Ugrás a tartalomhoz

Magyar Szemle 17. kötet (1933. 1-4. sz.)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Matolcsy Mátyás: Magyarország agrármunkanélkülisége
 • Steier Lajos: A tót nacionalizmus előretörése
 • Bajza József: A második Szrskics-kormány
 • Nyirő Gyula: Ady, a schizoid költő
 • Kalmár János: Hadtörténeti emlékeink idegenben
 • Genthon István: Az új Erzsébet-szobor
 • 1. Gortvay György – 2. Téglássy Béla: A nemzeti munkaprogramm egészségügyi részei
 • Szabolcsi Bence: Kodály Zoltán jubileuma
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Bisztray Gyula: Társadalmunk a színpadon
 • Gratz Gusztáv: Fordulóponton?
 • Steier Lajos: Bethlen István gróf és a revizió
 • Móricz Kálmán: A francia keleti határ államerődítése
 • Bernát István: Az általános titkos választójog értékéről
 • Szilágyi László: Mezőgazdasági termelésünk átszervezése
 • Ifj. Iványi-Grünwald Béla: Széchenyi-legenda
 • Katona Jenő: Új népiesség?
 • Eckhardt Sándor: Filológia
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Szász Zsombor: Az erdélyi romai katholikus „státus”
 • Gratz Gusztáv: Apponyi
 • Balogh József: A francia politika és a revizió
 • Egyed István: A nemzeti munkaterv közjogi része
 • Nosz Gyula: Választójogi reform
 • Kornis Gyula: Az életkorok politikai típusai
 • Dénes Tibor: A szavalókórus
 • Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után
 • Lassovszky Károly: A tejúttól a világegyetemig
 • Olay Ferenc: A művelt nyugat tankönyvei — rólunk
 • Keresztury Dezső: Karl Heinrich Becker
 • Somogyi József: A perzsa olajkérdés
 • Csiszár Béla: Rádiófejlesztés és műsorpolitika
 • Ottlik György: Külpolitikai szemle
 • Szász Zsombor: Az erdélyi római katholikus „státus” (II)
 • Gróf Bethlen István: Magyarország az új Európában
 • Ottlik László: Weimartól Potsdamig
 • Szekfű Ignác: Kapitalizmus és katholicizmus
 • Szentnémedy Ferenc: Magyarország védtelensége légi támadásokkal szemben
 • Gyalókay Jenő: Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pöre
 • Pethő Sándor: Nemzet és dinasztia szakítása 1848-ban
 • Genthon István: Háború utáni középítészetünk stílusa
 • Bisztray Gyula: A magyar hangosfilm problémája
 • Steier Lajos: A csehszlovákiai magyarság politikája
 • Bajza József: Jugoszlávia válsága
 • Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle
 • Weis István: Közigazgatási regények
DC Metadata
Title:
Magyar Szemle 17. kötet (1933. 1-4. sz.)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása