Ugrás a tartalomhoz

Huszadik század, 1909

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Ágoston Péter: A nagyipar és a nagybirtok ellentétes hatása a munkabérekre (I.)
   • Ágoston Péter: A nagyipar és a nagybirtok ellentétes hatása a munkabérekre (II.)
   • Bolgár Elek: A válságok történetéhez
   • Braun Róbert: Adatok a vidéki munkásság életéhez
   • Csáth Géza: Emberismeret és társadalmi fejlődés
   • Dániel Arnold: Magyarország gazdasági forradalma felé (I.)
   • Dániel Arnold: Magyarország gazdasági forradalma felé (II.)
   • Dániel Arnold: Magyarország gazdasági forradalma felé (III.)
   • Durkheim Emile: A vallásos gondolat eredetéről alkotott klasszikus rendszerek kritikai vizsgálata (I.)
   • Durkheim Emile: A vallásos gondolat eredetéről alkotott klasszikus rendszerek kritikai vizsgálata (II.)
   • Harron George D.: Háború és béke a szocializmus szempontjából
   • Jászi Oszkár: A balkán bonyodalmak
   • Kovács Gábor: A bruxellesi „Maison du Peuple”
   • Lakatos László: Jegyzetek a magyar egyházpolitikáról
   • Michels Róbert: Jegyzetek a burzsoázia lélektanához
   • Pap Dávid: A magyar polgárság az osztályharcban
   • Rácz Gyula: A magyar osztályképződés gazdasági alapjai és demokráciánk fejlődési lehetőségei (I.)
   • Rácz Gyula: A magyar osztályképződés gazdasági alapjai és demokráciánk fejlődési lehetőségei (II.)
   • Somló Bódog: A gazdaság őskorából (I.)
   • Somló Bódog: A gazdaság őskorából (II.)
   • Vj.: A magyar polgárság az osztályharcban
   • Westermarck Edward: Az erkölcsi tudat természete
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • Hatvany Lajos: A nagyváradi holnaposok és a budapesti hirlaposok harca
   • J.: Révai Sámuel
   • J. O.: Darwin és a szociológia
   • Katona Sándor: Kartellbank és a koalíció válsága
   • Lánczi Jenő: Az Egyesült-Államok világpolitikája
   • Lánczi Jenő: A kereszténység keletkezése
   • Lukács György: August Strindberg hetvenedik születése napján
   • R.: Szanin
   • Somogyi Tamás: Telepítés, parcellázás
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. I.
    • Adatok a nemzetiségi kérdéshez
    • Herczeg Ferenc és a magyar polgárság
    • Ankét-paródia
    • A külföld felvilágosítása
    • A Zoványi ügyhöz
    • Német szocialista törvény és magyar szocialista praxis
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. II.
    • A paraszt és a szocializmus
    • Az átkozott Páris
    • A pornográfia elleni küzdelem
    • A forradalmi mezőgazdaság
    • Justh Gyula és a nemzetiségek
    • Zárszó a Zoványi ügyhöz
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. III.
    • A suffragettek
    • Balmazujvárosi kulturkép
    • Az erkölcs átalakulásához
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. IV.
    • A sajtószabadság körül
    • A losonci hazaárulás
    • Janina Borowska
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. V.
    • Az általános választójog hatása Franciaországban
    • Katholikus népszövetség
    • Utaznak a magyarok
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek. VI.
    • A francia postássztrájk
    • Éhtifusz és gabonavám
    • Az Akadémia
    • A Nemzeti Szalon viszálya
    • Országos 48-as Népszövetség
   • Többen: Újabb külföldi vélemények gróf Andrássy javaslatáról. E. Bernstein, A. W. Small, J. M. Robertson, N. Colajanni, A. E. Gardiner, H. N. Brailsford, Upton Sinclair, C. P. Scott nyilatkozatai
   • Ujhelyi Nándor: Szanin
   • Vj.: A szociáldemokrata-párt kongresszusa
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • Adams: The New Empire (B–r E–h.)
   • Ágoston: A sztrájk büntetése (R. Z.)
   • Ajtay: A választás reformja (S. K.)
   • Balázs: Doctor Szélpál Margit (Lukács György)
   • Deiphobe: Briefe an Eltern (N. M.)
   • Ereky: A magyar helyhatósági önkormányzat (Szende Pál)
   • Ferenczi: A magyarországi háziipar és a budapesti otthoni munka (Lánczi Jenő)
   • Fényes: A bálvány (Sz. Z.)
   • de Foville: La Monnaie (K. S.)
   • Jób: Ifjúkor (Lukács György)
   • Káplány: A ma militarizmusa (J.)
   • Kovács: A népesedés elmélete (Lánczi Jenő)
   • Kunz: A jog (B. S.)
   • Mayreder: Zur Kritik der Weiblichkeit (Huzella Gyuláné)
   • Mazzarella: Les types sociaux et le droit (Somló)
   • Meszlény: Das Vermögen im bürgerlichen Gesetzbuch (Lánczi Jenő)
   • Mössmer: A német tudományos szocializmus (B.)
   • Nieuwenhuis: Der staatssozialistische Charakter des Sozializmus (sz. e.)
   • Novicow: Le probléme de la misére (J. O.)
   • Ritoók: A nagy véletlen (a. e.)
   • Ross: Social Psychology (J.)
   • Russu Sirianu: Jobăgia (B. R.)
   • Somló: Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie (J. O.)
   • Stein: Philosophische Strömungen der Gegenwart (Somló)
   • Thorndike: An introduction to the theory of mental and social measurements (D.)
   • Többen: De la méthode dans les sciences (P. K.)
   • Többen: A zsidók történetének újabb irodalma (Winckler, Spiegelberg, Buhls, Lanz-Liebenfels, Friedländer, Kalthoff munkái) (M.)
   • Webb: Labor and wages (J. K.)
   • Weill: Die Formen der Arbeiterbewegung in Frankreich (sz. e.)
   • Westermarck: The origin and development of the moral ideas (H. E.)
  • IV. Könyvszemle
   • Könyvszemle (II.)
   • Könyvszemle (III.)
   • Könyvszemle (V.)
   • Könyvszemle (VI.)
  • V. Társulati ügyek
   • Engel Zsigmond előadása a gyermekvédelem és a szocializmusról
   • Prof. R. Michels előadása a polgári osztályok lélektanáról
   • Vita R. Michels előadása felett
   • Nemzetközi szociológiai kongresszus
   • Német Társadalomtudományi Társaság
   • Rácz Gyula előadása a magyar osztályképződés gazdasági alapjairól
   • Vita Rácz Gyula előadása felett
   • A Társadalomtudományok Szabad Iskolája új félévi programmja
  • VI. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
 • 2. szám
  • I. Önálló cikkek
   • Antal Sándor: A svéd osztályharc
   • Budai Dezső: Az egyke (I.)
   • Budai Dezső: Az egyke (II.)
   • Dániel Arnold: A munka szervezete az árutermelő társadalomban (I.)
   • Dániel Arnold: A munka szervezete az árutermelő társadalomban (II.)
   • Doktor Sándor: Temetés vagy halottégetés?
   • Jászi Oszkár: Scotus Viator Magyarországról
   • Kőhalmi Béla: Utazás a magyar irodalom és könyvkiadás körül
   • Lánczi Jenő: Ludwig Gumplowicz
   • Loria Achille: A jövedelmek harca
   • Lukács György: A szociális dráma lehetősége
   • Oppenheimer Franz: Nagybirtok és szociális kérdés
   • Rab Pál: A kötött birtok szociális hatásai
   • Rónai Zoltán: Cesare Lombroso antroposzociológiája
   • Szabó Ervin: A politikai párt szerepe a munkásmozgalomban
   • Szende Pál: A parasztfogás elmélete
   • A szerkesztőség: Harkányi Ede
   • Szilárd Ödön: Stirner és Nietzsche
  • II. Szemlék és jegyzetek
   • Bolgár Elek: Calvin és követői
   • György Ernő: Lippert
   • Harkányi Ede: Egy kollektív magyar szociológiai munka
   • Horváth József Lajos: Új nemzetiségi politika
   • J. O.: Két új külföldi írás Magyarországról
   • Jászi Oszkár: Régi és új hazaárulás
   • Lakatos László: Két új külföldi írás Magyarországról
   • Lengyel Géza: A gödöllőiek
   • Lengyel Géza: Az álművészet krónikája
   • Ifj. Leopold Lajos: A politika aszkétái
   • Lukács György: Új magyar líra (I.)
   • Lukács György: Új magyar líra (II.)
   • M. E.: A németországi nőmozgalom egy újabb iránya
   • Pór Ödön: A politika aszkétái
   • Rónai Zoltán: A fajok harca és az államalakulás
   • Rónai Zoltán: Egy kollektív magyar szociológiai munka
   • Szabó Ervin: A politika aszkétái
   • Szigetvári Iván: A nevetés társadalmi szerepe
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek VII–VIII.
    • Egy magyar tramp
    • A tolvaj tanár
    • Abbé Loisy
    • A Galilei kör
    • A bankok hazafias missziója
    • Korkép a magyar alkotmány egyik védbástyája életéből
    • The Indian Unrest
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek IX.
    • Szociálpolitikai szemle
    • Franciaország és Magyarország válsága
    • Züllött liberalizmus és a bécsi Freie Schule
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek X.
    • A német szociálpolitika
    • A magán földtulajdon veszedelme Angliában
    • A szegedi kath. nagygyűlés
    • A patronagekongresszus
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek XI.
    • Ferrer feje és Spanyolország
    • Az angol szociálpolitika
    • Négerek Amerikában
    • Orczy bárónő magyar tárgyú regénye
   • Többen: Kortörténeti jegyzetek XII.
    • Szociálpolitikai szemle
    • Justhék és a demokrácia
    • Magyar és angol protestantizmus
    • Apponyi kultúrpolitikája
    • A bankóhamisító tudós
    • A tisztviselők szervezése
  • III. Könyvismertetések és bírálatok
   • Ágoston Péter: A munka rabsága. (Nyári Jenő)
   • Alexander: Művészet (Kő Béla)
   • Bateson: The methods and scope of genetics (Fülöp)
   • Bosnyák: Le droit de l’enfant abandonné (J. O.)
   • Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte (–r.)
   • Gasteiger: Die gelben Gewerkschaften (V. J.)
   • George: Vizsgálódás a vámkérdésről. (Vj.)
   • Hertwig: Der Kampf um Kernfragen der Vererbungslehre (Fülöp Zs.)
   • Hervé: L’internationalisme (–d.)
   • Holitscher: Alkoholsitte–Opiumsitte (M. J.)
   • Huret: En Amérique (B.)
   • Kosztolányi: Boszorkányos esték (Ujhelyi Nándor)
   • Kropotkin: Memoirs of a Revolutionist (B.)
   • Michels: Sulla scadenza della classe media (Sz. E.)
   • Móricz: Hét krajcár (L. Gy.)
   • Narrat: Milieux libres (Sz.)
   • Nordau: Der Sinn der Geschichte (Sz. Z.)
   • Képessy: A magyar vasútügy története (Harkányi Ede)
   • Lesznai: Hazajáró versek (Ady Endre)
   • Oppenheimer: Wesen und Entstehung des Kapitalismus (G.)
   • Palágyi: Marx és tanítása (Bolgár Elek)
   • Pikler: Orvosi emlékeimből (Doktor)
   • Porzsolt: Reformpolitika (Szende Pál)
   • Révész: Találkozás Hamupipőkével. Kozma Lajos rajzaival (Kunfi Zsigmond és L. G.)
   • Somló: Der Güterverkehr in der Urgesellschaft (D.)
   • Szana: Az ipari záloglevélről (B. B.)
   • Tschulok: Zur Methodologie und Geschichte der Deszendenztheorie (Fülöp Zsigmond)
   • Tugan-Baranowsky: Der moderne Sozialismus (–i.)
   • Vandervelde: Le socialisme agraire (B. S.)
   • Viallate: L’avenir économique du Japon (V. J.)
   • Viliers: The socialist-movement in England (S. K.)
   • Zoccoli: Die Anarchie (–ő.)
   • Wildner: Zarathustra fordítása (B. Z.)
  • IV. Könyvszemle
   • Könyvszemle (VII–VIII.)
   • Könyvszemle (IX.)
   • Könyvszemle (X.)
   • Könyvszemle (XI.)
  • V. Társulati ügyek
   • Harkányi Ede halála
   • Jelentés a Társadalomtudományi Társaság 1908/1909. évi pályázatának eredményéről
   • Orano Paolo előadása Cesare Lombroso emlékezete címen
   • Pályadíjak
   • Rendes évi közgyűlés
   • Racovski Christian előadása a román agrárviszonyokról
   • Szende Pál előadása Magyarország közjogi viszonyairól a Vereinigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung tiszteletére
  • VI. Különfélék
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Beküldött könyvek jegyzéke
   • Ifj. Leopold Lajos: Viszonválasz Szabó Ervinnek
DC Metadata
Title:
Huszadik század, 1909
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása