Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 10. évfolyam – 1914.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Angyal Dávid: Két adalék a magyar nyelv tanulására a XV. századból
 • Auner Mihály: Nyelvtörténeti adatok
 • Badics Ferencz: Gyöngyösi-magyarázatok
 • Bárdos Rezső: Tájszók
 • Barsi Frigyes: Czigle, Czegléd
 • N. Bartha Károly: Miként ruházkodik az udvarhelyi székely
 • Bartoniek Emma: Aba
 • Benkóczi Emil: Szólások Hevesmegyéből
 • Bujdos János: Tájszók Bölcskéről
 • Chernel István: Benekecske
 • Chernel István: Népnyelvi adatok
 • Csefkó Gyula: Alvé
 • Csefkó Gyula: Sugárlás
 • Csefkó Gyula: Gyutacs
 • Csefkó Gyula: Verő disznó
 • Csefkó Gyula: Küldött ördög
 • Csefkó Gyula: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Csefkó Gyula: Nyúlhistória
 • Csokán Pál: Tájszók a hódmezővásárhelyi nyelvjárásból
 • Erdélyi Lajos: A Gyulafehérvári Glosszák nyelvjárásához
 • Erdélyi Lajos: A „Halotti Beszéd” íráshibái és olvasásuk
 • Ernyey József: Bardus-Bárdos
 • Ernyey József: Czinkota
 • Farkas Gyula: A Döbrentei-codex és Komjáthi Benedek
 • Fest Sándor: Magyar szavak az angol nyelvben
 • Gombocz Endre: A magyar botanikai szótárból
 • Gombocz Endre: Artifiola
 • Gombocz Zoltán: Török jövevényszavaink hangtanához
 • Gombocz Zoltán: Ajtony
 • Gombocz Zoltán: Ilvány
 • Gombocz Zoltán: Martha könyve a finnugor-etrusk rokonságról
 • Gombocz Zoltán: Titkári jelentés
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink
 • Gombocz Zoltán: Zánk
 • Gombocz Zoltán: Adatok az Etymologiai szótárhoz
 • Gulyás Pál: A nyelvek egymásra hatásáról
 • Gy.: Ipszilon
 • Gyömörey Vincze: Az Oklevél-Szótárhoz
 • Hajnóci Iván: Leibicz
 • Harsányi István: Magyar keresztnevek jegyzéke a XVI. sz. végéről
 • Heinlein István: Pósfai János kéziratai
 • Hermann Ottó: Párbeszéd Hortobágyon
 • Hermann Ottó: Népnyelvi adatok
 • Hermann Ottó: Az ispilángról
 • Horger Antal: Régi török jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz
 • Horger Antal: Régi török jövevényszavaink hangtani tanulságaihoz
 • Horger Antal: Bába-bokor
 • Horger Antal: Bástorol
 • Horger Antal: Bocs
 • Horger Antal: Bongor
 • Horger Antal: A jövevényszavakról
 • Horváth János: Szomoryzmusok a Nemzeti színpadján
 • Horváth János: Nemzeti Színház, helyes magyarság, pesti nyelv, argot, jassz
 • Horváth Sándor: Tájszók Diósjenőről
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok
 • J. M.: Stílustanítás
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Jakubovich Emil: Nyelvtörténeti adatok
 • Kelemen Béla: Vaczakol
 • Kemenes Pál: Csonk
 • Kemenes Pál: Fortwurstliz
 • Kemenes Pál: Apátin
 • Kemenes Pál: Avad
 • Kemenes Pál: Feldoblik
 • Kemenes Pál: Adatok a M. Etym. Szótárhoz
 • Kemenes Pál: Ajton
 • Kemenes Pál: Az ly < j ejtés történetéhez
 • Kemenes Pál: Tövik
 • Kemenes Pál: A Königsbergi töredék egy helyéről
 • Kemenes Pál: Új szó
 • Kemény Lajos: Nyelvtörténeti adatok
 • Kertész Manó: A magyar mondat ősi sajátságairól
 • Kertész Manó: Véren ér
 • Kräuter Ferencz: Szervetlen mássalhangzók
 • Lampért Géza: Pókaffy és társai
 • Lehr Albert: A betyárság kifejezései
 • Lehr Albert: A betyárság kifejezései
 • Lehr Albert: Égi tűz
 • Lehr Albert: Csonk
 • Lehr Albert: Elibém
 • Lehr Albert: Arany magyarázatok XXXIX. (Nemehagyott)
 • Lehr Albert: Vargabetű
 • Lehr Albert: Vargabetű
 • Lehr Albert: Mind elmentek és mind elment
 • Lehr Albert: Mind elmentek és mind elment
 • Lehr Albert: Torvad
 • Lehr Albert: Torvad
 • Lehr Albert: Zánk
 • Madzsar Imre: Ajtony
 • Márkos Albert: Irtam volt, írjad, írd és még valami
 • Melegdi János: Erőd
 • Melegdi János: Kép
 • Melegdi János: Bírákok
 • Melegdi János: Osztrák–bajor tájszótár
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: Keresztneveinkről
 • Melich János: A tihanyi alapító oklevél egy helyéről
 • Melich János: Az ly > j ejtés történetéhez
 • Melich János: Sületlenség
 • Melich János: A magyar nyelv ófranczia jövevényszavai
 • Melich János: Tombácz
 • Melich János: Adalék az alanyi ragozású felszólító mód egyes 2. személye -ih hangzására
 • Mészöly Gedeon: Tinódi egyik helyének magyarázata
 • Mészöly Gedeon: A fattyú szó eredete
 • Mészöly Gedeon: A fattyú szó eredete
 • Mező Ferencz: Beszélgetés Zalamegyéből
 • Moenich Károly: Székesfehérvár városa levéltárából
 • Moenich Károly: Székesfehérvár városa levéltárából
 • –N: Kiliti
 • –N: A betyárság kifejezéseihez
 • N. G.: Az új magyar Shakespeare
 • Nátly József: Kötöny és Ötömös
 • Négyesy László: Mennyei kecske
 • Németh Gyula: Khedive
 • Orosz Endre: Kedves
 • Ődöngő Ábel: Néhány török–magyar katonai szó
 • Ődöngő Ábel: Nyeltörténeti adatok
 • Ődöngő Ábel: Szer
 • Ődöngő Ábel: A körmendi levétárból
 • P. I.: Bofána
 • Paál Gyula: Küszküllő
 • Pais Dezső: Egy fűzfanév
 • Pais Dezső: Egy fűzfanév
 • Pais Dezső: Uraj és Halmaj
 • Pais Dezső: „Sok” mint falunév-képző
 • Pais Dezső: Medve és jegenye
 • Pais Dezső: Fura és furcsa
 • Pais Dezső: Agyafúrt
 • Panka Károly: Aggszokás
 • Ponori Thewrewk Emil: Pósfai János
 • Ponori Thewrewk Emil: Pálbeli szép Antal
 • Pruzsinszky János: Olajos kendők
 • Putnoky Imre: Úkor
 • Putnoky Imre: Tátra
 • Putnoky Imre: Begye
 • Putnoky Imre: Hunnia
 • Putnoky Imre: Latin
 • Putnoky Imre: Csatima
 • Putnoky Imre: Két haza, Magyar tenger
 • Q.: A Nagy Szótárról
 • R. K.: „Az új tantervhez átdolgozta X. Y.”
 • Réthei Prikkel Marián: Veres-gyurkó, veres-györgy
 • Réthei Prikkel Marián: Régi szójátékos szólások az ivásra
 • S. Ö.: Mindenki
 • Sági István: Távészó
 • Sági István: Sejteni
 • Sági István: Hókusz-pókusz
 • Sági István: Hadács
 • Sági István: Aglent
 • Sági István: Hornyák
 • Sági János: Hírlapokból szedegetett hasonlatok
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Kazinczy Ferencz nyelvújítása
 • Simai Ödön: Irodalom
 • Simai Ödön: Rabszolga
 • Simai Ödön: Síkság
 • Simai Ödön: Rang
 • Simai Ödön: Levegő
 • Simai Ödön: Hősköltemény
 • Simai Ödön: Nyelvújítási adatok
 • Simai Ödön: Délkelet, éjszaknyugot
 • Simai Ödön: Földomboz
 • Szabó Endre: Feldoblik
 • Szalay Béla: Begyén
 • Szemkő Aladár: Szofra, zofra
 • Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók
 • Szendrey Zsigmond: Tárkányi tájszók
 • Szigetvári Iván: Francziás h a magyarban
 • Szily Kálmán: Íróház
 • Szily Kálmán: Szepesség
 • Szily Kálmán: Azon, ezen
 • Szily Kálmán: A Magyar Etymologiai Szótár (Ismertetés)
 • Szily Kálmán: A vad
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz
 • Szily Kálmán: Természetes gyermek
 • Szily Kálmán: „Komolytalan”
 • Szily Kálmán: A kifli és krafli
 • Szily Kálmán: Irandja és irandana
 • Szily Kálmán: Torpad
 • Szily Kálmán: Mindenki
 • Szily Kálmán: Mindenki
 • Szily Kálmán: Bobiskum, vobiskol
 • Szily Kálmán: Ragyog
 • Szily Kálmán: A Murányi Vénus egy helyéhez
 • Szily Kálmán: Borravaló
 • Szily Kálmán: A 100-ik füzet
 • Szily Kálmán: Régi nyelvemlékeink
 • Szily Kálmán: Osztrák
 • Szily Kálmán: Medica
 • Szily Kálmán: Rajczi bőr
 • Szinnyei József: Visszatekintés
 • Tabajdi Gedeon: Hibák Mészöly -nyi képzőjében
 • Tolnai Vilmos: Szent János áldása
 • Tolnai Vilmos: Magyar szavak Ritter Arnold von Harff útikönyvében
 • Tolnai Vilmos: Hősköltemény
 • Tolnai Vilmos: Levegő
 • Tolnai Vilmos: Tátrafüred
 • Tolnai Vilmos: Kelemen Béla új magyar–német szótára
 • Tolnai Vilmos: Hunnia
 • Tolnai Vilmos: Pokolegyháza
 • Tolnai Vilmos: Ujja begye
 • Tolnai Vilmos: Közmondások lexikona
 • Tolnai Vilmos: Prédikácziós halott
 • Tolnai Vilmos: Néhány hadi műszó
 • Tolnai Vilmos: Komáromy Lajos
 • Tolnai Vilmos: Az „Ön” történetéhez
 • Tömlő Lajos: Az Uj földesúr-t vagy Új földesúr-at?
 • Tömlő Lajos: „Országul mulató” (Vörösmarty)
 • Tömlő Lajos: Nálamnál, tűlemtül
 • Trócsányi Zoltán: Felcsigázás
 • Trócsányi Zoltán: Pajtás
 • Trócsányi Zoltán: Poronty
 • Trócsányi Zoltán: Heltai nyelvének néhány megoldatlan kérdése
 • Trócsányi Zoltán: Arginál
 • Trócsányi Zoltán: Salgat
 • Trócsányi Zoltán: Nyelvtörténeti adatok
 • Trócsányi Zoltán: Szókezdő j – gy és gy – j változás
 • Trócsányi Zoltán: Kereggardom
 • Túri Mészáros István: Tájszók Mezőtúrról
 • Versényi György: Dézs
 • Vozáry Gyula: Pórom, pórom
 • Vozáry Gyula: Szólásmódok Debreczenből
 • Vozáry Gyula: Szólásmódok Debreczenből
 • Vozáry Gyula: Tájszók
 • Wichmann György: Bágyad
 • Zolnai Gyula: Össze
 • Zsinka Ferencz: Durbancs
 • Levélszekrény
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Népnyelv
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • Rovás
  • 1
  • 2
 • Társasági ügyek
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DC Metadata
Title:
Magyar Nyelv – 10. évfolyam – 1914.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása