Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1907

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Ágoston Péter: A törvényismerési kötelesség a magánjogban
   • Bolgár Elek: Szakszervezeti mozgalom és szociáldemokrácia
   • Dániel Arnold: Parasztbirtok és konzervatív törekvések
   • Dienes Valéria: Royce erkölcstana és az etikai racionalizmus
   • Ferenczi Imre: Sztrájkelhárítás és törvényhozás
   • Ferrero Guglielmo: Catilina forradalma
   • Gumplovicz Ludwig: Ratzenhofer szociológiája
   • Haraszthyné Szederkényi Anikó: Szerelmi nevelésre van szükség
   • Harkányi Ede: Keresik az istent
   • Hertzka Tivadar: A munkásmozgalom iránya
   • Jászi Oszkár: Új Magyarország felé
   • Kollányi Boldizsár: Jegyzetek az inpresszionizmusról
   • ifj. Leopold Lajos: A kisbirtok eszményítése
   • Lorenc Vladimir és Lorenc Viktor: Elmélkedések a repülőgép körül
   • Méray-Horváth Károly: A lepkeszárnyak
   • Papini Giovanni: Bevezetés a pragmatizmusba
   • Pikler Gyula: Lélektan és társadalmi tudomány
   • Pikler Gyula: Objektív szociológia és induktív logika
   • Pikler Gyula: Az „objektív szociológia” visszavonása, az „epifenomenonok” és az „anyagcsere-rendszerek”
   • Rácz Gyula: Az új cselédtörvény bírálata
   • Somló Bódog: Az objektív szociológia
   • Székely Aladár: A szabadgondolkozás lélektanához
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • b. e.: A munkásmozgalom 1906-ban
   • Bolgár Elek: Munkásmozgalom
   • Bolgár Elek: Munkásmozgalom
   • B–r. E–k.: Munkásmozgalom
   • Dániel Arnold: Néhány észrevétel a szocialista mozgalom agrárpolitikájához
   • Farkas Géza: Mezőgazdasági munkabérek 1905-ben
   • Harkányi Ede: A középkor újjáébredése Magyarországon
   • Harkányi Ede: Tóth Béla
   • –i. –ék.: A francia tanítók szakszervezkedése
   • J.: A szabad tanítás szervezése
   • Jászi Oszkár: Radikális programm
   • Jászi Oszkár: A latifundium elleni küzdelem
   • K.: Berthelot
   • Lengyel Géza: A téli tárlat
   • Lengyel Géza: Tárlatok divata (Meunier)
   • Ifj. Leopold Lajos: Acsády
   • Linka Mór: A prostitució rendezése Budapesten
   • Lukács György: Gauguin
   • Magnaud Paul: Milyen legyen a jó bíró
   • Méray: Tudomány és vesébelátás
   • Méray: A Pikler-féle vitához
   • Nemesné M. Mártha: A munkáslakások kérdése Belgiumban
   • Pikler Gyula: „Anyagcsere” és belátás
   • Pikler Gyula: „Kompleter Unsinn”
   • Pólányi Károly: A történelmi materializmus drámája
   • r. b.: Magyar szociológusok
   • R. Z.: Fayer László
   • R. Z.: A sztrájk jogalapja
   • Rácz Gyula: Acsády Ignác
   • Somló Bódog: Viszonválasz Pikler Gyulának az objektív szociológia dolgában
   • sz. e.: A szociáldemokrata pártkongresszus
   • Szende Pál: Than Károly a magyar kultúráról
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • B.: Kiválasztás az emberi társadalomban (Paul Jacoby könyve)
   • B.: Az eladósodott Budapest (Pásztor Mihály könyve)
   • B. E.: Az emberiség fejlődésének iránya. (Paul Descamps tanulmánya)
   • bj.: A mágiától a tudomány felé (J. Sageret cikke)
   • Bolgár Elek: A sztrájk szociológiája (Ferenczi könyve)
   • D.: Az érzelmek logikája. (Th. Ribot könyve)
   • Fülöp Zsigmond: Bizonyítékok a szerzett tulajdonságok örökölhetőségére. (R. Semon cikke)
   • Fülöp Zsigmond: A darwini probléma mai állása. (R. Francé könyve)
   • F. S.: A szegény osztályok. (A. Niceforo könyve)
   • G. M.: Alacsonyabbrendű és magasabbrendű fajok. (N. Colajanni könyve)
   • Grenső: Nietzsche, a romantikus. (Wildner Ödön könyve)
   • Harkányi Ede: A morális ösztön eredete. (A. Sutherland könyve)
   • Harkányi Ede: Vanité. (A Margueritte testvérek regénye)
   • Harkányi Ede: A szocializmus története. (E. Faguet könyve)
   • H–i E–e.: Az ember és szerelme. (Konopi Kálmán könyve)
   • H–i E–e.: Hogyan születünk. (Angolból fordította B. Bezerédj Emma)
   • –i.: A demokrácia és a jövő. (E. Böninger könyve)
   • –i. –ő.: A siker. (G. Rageot könyve)
   • J.: Small szociológiája
   • J.: Loria a feminizmusról
   • Jászi Oszkár: Az ember energiái. (James cikke)
   • J. D.: A zsidók lélektana és pszichopatológiája. (E. Marpurgo cikke)
   • K. M.: Újabb tömeglélektani kutatások. (A Die Gesellschaft c. vállalat első négy füzete)
   • K–a. M–s: A szegény osztályok antropológiája. (A. Niceforo könyve)
   • Kósa Miklós: Menger néppolitikája
   • Kósa Miklós: Róma nagysága és hanyatlása. (G. Ferrero könyve. I. kötet)
   • Kósa Miklós: Róma nagysága és hanyatlása. (G. Ferrero könyve. II. kötet)
   • Kőhalmi Béla: A keresztény-szocializmus. (Fáber Oszkár könyve)
   • (lg.) : A magyar nemzeti szépről. (Pekár Károly könyve)
   • L. C. H.: A hosszúéletűség filozófiája. (J. Finot könyve)
   • –r.: A munka története. (P. Brisson könyve)
   • –r.: A szociológia eredményei. (R. Worms könyve)
   • R.: Társadalmi morfológia. (A. Loria könyve)
   • R.: A szociológia elemei. (A. Groppali könyve)
   • R. F.: A nők vallásos feláldozása. (E. C. Parsons cikke)
   • S. J.: Az állati társadalmak. (R. Petrucci könyve)
   • S. J.: Az árja és az antroposzociológia. (E. Houzé könyve)
   • Sz. E.: Társadalomtudományi bibliográfia
   • Szende Pál: Adórendszerünk betegségei. (Hegedüs Loránt könyve)
   • Szende Pál: Az alkotmány megmentése. (Szivák Imre könyve)
   • Szende Pál: A szocializmus hatása a magánjogra. (Kovács Lipót könyve)
   • Szende Pál: A magyar alkotmány. (Ferdinándy Géza könyve)
   • V. J.: Rovás és rovásírás. (Sebestyén Gyula cikke)
   • V. J.: Szociális higiéne. (A. Gottstein könyve)
   • Y.: A büntetőjog őskorához. (Mommsen kérdései)
   • Z. B.: Újabb átöröklési elméletek. (E. Rignano és R. Semon munkái)
  • Társadalomtudományi Társaság
   • Bolgár Elek előadása a tulajdon szociológiájáról
   • Doktor Sándor előadása a dajkadivatról. Dirner Gusztáv és Stein Fülöp véleményei
   • Harkányi Ede előadása a nőmozgalom értékeléséről a férfi szempontjából
   • Máday Andor előadása az állam és az egyház elválasztásáról Franciaországban és Svájcban
   • Munkaprogramm
   • Munkáslakások gyakorlati megoldásának megvitatása
   • Rácz Gyula előadása az új cselédtörvény-javaslatról
   • Rendkívüli közgyűlés
   • Új cselédtörvény-javaslat megvitatása
   • Zigány Zoltán előadása a munkáslakásokról
  • V. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
   • Győri társadalomtudományi kör megnyitása
   • Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság
   • Társadalomtudományok Szabad Iskolája felsőbb tanfolyamainak megnyitása
 • 2. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Ágoston Péter: A nagybirtok kialakulásának tényezői a nyugaton
   • Andler Charles: A szocializmusnak egy új elmélete
   • Bauer Ottó: A zsidókérdés és a szociáldemokrácia
   • Braun Róbert: Henry George és a földjáradékadó
   • Csáth Géza: Jegyzetek a zeneművészet fejlődéstanához
   • Csáth Géza: Jegyzetek a zeneművészet fejlődéstanához
   • Dániel Arnold: A kultúra első forrása a földmívelés
   • Dániel Arnold: A kultúra első forrása a földmívelés
   • Dienes Valéria: Kísérletek az immateriális és halhatatlan lélek természettudományi igazolására
   • Dienes Valéria: Kísérletek az immateriális és halhatatlan lélek természettudományi igazolására
   • Galton Francis: A valószínűség, mint az eugenetika alapja
   • Harkányi Ede: Amerika jövője
   • Rácz Gyula: Adóreform
   • Renner Karl: A magyar önkormányzat
   • Sinclair Upton: A szövetkezeti otthon
   • Szende Pál: Werbőczi
   • Szende Pál: Gross-Oesterreich és a magyar proletariátus
   • Szende Pál: Gross-Oesterreich és a magyar proletariátus
   • Thomas William J.: A faji előítélet lélektanához
   • Zigány Zoltán: A kiegyezés
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • B.: Alexander Peatie fogalmazási füzetéből
   • Buday Dezső: Grieg és a zenei forradalom
   • F. G.: Kisgazdatenyésztés Nagy-Britanniában
   • Fülöp Zsigmond: Népkönyvtárak Angliában és nálunk
   • Jászi Oszkár: B. Wesselényi Miklóstól Somogyi Aladárig
   • Jászi Oszkár: Néhány szempont a nemzetiségi kérdéshez
   • J. O.: A pécsi kongresszus
   • Kramolin Gyula: Schopenhauer tetragamiája
   • l.: Kivándorlási ankét
   • –l.: Az alkotmánybiztosítékok
   • M.: A történelem legnagyobb problémája
   • Madzsar József: Az egyetemi könyvtárról
   • Méray: A Pikler-féle bizonyításhoz
   • Nemesné M. Márta: A belga munkáslakások reformja
   • Pikler Gyula: Végszó a Méray-féle vitához
   • Pikler Gyula: Pótlás a Méray-féle vitához
   • Pikler Gyula: A totemizmus eredetéhez
   • sz. e.: Az egyetemi könyvtárról
   • Szabó Ervin: Társadalmi harcok. (A nemzetközi szociológiai kongresszus tárgyalásai)
   • Szende Pál: Negyven év (1867–1907)
   • Vámbéry Rusztem: Büntetőjog és ethika
   • Varró István: Szociológia és néprajz
   • Zigány Zoltán: A kiegyezés
   • w. ö.: Színházi szemle
   • w. ö.: Az új Gorkij
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • bj.: A modern energetikáról (Ostwald cikke)
   • B. R.: A földkérdéshez (Damaschke könyve)
   • d. a.: Mezőgazdasági irodalom (Hasbach, Schilder, Petrunkiewitsch, Manuilow, Braude munkái)
   • D.: A szociális tények előrelátása (Limentani könyve)
   • D. P.: Ward újabb szociológiai munkái
   • Enyvvári Jenő: Kant társadalomtana (Weissfeld könyve)
   • F. G.: Vagyonosok és vagyontalanok (Teifen könyve)
   • Fülöp Zsigmond: A biogenetikai alaptörvény a biológiában (Hertwig tanulmánya)
   • G. R.: Az objektív tudomány felé (Bohn tanulmánya)
   • Harkányi Ede: Matematikai számítás a szocializmusról (Richardson könyve)
   • J.: A háború szociológiai szerepe (Constantin könyve)
   • J.: A londoni szociológiai társaság évkönyve
   • J.: Az amerikai szociológiai társaság évkönyve
   • J. O.: Szociológiai kézikönyvek (Dealey, Ward, Blackmar és Giddings munkái)
   • Jászi Oszkár: Társadalmi asszimiláció (Simons cikksorozata és Ganz könyve)
   • Jászi Oszkár: Az oláh kérdésről (Farkas könyve)
   • Kósa Miklós: Róma nagysága és hanyatlása (Ferrero harmadik kötete)
   • L.: Négy fal között (Kosztolányi verskötete)
   • Lánczi Jenő: Szabadság és egyenlőség (Réz könyve)
   • Lorenz Viktor: A biológiai filozófia (Le Dantec könyve)
   • M–y.: Az újabb biológiai irány (Krompecher könyve)
   • –ő: A népelőadások kérdéséhez. (Egy frankfurti társaság ankétje)
   • –r.: A pragmatisztikus filozófiai mozgalomhoz
   • Rácz Gyula: Kivándorlás Európából (Gonnard könyve)
   • Rácz Gyula: Az alföldi parasztság szociális viszonyai (Szeberényi könyve)
   • Rónai Zoltán: Büntetőjog és ethika (Vámbéry könyve)
   • sz. e.: Az orosz forradalom
   • Sz. P.: Görgey Arthur (Králik könyve)
   • V. J.: Sztrájk és szociálpolitika (Ferenczi könyvének gyakorlati eredményei)
   • V. J.. A zsidók eredete (Goldstein cikke)
  • IV. Társadalomtudományi Társaság
   • Ágoston Péter két előadása a világi nagybirtok kialakulásáról
   • Munkaprogramm
   • Rendes évi közgyűlés
  • V. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Jelentés a Társadalomtudományok Szabad Iskolájának 1906–1907. évi működéséről
   • A Társadalomtudományok Szabad Iskolájának tanrendje
   • A Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság pályázata
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1907
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása