Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 10. kötet (1930. 9-12. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Ihrig Károly: A szociális probléma a mezőgazdaságban
 • Radnóti István: Falufejlesztés Németországban
 • Markó Árpád: A történelmi átértékelés problémája a hadtörténelemben
 • Pongrácz Kálmán: Magyar kultúrfolytonosság
 • Mihelics Vid: A tulajdonjog és Aquinói Szent Tamás
 • Csekey István: A lapuamozgalom Finnországban
 • Keresztury Dezső: Irodalom és stílus
 • Szász Zsombor: Moldován Gergely halálára
 • Báró Kornfeld Móric: Gazdasági problémák
 • Szilber József: A légipostáról
 • Csiszár Béla: A francia idegenforgalom hanyatlása
 • Steier Lajos: A szlovenszkói helyzetről
 • Moravek Endre: Glosszák a Szentiváni Kúria tanácskozásaihoz
 • Buday Árpád: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület létkérdései
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Hardy Kálmán: A Görgei-kérdés mai állása
 • Szász Zsombor: A kisebbségi jogvédelem problémája
 • Gündisch Guidó: Rohan herceg kisebbségi szerződéstervezete
 • Weis István: Szaktisztviselő — jogásztisztviselő
 • Balogh József: A „megduzzadt” hírlap
 • Asztalos Miklós: A berlini diákság szellemi élete
 • Ifj. Móricz Kálmán: A valóság a leszerelés kérdésében
 • Bisztray Gyula: Törpe „nagy regények”
 • Eckhardt Sándor: A magyar romantika
 • Gratz Gusztáv: Vass József †
 • Máthé Elek: Uj korszak az anglikán egyház életében
 • Gogolák Lajos: A bruxellesi diákkongresszus
 • Paikert Géza: Angol közgyámolítás
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Hamvas Endre: Oberammergau
 • Zelovich László: Az 1930. évi genfi vámfegyverszüneti konferencia
 • Kolbenheyer Imre: A német szociálpolitika kérdései
 • Miskolczy Ágost: Tűz a föld alatt
 • Raith Tivadar: A racionalizálásról
 • Juhász Jenő: Győr
 • Ifj. Wlassics Gyula báró: Magyar irodalom külföldön
 • Trócsányi Zoltán: Magyar őstörténet
 • Padányi Gulyás Jenő: Budapest városrendezése
 • Máthé Elek: Angolok a békerevizió útjáról
 • Gogolák Lajos: Tót volt-e Madách ?
 • Kemenes István: Nyerhet-e kommunista amerikai polgárjogot?
 • Gesztesi Balogh Gábor: A film szélsőséges irányai
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Eckhart Ferenc: Ferenc József, az ember
 • Egyed István: Az új fővárosi törvény
 • Bartucz Lajos: A modern nemzeti tudományról
 • Padányi Andor: A népesség hullámzása és az analfabetizmus 1869 óta
 • Csiszár Béla: A haldokló francia falu
 • Bisztray Gyula: Szépprózánk legújabb irányai
 • Pukánszky Béla: A mai német líra
 • Steier Lajos: II. Miklós orosz cár és a csehek
 • Acsay László: Az alsórákosi rétek
 • Balogh József: A középeurópai kérdés angol szemmel
 • Joó Tibor: A szegedi tanya problémái
 • Ifj. Kiss János: A kubikosok élete
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Kászonyi Ferenc: A dunai népek fajrokonsága
DC Metadata
Title:
Magyar Szemle 10. kötet (1930. 9-12. sz.)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása