Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 14. kötet (1932. 1-4. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Domony Péter: A Statute of Westminster
 • Rakovszky Menyhért: Devalorizáció
 • Pukánszky Béla: A mai német regény
 • Gerevich Tibor: Andrea Mantegna
 • Bisztray Gyula: Színházi esték
 • Laky Dezső: Hova?
 • Hardy Kálmán: Clausewitz
 • Szász Zsombor: Az erdélyi román regionalista mozgalmak hullámai
 • Berkes József: Miletics és Polit
 • Győry Tibor: Bálint Nagy István †
 • Kállay Miklós: Napoleon száz év távlatából
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Máthé Elek: A keleti front
 • Ligeti Lajos: A mandzsúriai kérdés
 • Vértesi Dezső: Gondolatok a német diktatúráról
 • Moravek Endre: A német kaleidoszkóp
 • Mihelics Vid: Katolikus ifjúságunk szociális szelleme
 • Asztalos Miklós: A magyar protestáns ifjúság és a szociális érdeklődés
 • Szudy Elemér: Az írás és az irodalom szabadsága
 • —m—: Van-e még történeti érzékünk?
 • Reményi József: Amerikai detektívirodalom
 • Steier Lajos: Magyar Masaryk-Akadémia
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Németh Antal: A XX. század színházi törekvései
 • Kolbenheyer Imre: A német gazdaság és a szükségrendeletek
 • Körmendy-Ékes Sándor: Mai gazdasági helyzetünk
 • Éber Ernő: A dán parasztság fejlődésének útja
 • Arany Jánosra emlékezve
  • 1. Skalla István-Ujváry Lajos: Arany János írói bátorsága
  • 2. Balogh József: A negyvenéves Arany
 • Genthon István: A harmincévesek festészete
 • Kilián Zoltán: A hangos könyv
 • Acsay László: Az álláshalmozás és az ifjúság
 • Eckhardt Sándor: A Fiatal Magyarország
 • Szász Zsombor: Moldovai magyarság
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Julier Ferenc: Potiorek táborszernagy
 • Kun Andor: Az Amerikai Egyesült Államok 1932-ben
 • Hegedűs Kálmán: A törvényhozó összeférhetetlensége
 • Weis István: Az összeférhetlenség
 • Surányi Miklós: Az új regény
 • Balogh József: Iskolarendszerünk anarchiája felé?
 • Szőllősy Lajos: Goethe
 • Steier Lajos: Levél a csehszlovákiai magyar ifjúságról
 • Halász Gábor: Mint oldott kéve
 • Miskolczy Ágost: Az újjászületett utopizmus
 • Czenner Jenő: Az utazás időszerű problémái
 • Paulinyi Oszkár: Széljegyzetek a Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűléséről
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ottlik László: Parlamentarizmus és diktatúra
DC Metadata
Title:
Magyar Szemle 14. kötet (1932. 1-4. sz.)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása