Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1908

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Ágoston Péter: A világi magyar nagybirtok története (I.)
   • Ágoston Péter: A világi magyar nagybirtok története (II.)
   • Alba: Adófejelés (I.)
   • Alba: Adófejelés (II.)
   • Biró Lajos: A sajtó lélektanához (I.)
   • Biró Lajos: A sajtó lélektanához (II.)
   • Bolgár Elek: A gazdasági munkásmozgalom fejlődéstanához
   • Braun Róbert: Lippa és Sansepolcro (I.)
   • Braun Róbert: Lippa és Sansepolcro (II.)
   • Braun Róbert: Lippa és Sansepolcro (III.)
   • Hatvany Lajos: Egy olvasmány és egy megértés története
   • Jordan Károly: A választói rendszerekről
   • Ifj. Leopold Lajos: A visszavándorlás mérlege
   • Le Bon, Gustave: Az anyag keletkezése és megszűnése
   • Madzsar József: Emberi és állati társadalmak
   • Pásztor Mihály: Fölösleges emberek
   • Pikler Gyula: Az élmény megmaradása és ellentétessége (I.)
   • Pikler Gyula: Az élmény megmaradása és ellentétessége (II.)
   • Pikler Gyula: Az élmény megmaradása és ellentétessége (III.)
   • Pikler J. Gyula: Organizmus-e a társadalom?
   • Selymes Károly: A titkos szavazásról
   • Somogyi Tamás: A budapesti gázkérdés
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • (–a.): Új érettségi szabályzat Ausztriában
   • Bród Miksa: Adatok a budapesti lakásnyomorhoz (I.)
   • Bród Miksa: Adatok a budapesti lakásnyomorhoz (II.)
   • Dániel Arnold: Ankét a drágaságról
   • Du Heungueu: A pesti nyelv
   • Fülöp Zsigmond: A stuttgarti anthropológiai kongresszus
   • l. l.: A kivándorlási törvényjavaslat
   • Lengyel Géza: Új tárlatok
   • Ifj. Leopold Lajos: Edmondo de Amicis
   • M.: A M. I. E. N. K. kiállítása
   • Popper Leo: Akseli Gallén-Kalléla
   • Popper Leo: Goya-kiállítás Bécsben
   • Popper Leo: Tárlatok
   • Rónai Zoltán: Jegyzetek a magyar büntetőjog reformjához
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. I.
    • Apáthy székfoglalója
    • Mach és Harnack a faji problémáról
    • Schillinger indítványa
    • Kiss József jubileuma
    • Az irodalom népszerűsítése
    • Harc az osztrák egyetemekért
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. II.
    • A magyar parlamentarizmus
    • A repülőgép problémája
    • Hogyan készül a nemzetiségi gyűlölet?
    • Osztályetika
    • A szociológia a londoni egyetemen
    • A kapitalizmus bíráskodás
    • A magyar radikalizmus
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. III.
    • A Kisfaludy-Társaság és a modern irodalom
    • A magyar nazarénusok
    • Kivándorlók és visszavándorlók
    • A magyar esküdtszék
    • A liberalizmus alkonya
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. IV.
    • A fővárosi községi pártalakulás és a gazdasági érdekek
    • Külföldi magyarok
    • Revue de Hongrie
    • Meghalt Thália!
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. V.
    • A Kossuth-szobor ügye
    • Szocialisták és szindikalisták
    • A jótékonyság
   • W.: Színházi szemle
   • W. Ö.: A tudományos akadémiák világszövetsége
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • Benczelits Jázon: A teremtő fejlődésről (Bergson kötete)
   • Cs. G.: Prolegomena a zene fejlődéstani történetéhez (Kovács Sándor könyve)
   • D.: A városok keletkezése a középkorban (Werner Sombart cikke)
   • D. L.: Lelki epidémiák (Hellpach könyve)
   • D. L.: Az osztrák gazdasági iskola (Landry tanulmánya)
   • F. Zs.: A beltenyészet hatása a termékenységre és a változékonyságra (Castle, Carpenter stb. tanulmánya)
   • Fülöp Zsigmond: Kísérlet a nemek okainak meghatározására (Hertwig tanulmánya)
   • Harkányi Ede: Vannak-e még vademberek és emberevők? (Biró Lajos cikke)
   • Harkányi Ede: Az ethikai megismerés természete (Pauler Ákos könyve)
   • –i.: Modern városi igazgatás(A fővárosi könyvtár értesítője)
   • –i.: Modern városi igazgatás(A fővárosi könyvtár közleményei)
   • –i.: Modern városi igazgatás(Városi szemle)
   • Jászi Oszkár: A magyar kultúra és a nemzetiségek (Baloghy Ernő könyve)
   • J.: Az antik kapitalizmus (Salvioli könyve)
   • J. O.: A világgép (Carl Snyder könyve)
   • Kósa Miklós: Róma nagysága és hanyatlása (Ferrero IV. és V. kötete)
   • Krausz Imre: Kollektivista törvények (Dazet könyve)
   • Ifj. Leopold Lajos: A kivándorlás (Farkas Pál könyve)
   • M. H.: Az újabb Krisztusirodalomból (W. Smith s mások munkái)
   • M. H. K: . Antik homosexualitás (Bethe tanulmánya)
   • Ó. S.: Municipálszocializmus (Lord Avebury könyve)
   • –r: A szociológia feladata és módszere (A Documents du Progrés ankétje)
   • –ró: Népköltési gyűjtemények (D’Ancona kötete)
   • –rró: Hazai régi büntetések (Vajna Károly gyűjteménye)
   • S–ó: A világtörténelem lépcsőfokai (Breysig könyve)
   • Somló Bódog: Babonák ellen (Harkányi Ede könyve)
   • Sz.: A szocializmus (Kovács Gábor könyve)
   • Szemlélődő: A munka joga (Merlin, Rácz Lajos és Nagyiványi Fekete Gyula könyvei)
   • W. Ö.: A nagy börtön (Révész Béla könyve)
  • IV. Könyvszemle
   • Többen: Könyvszemle I.
   • Többen: Könyvszemle II.
   • Többen: Könyvszemle III.
   • Többen: Könyvszemle IV.
   • Többen: Könyvszemle VI.
  • V. Társulati ügyek
   • Győri Társadalomtudományi Kör
   • Győri Társadalomtudományi Kör
   • Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság
   • Szegedi Társadalomtudományi Kör
   • Társadalomtudományok Szabad Iskolája
   • Társadalomtudományi Társaság
   • Társadalomtudományi Társaság
   • Vita Madzsar József előadása felett
  • VI. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Nyilatkozatok
 • 2. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Ágoston Péter: A nagybirtok hatása a magánjogra
   • Ágoston Péter: Az egyházi vagyon tulajdonjoga
   • Ágoston Péter és Kerekes Pál: A magyar közigazgatás
   • Bolgár Elek: A kivándorlás
   • Búza László: A női kriminalitás
   • Dániel Arnold: Nagybirtok és mezőgazdasági termelés
   • Dániel Arnold: Marx Károly földjáradékelmélete
   • Harkányi Ede: Az úgynevezett „reformországgyűlés”
   • Harkányi Ede: Az egyház Magyarországon
   • Jászi Oszkár: Merénylet a tanítás szabadsága ellen
   • Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya
   • Jászi Oszkár: Miért kell az általános választójog?
   • Jászi Viktor: A tanszék szabadsága
   • Kerekes Pál és Ágoston Péter: A magyar közigazgatás
   • Kunfi Zsigmond: Az iskola Magyarországon
   • Lengyel Géza: Az országház körül
   • Ifj. Leopold Lajos: Állami függés és a választójog
   • Pikler Gyula: Leírás és megszorítás
   • Rácz Gyula: Magyarország gazdasági és szociális állapota
   • Rónai Zoltán: A magyar szociálpolitika mérlege
   • Selymes Károly: Plurális szavazat (I.)
   • Selymes Károly: Plurális szavazat (II.)
   • Selymes Károly: A balkán államok választójoga
   • Somló Bódog: A bruxellesi szociológiai intézet
   • Szabó Ervin: Szindikalizmus és szociáldemokrácia
   • Szász Zoltán: A mai magyar irodalom sorvadásának okairól
   • Szeberényi Lajos Zs.: Bosznia és Hercegovinia
   • Szende Pál: Forradalom és ellenforradalom
   • Szende Pál: A magyar politikai pártok és Ausztria
   • Zigány Zoltán: A felekezeti szellem erősödése a közoktatásban
   • Zigány Zoltán: Az Andrássy-féle törvényjavaslat és bírálata
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • Achim L. András: A vitás parasztpárti programmról
   • d: A parasztpárt programmja
   • sz. e.: A nürnbergi pártviszály
   • Szeberényi Lajos Zs.: Agrár reformtörekvések Oroszországban
   • Többen: A parasztpárt programmja. (Návay Lajos, ifj. Leopold Lajos, Lippay Zoltán, Tarczai Lajos és Jócsák Kálmán, Vlád Aurél, Nagy Emil, Ghyzczy Elemér, Zigány Zoltán, Hodzsa Milán és Rácz Gyula véleményei)
   • Többen: A parasztpárt programmja. (Návay Lajos, ifj. Leopold Lajos, Lippay Zoltán. Tarczai Lajos és Jócsák Kálmán, Vlád Aurél, Nagy Emil, Ghyzczy Elemér, Zigány Zoltán, Hodzsa Milán és Rácz Gyula véleményei)
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. VII.
    • Osztrák diáksztrájk
    • Zakariás János
    • A magyar liberalizmus
    • Gyermekvédelem
    • A párbajellenes kongresszus
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. VIII. Berzeviczy Gergely és az Akadémia
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. IX.
    • Az alkotmányos Törökország
    • Ne temere. Az idegenforgalom érdekében
    • Géroff úr
    • Magyarország jogállam
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. X.
    • A nemzetiségi kérdés lélektanához
    • A magyar klerikalizmus
    • Igazságosság
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. XI.
    • Thalia rediviva
    • A Latkóczy eset
    • A mi zsidóink
    • Orosz és magyar szabadság
    • A magyar Wahrmund ügy
    • Többen: A külföld véleménye gróf Andrássy javaslatáról. A. Fouillée, E. Reich, K. Kautsky, F. Tönnies, A. Loria, J. Castberg, R. Goldscheid, E. Mach, W. Crane, J. Renard, O. Bauer, A. Forel, M. Vaccaro, T. S. Masaryk, G. Sergi, F. Oppenheimer, J. Reinach, L. Gumplowicz, G. de Greef, E. Vandervelde, W. Auspitzer, R. Michels, G. Prato, K. Hardie, E. Waxweiler, E. R. Macdonald, J. Makarewicz, Th. Barth, Y. Guyot, E. Durkheim, E. R. Pease, J. Grave, J. Finot, G. Jellinek, G. Séailles, B. de Balestrier, G. Brandes, A. R. Wallace, M. Nordau, Freiherr v. Hock, E. Jaffé, E. Rignano, C. Bouglé, E. A. Ross, E. Milhaud, R. Broda, H. v. Gerlach nyilatkozatai
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • Bauer: Éssai sur les révolutions (J. O.)
   • Binet: Les révélations de l’écriture d’aprés un contrôle scientifique. (D. L.)
   • Biró: Huszonegy novella. (Lukács György)
   • Bolgár: Választójog és választórendszerek. (–r.)
   • Bouglé: Essais sur le régime des castes. (J. O.)
   • Bresztovszky Ernő: Magyarország fekete statisztikája (–r.)
   • Ereky: A magyar helyhatósági önkormányzat. (Szende Pál)
   • Hatvany: Die Wissenschaft des nicht Wissenswerten. (J. O.)
   • A Holnap: (Ady, Babits, Balázs, Dutka, Emőd, Juhász és Miklós versei). (L. Gy.)
   • Horánszky: Bacsányi János és kora. (Kő Béla)
   • Huret: En Allemagne. Rhin et Westphalie (w.)
   • Kropotkin: A kölcsönös segítség, mint természettörvény. (Fülöp Zsigmond és Madzsar József)
   • Landauer: Die Revolution. (J. O.)
   • Le Bon: L’évolution des forces. (Benczelits Jázon)
   • Le Bon: L’évolution de la matiére. (Benczelits Jázon)
   • Lichtenberger: L’Allemagne moderne. (w.)
   • Lysis: Contre l’oligarchie financiére en France. (bi)
   • Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1907-ről. (Varró István)
   • Michels: Die Entwicklung der Theorien im modernen Socialismus Italiens. (sz. e.)
   • Michels: Il proletariato e la borghesia nel movimento socialista italiano. (sz. e.)
   • Michels: Die oligarchischen Tendenzen der Gesellschaft. (J.)
   • Radó: Politikai olvasókönyv. (–i.)
   • Ranschburg: A gyermeki elme ép és rendellenes működése, egészségtana és védelme. (D. K.)
   • Veritas: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. (J.)
  • IV. Könyvszemle
   • Könyvszemle (VIII.)
   • Könyvszemle (X.)
  • V. Társulati ügyek
   • Berzeviczy Gergely emlékezete (Szabó Ervin, Harkányi Ede és Kégl János beszédei)
   • Léon Furnemont előadása a plurális választójog hatásairól Belgiumban
   • Ludwig Gurlitt előadása az Iskola és a jelen művészete címen
   • Pályadíjak
   • Rendes évi közgyűlés
   • Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesületének szünidei tanfolyamai
  • VI. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1908
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása