Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 13. kötet (1931. 9-12. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Balogh József: Trianon reviziója és a nyugati válság
 • Ifj. Báró Radvánszky Antal: Az angol munkanélküliség elleni biztosítás válsága
 • Nemes Erdős László: A motorizálás és mechanizálás szerepe a modern hadviselésben
 • Bisztray Gyula: Fekete kolostor
 • Tihanyi Lajos: Az ügyvédkérdés szociálpolitikája
 • Preisich Gábor: A Cirpac és a modern építészet
 • Berkes József: A szerb diktatúra három kultúrtörvénye
 • Acsay László: Diákszociális intézményeink
 • Frey András: A párizsi gyarmatügyi kiállítás
 • Halász Gábor: Babits műfordításai
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Szász Zsombor: A román politikai élet útjai (III)
 • Báró Kornfeld Móric: A Bethlen-kormány lemondása
 • Deér József: A külföldi Collegiumok
 • Markó Árpád: A felvidéki nemzetiségek II. Rákóczi Ferenc seregében
 • Ifj. Masirevich György: Városépítés
 • Rapaics Raymund: Virág a vázában
 • Bisztray Gyula: Széphalom százéves halottja
 • Czenner Jenő: Világkrízis és idegenforgalom
 • Szőllősy Lajos: A belső elválasztásról
 • Szász Zsombor: Új könyv a háborús felelősségről
 • Joó Tibor: A művészet és a közönség új viszonya
 • Kun Andor: A chicagói vÜágkiállítás magyar előkészítése
 • Gyöngyössy István: A bukaresti nemzetközi diákkongresszus
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Baranyai Zoltán: A kisebbségi szerződések létrejötte (I)
 • Ottlik László: Kapitalizmus, szocializmus és világválság
 • Weis István: Olvasás közben
 • Gombocz Zoltán: Nyelvtudomány és nyelvtanítás
 • Keresztury Dezső: Az új magyar irodalom útjai
 • Genthon István: Műgyűjtés és műkereskedelem
 • Váczy Péter: Szellemtörténet
 • Asztalos Miklós: A holnapi Erdély
 • Szőllősy Lajos: A kettős öntudat problémája
 • Somogyi József: A párizsi nemzetközi gyarmatügyi kiállítás művészi vonatkozásai
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Baranyai Zoltán: A kisebbségi szerződések létrejötte (II)
 • Gratz Gusztáv: A parlamentek és a gazdasági politika
 • Balogh József: A fasizmus tizedik éve
 • Trócsányi Zoltán: Nyergesújfalu társadalma
 • Miskolczy Ágost: A hivatásos lázítás
 • Szekfű Gyula: A történet mechanizálása
 • Rapaics Raymund: A természetvédelem ügye Magyarországon
 • Szász Zsombor: Az erdélyi románság regionalista törekvései
 • Berde Mária: Utóhang a Földinduláshoz
 • Kaffka Péter: Budapest kivezető útjai
 • Buday Árpád: A magyar föld archaeologiája
 • Joó Tibor: Mit értsünk „Európa” alatt?
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Julier Ferenc: A világháború első hónapja
DC Metadata
Title:
Magyar Szemle 13. kötet (1931. 9-12. sz.)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása