Ugrás a tartalomhoz

Múltunk – politikatörténeti folyóirat 38. (Budapest, 1993)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Tanulmányok
   • Erényi Tibor: Liberalizmus és kormánypolitika - Wekerle Sándor három miniszterelnöksége
   • Gergely Jenő: Mindszenty (Pehm) József apátplébános és a katolikus pártalakítási kísérletek az 1930-as években
   • Benkő Péter: A népi mozgalom és a kádári visszarendeződés 1956-1957 fordulóján
  • Közlemények
   • Murai György: Adalékok a Magyar Televízió történetének kezdeteihez
   • Szénási Eva: Az általános sztrájk mítosza. Az anarchoszindikalizmus alapkategóriái Georges Sorel elméletében
  • Vita
   • Feitl István: Zavarok Nagy Imre és Kádár János kormányainak archontológiája körül
  • Dokumentumok
   • A moszkvai magyar kommunista emigráció 1944. őszi megbeszélései a programkészítésről (Közli: Korom Mihály)
   • A magyar szociáldemokrata emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt (Közli: Jemnitz János)
  • Krónika
   • Balogh Sándor: "A debreceni feltámadás" és üzenete
  • Szemle
   • Történelmi arcképcsarnok (Magyarország miniszterelnökei 1848-1990) (Föglein Gizella)
   • Szervezeti szabályzatok 1945 után (Ólmosi Zoltán)
   • Fischer Ferenc: A megosztott világ (Botvári-Takács Gábor)
  • Rezümék
 • 2–3. szám
  • Tanulmányok
   • Tóth Pál Péter: A népi mozgalom mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye
   • Varga Lajos: Munkaközvetítés, munkanélküliség, a munkanélküliség esetére szóló biztosítás és a szakszervezetek Magyarországon 1945 előtt
   • Gadanecz Béla - Gadanecz Éva: A Weisshaus Aladár vezette szocialista népmozgalom története (1927-1945)
   • Niederhauser Emil: Csehszlovákia és Jugoszlávia létrejötte s megszűnése
   • J. Nagy László: A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve (1962-1992)
  • Közlemények
   • Szigeti Endre: Utópikus és marxi szocializmus a magyar közgazdasági irodalomban (a XIX. század második felében)
   • Balázs György: Adatok a kormány és a helyi hatóságok baloldallal szembeni jogi és államhatalmi intézkedéseihez (1919 augusztus-1932)
   • Vass Henrik - Zalai K. László: Tájékoztatás és hatalmi harc
   • Rozgonyi Ibolya: Dzerzsinszkij az ellenzékiek között
  • Vita
   • Balogh Sándor: Az első szabadon választott anatómiájához
  • Dokumentumok
   • A magyar zsidóság és a hatalom. 1945-1955 (Svéd László)
  • Szemle
   • Szabó Ervin, a szocializmus moralistája (Erényi Tibor)
   • Elvetélt esélyek (Föglein Gizella)
   • Szocialista jelentés 1992. Új világrend? (Jemnitz János)
  • Rezümék
 • 4. szám
  • Tanulmányok
   • Harsányi Iván: Gazdaság, politika és nemzetközi erőtér a spanyol demokratikus átmenet történelmi előestéjén
   • Dér Aladár: Egy paradigma vége (Az osztrák szocialisták és a nemzeti kérdés az 1899-es brünni kongresszus előtti időszakban)
   • Tóth István: A mozi a koalíciós pártok gazdálkodásában (1945-1948)
  • Közlemények
   • Román Ildikó: A Romániai Szociáldemokrata Párt és a kisebbségi kérdés (1921–1948)
   • Püski Levente: A felsőház felépítése és társadalmi összetétele az 1920-as években
   • Szabó A. Ferenc: Kovács Imre és a Márciusi Front története
  • Vita
   • Bölcsföldi Andor: Észrevételek Jemnitz János forrásközléséhez
  • Dokumentumok
   • Két összefoglaló a magyar-szovjet kormánytárgyalásokról (1958. április) Közli: Baráth Magdolna - Feitl István
  • Szemle
   • Pozsgay Imre: 1989 (Bolvári-Takács Gábor)
   • Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform 1920-1928 (Sípos József)
   • Újabb kötet a magyarországi keresztényszocializmusról (Szabó Imre)
  • Erényi Tibor műveinek bibliográfiája (Összeállította: Tóth Éva)
  • Pályázati felhívás
  • Rezümék
DC Metadata
Title:
Múltunk – politikatörténeti folyóirat 38. (Budapest, 1993)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása