Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1906

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Önálló czikkek
   • Dániel A.: A magyarországi földművelő szocializmus feladatai
   • Dániel A.: A magyarországi földművelő szocializmus feladatai
   • Dienes Valéria: A zenei alkotás és hatás lélektanáról
   • Enyvvári Jenő: A történelmi materializmus egy ismeretelméleti kritikájáról
   • Grenső Ede: A gondolkodás délibábjai
   • Harkányi Ede: A nőfelszabadítás eszközeiről
   • Hevesi János: A szubjektív értékelmélet és a polgári világrend
   • Jászi Oszkár: A demokrácia jövője
   • Jászi Oszkár: A demokrácia jövője
   • Lánczi Jenő: Comte társadalomtana
   • Méray-Horváth Károly: A koalíció kórisméje
   • Rab Balázs: Hervé és az antimilitarista propaganda
   • Rácz Gyula: Általános választójog és gazdasági politika
   • Somló Bódog: Politika és szociológia
   • Szende Pál: Önálló vámterület és osztályharc
   • Szende Pál: Önálló vámterület és osztályharc
   • Vandervelde Emile: A művészet a polgári társadalomban (Fordította: Wildner Ödön)
   • Vas Béla: A végekről
   • Wildner Ödön: A kert-városok
   • Wildner Ödön: Az ifjú Nietzsche filozófiája
   • Wolfner Pál: A történelemtanítás kérdéséhez
  • II. Szemlék
   • Beck Salamon: A magánhivatalnokok szervezkedéséhez
   • Eisler Hugóné: Gondolatok regényekről
   • G. G.: Az abszolutizmus
   • Gratz Gusztáv: A Társadalomtudományok Szabad Iskolája
   • Harkányi Ede: Az együttes nevelés
   • J.: A politikai helyzet
   • J. O.: Anton Menger†
   • Kepes Ernő: Az egyetem bajai és reformja
   • Id. Liebermann Leo: Benyomások a középiskolai reform ügyében tartott értekezletről
   • Meller Simon: Fényes Adolf
   • Mérő Gyula: A munkásmozgalom
   • Observer: Az ifjúság sexuális fölvilágosítása
   • Szakolczai Árpád: Néhány adat a német választói jog történetéhez
   • Székely Aladár: Hervé és a magyar szabadgondolkodók
   • –y: A téli tárlat
   • W.: Thália. (Hebbel: Mária Magdolna)
   • W.: Thália. (Wedekind: A hőstenor)
   • Amerikai Szociológiai Társaság
   • A Társadalomtudományok Szabadiskolájának taggyűjtő fölhívása
  • III. Könyvismertetések
   • Farkas Geiza: Mezőgazdasági munkabéreink. (Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon az 1904. évben. A m. kir. földműv. miniszterium kiadványa)
   • Farkas Geiza: A szövetkezetek szociális jelentősége. (Oppenheimer füzete)
   • Ferenczi Imre: Politikai tömegsztrájk a választójogért. (E. Bernstein: Politischer Massenstreik und Revolutionsromantik. Soc. Monatshefte. 1906. I.1.)
   • Ferenczi Imre: A munkakedv jelentősége a társadalmi gazdaságban. (Wiese L. Die Freude an der Arbeit. Sociale Praxis XV. 18.)
   • Ferenczi Imre: Ausztrália és Új-Zéland szociális irodalmáról. (A. Métin, S. André, S. Clark, H. Lloyd, W. Reewes, W. A. Anderson, Tomm Man könyvei és cikkei)
   • Goór Pál: Ady Endre verseskötete
   • Harkányi Ede: A sivatagban (Szalay Károly filozófiai költeménye).
   • Harkányi Ede: Szocialista erkölcstan. (Menger: Neue Sittenlehre)
   • Hatvany Lajos: Ady Endre verseskötete
   • J.: Gide közgazdasági kézikönyve (Principes d’économie politique)
   • J.: A faji elméletek alkonya (Le préjugé des races, par Finot)
   • Jászi Oszkár: Az aratógép szociológiája. (Ifj. Leopold Lajos füzete)
   • K. Zs.: A holnap asszonyai. (Harkányi Ede könyve)
   • K–i.: Vandervelde essay-kötete. (Essais socialistes)
   • Ifj. Leopold Lajos: Marx, Engels és Magyarország. (Marx és Engels válogatott művei. Szerkesztette Szabó Ervin. I. k.)
   • Madzsar József: A szaporodás higienéje. (F. H. Galton: Eugenics)
   • Mahler Lénárt: Politikai tömegsztrájk a választójogért (Fr. Mehring: Revolutionsphilister. Die Neue Zeit. 1906. jan. 15.)
   • Mahler Lénárt: A választójog korlátai. (J. Ingwer: Parlaments- u. Wahlreform)
   • Observer: A művészet a szociálista társadalomban. (Vandervelde essay-e)
   • Observer: Új folyóiratok. (Bárczy–Weszely: Népmívelés)
   • Observer: Új folyóiratok. (Sonnenwirth–Friedländer: A jövő)
   • Observer: Az orosz ipari munkások helyzete. (Totomianz essay-e)
   • r.: Egy bukott nő naplója. (Tagebuch einer Verlorenen. Von einer Toten. Überarbeitet und herausgegeben von Mary Böhme)
   • r.: Egy történelmi útmutató. (Wolfner Pál: A történelmi fejlődés rövid vázlata.)
   • Stein Fülöp: Forel a nemi kérdésről
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Vita-, választmányi ülés és közgyűlés
   • Vitaülés
  • V. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • A Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének Jóváhagyott alapszabályai
 • 2. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Boér Jenő: Új vallás felé
   • Bolgár Elek: Népjogok a polgári társaalomban
   • Dániel Arnold: A szövetkezetek és a parasztság
   • Dániel Arnold: A szövetkezetek és a parasztság
   • Dienes Valéria: Lélektani megjegyzések a programmzenéről
   • Fenyő Vilmos: A középosztályok dinamikája és a magántisztviselők
   • Ferenczi Imre: Az északamerikai munkásmozgalom válsága
   • Harkányi Ede: Az őserdő
   • Harrer Ferenc: A város mint társadalmi alakulat
   • Hartenberg Paul: A tőzsde izgalmai
   • Ipolyi Tamás: Régi és új nevelés (I.)
   • Ipolyi Tamás: Régi és új nevelés (II.)
   • Jászi Oszkár: A történelmi materializmus induktív igazolása
   • Kunfi Zsigmond: A francia állami alkalmazottak szakszervezeti mozgalma
   • Lengyel Géza: Jegyzetek a jövő művészetéről
   • Méray-Horváth Károly: A politikai hiba
   • Rácz Gyula: Népünk ezeréves gyötrelmeinek történetéből
   • Small Albion W.: A szociológia tárgya
   • Szende Pál: Önálló vámterület és az osztályok erőviszonyai
   • Szende Pál: Rákóczi
   • Szerkesztőség: A Társadalomtudományi Társaság válsága
   • Vas Béla: Orsova
   • Zigány Zoltán: „Öt percent és emberszeretet”
  • II. Szemlék
   • Bolgár Elek: Szocialista kongresszusok
   • Dienes Pál: Az abstrakt természettudományok egysége
   • Jászi Oszkár: Tudomány és politika
   • Jászi Oszkár: Kapitalizmus az irodalomban
   • Kőhalmi Béla: Osztályharc és kishivatalnokság
   • Linka Mór: Néhány szempont Boda főkapitány rendeletéhez
   • Lukács György: Gondolatok Ibsen Henrikről
   • Révész Géza: A második kísérleti lélektani kongresszus
   • Rudas László: Anatole France és a szociálizmus
   • [görög]: Meunier-kiállítás Bécsben
  • III. Könyvismertetések
   • Benczelits Jázon: Stanley Hall nevelésügyi munkája
   • Benczelits Jázon: La Dantec a monizmusról. (A Revue philosophique cikke)
   • Bolgár Elek: Concha a választójog reformjáról. (A Jogállam cikke)
   • Dániel Arnold: A modern materializmus erkölcstana. (Kautsky: Ethik und materialistische Geschichtsauffassung)
   • Dániel Arnold: Szocializmus a sötétségben. (Bernát István könyve)
   • E.: Lehet-e anarchista szociálista? (Hamon: Socialisme et anarchisme)
   • E.: Újabb kísérletek a társadalom osztályozására. (Carini és Demolins munkái)
   • Eisler Hugóné: A prostituáltakért. (Frapié: La proscrite)
   • Enyvvári Jenő: Az ember és világa. (Axiológia vagy értéktan? Írta Böhm Károly)
   • J.: A tulajdon természeti alapjai. (R. Petrucci: Les origines naturelles de la propriété)
   • J. O.: Mocsáry szózata. (A függetlenségi párt)
   • Kramolin Gyula: Az egynemű szerelem világából. (Karsch–Hanek: Forschungen über gleichgeschlechtliche Liebe)
   • Kunfi Zsigmond: Ignotus olvasása közben
   • Lánczi Jenő: Kartellek és trustök. (Baumgarten Nándor és Meszlényi Arthur könyve)
   • Mérő Gyula: A szocializmus kézikönyve. (Wolfner Pál: A szocializmus története és tanításai)
   • Péterfi Tibor: Az apostolok. (Boér Jenő könyve)
   • Pjgy.: Nem és jellem. (Otto Weininger: Geschlecht und Charakter)
   • o. e.: Egy népies jogi tanácsadó. (Ujlaki Géza kézikönyve)
   • –r.: Az igazság, mint a boldogság útja. (Novicow: La justice et l’expension de la vie)
   • R. B.: Az építőmunkások zsebkönyve
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Rendes közgyűlés
   • Rendkívüli közgyűlés
   • Rendkívüli közgyűlés
   • Rendkívüli közgyűlés
   • Felolvasó ülés
  • V. Különfélék
   • A pécsi munkás-iskola megnyitása
   • A Társadalomtudományok Szabad Iskolája munkástanfolyamainak terve
   • A Társadalomtudományok Szabad Iskolája munkástanfolyamainak megnyitása
   • Társadalomtudományi pályadíjak
   • A zilahi munkás-iskola megnyitása
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1906
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása