Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 6. kötet (1867)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Hunfalvy Pál: Némely újabb nyelvtudományi jelenség. 1
 • Budenz József: Szótaglalások és valami a magyar szóképzés iskolai tanításáról. 16
 • Budenz József: Az „az ez” mutató névmásról. 29
 • Gr. Kuun Géza: A héber # particuláról. 42
 • Budenz József: A magas magnus-féle magyar-árja hasonlat. 51
 • Budenz József: Török szófejtegetések. 58
 • Barna Ferdinánd: Észjárási találkozások a magyar és finn nyelvben. 70
 • Télfy János: Latin ódák, Szepesi Imrétől.
 • Gr. Kuun Géza: A gyökök elméletéről.
 • A rumun nyelv és nép. Hunfalvy Pál
 • Télfy János: Solon adó-törvénye.
 • Budenz József: Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben.
 • Budenz József: Az 1775-diki cseremisz grammatika.
 • Hunfalvy Pál: A „Siebenbürgen” országnévről s az erdélyi helynevekről.
 • Hunfalvy Pál: Az oláh fejedelemség kezdete. Roesler után.
 • Hunfalvy Pál: Még egyszer „feze”.
 • Télfy János: Az attikai törvénykönyvről.
 • Vámbéry Ármin: A délszibiriai török fajok népirodalmáról.
 • Budenz József: Vegyes apróságok.
 • Fogarasi János: A pedig, penig, kedig szókról.
 • Hunfalvy Pál: Hegyaljai oklevelek.
 • Hunfalvy Pál: Földirati és helynevek.
 • Gr. Kuun Géza: Cyprus szigetének phoeniciai felirásai.
 • Budenz József: A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések.
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 6. kötet (1867)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása