulturális elmaradottságunk okairól
   • Kenéz Béla: A városi élet hatásai
   • Kunfi Zsigmond: A franczia kulturharcz
   • Kunfi Zsigmond: A franczia kulturharcz
   • Kunfi Zsigmond: A franczia kulturharcz
   • Kunfi Zsigmond: A franczia kulturharcz
   • Leopold Lajos ifj.: Vallás és agrárszoczializmus
   • Liebermann Leo id.: Az iskolai egészségügy jövője
   • Meller Simon: Budapest műveltségi állapota 1824 körül
   • Nagy Sándor: A jövő közoktatása
   • Schlatter Alfréd: Az osztályozásról
   • Westermarck E.: A nő helyzete a primitív népeknél
  • II. Szemlék
   • Batthyány Ervin gr.: Angol reformiskolák
   • Bloch József: Észrevételek Hubert Emilnek „A művészi zene népszerűsítése” cz. czikkére
   • Hubert Emil: Viszonválasza a fenti észrevételekre
   • Jászi Oszkár: Még egyszer a franczia szoczializmusról
   • Jászi Oszkár: A szocziológia két iskolája
   • Kégl János: A kitagadottak harcza
   • Leopold Lívia: Élisée Reclus†
   • Méray-Horváth Károly: Krónika
   • Mérő Gyula: A munkásmozgalom
   • Pikler Gyula: A menopsychologikus szocziológiáról
   • Walling Wm. Engl.: Általános választójog a trustök országában
   • Különfélék
   • Az általános titkos választójog ligája
  • III. Könyvismertetések
   • Enyvvári Jenő: Az ismeretelméleti kategóriák problémája. (Pauler Ákos könyve)
   • Farkas Géza: Az állam kötelességei szocziális téren. (J. L. Lanessan: La concurrence sociale et les devoirs sociaux.)
   • G. A.: Magyarország közgazdasága. (Millhoffer Sándor könyve)
   • H. Értékelmélet (Chr. Cornélissen: Théorie de la valeur)
   • Hegedüs Lóránt: Magyar államháztartás. (A m. kir. pénzügyminiszterium 10 évi működése. 1895–1905.)
   • J. O.: Természet és természettudományok (Fr. Houssay: Nature et sciences naturelles)
   • J. O.: A modern erkölcstudomány. (L. Lévy-Bruhl: La morale et la science des moers)
   • Jászi Oszkár: Demokráczia és természettudomány. (C. Bouglé: La démocratie devant la science.)
   • Kepes Ernő: Magyar történetírás. (Kardos Samu: B. Wesselényi Miklós élete és munkái.)
   • Kepes Ernő: Magyar történetírás. (Ferenczi Zoltán: b. Eötvös József)
   • Kunfi Zsigmond: Anatole France utópiája. (Sur la pierre blanche)
   • Kunfi Zsigmond: A háború új költészete. (L. Andreief: Le rive rouge)
   • Leopold Lajos ifj.: A dunántúli kivándorlás. (Hegedüs Lóránt könyve)
   • Leopold Lajos ifj.: Benedetto Croce Vico bibliográfiája
   • Wildner Ödön: Nietzsche levelezésének új kötete
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Választmányi ülés, közgyűlés
   • Vitaülések Löw Lóránt Természet és társadalom cz. előadásához
   • Vitaülések Löw Lóránt Természet és társadalom cz. előadásához
   • Vitaülések Löw Lóránt Természet és társadalom cz. előadásához
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1905
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása