Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 59. kötet (1957)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Loványi Gyula: A Magyar Nyelvészet 3
  • Korompay Bertalan: Széljegyzetek a Kalevala összeállításának problémájához 35
  • N. Sebestyén Irén: Szamojéd jelzős szerkezetek 46
  • Vértes Edit: A birtoklás fogalmának kifejezései a finnugor nyelvekben
  • Vászolyi Erik: Komi (zürjén) pénznevek és a régi komi pénzszámítás
  • Károly Sándor: Az istenadta-féle szerkezetek személyragos alakjának szófaji jellegéről
 • Kisebb közlemények
  • Fónagy Iván: A nyelvi jel sajátos jellegéről
  • Hegedűs lajos: Az új finnugor hangjelölés
  • Vértes O. András: A magyar hangok időtartamvizsgálatának néhány adatáról
  • Fokos Dávid: Etimológiai, jelentéstani és szintaktikai adalékok
  • Vértes Edit: A magyar „holmi” déli-chanti megfelelőjéről
  • Beke Ödön: Mari pune·ške
  • Beke Ödön: A Szovjetunió népeinek régi pénzszámításához
  • Beke Ödön: Finnugor jelentésegyezések
  • Beke Ödön: Finnugor mondattani szerkezetek
  • Beke Ödön: Összetett melléknevek
  • Rubinyi Mózes: Budenz József életéhez
 • Ismertetések, szemle
  • N. Sebestyén Irén: Y. H. Toivonen
  • **: Szinnyei József születésének századik évfordulója
  • Lakó György: Y. H. Toivonen: Suomen kielen etymologinen sanakirja I.
  • Lakó György: Björn Collinder: Fenno-Ugric Vocabulary
  • Jókay Zoltán–Radanovics Károly: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
  • Jókay Zoltán: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára
  • Radanovics Károly: Nyelv és Irodalom
  • K. Sal Éva: Manysi és chanti nyelvű kiadványok
  • Radanovics Károly: cirill
  • Hajdú Péter: cirill
  • Kálmán Béla: Wogulische Volksdichtung II., III.
  • Kálmán Béla: Wolfgang Steinitz: Geschichte des wogulischen Vokalismus
  • Hajdú Péter: Bo Wickman: The Form of the Object in the Uralic Languages
  • Imre Samu: cirill
  • Sz. Kispál Magdolna: Hans Fromm–Matti Sadeniemi: Finnisches Elementarbuch I., II.
  • Lavotha Ödön: Kálmán Béla: Manysi nyelvkönyv
  • Erdődi József: cirill
  • B. Lőrinczy Éva: Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal
  • Hegedűs Lajos: P. Ariste: Eesti keele foneetika
  • N. Kakuk Zsuzsa: L. Fekete: Die Siyaqat-Schrift 277,
  • Básonyi László: Johannes Benzing: Einführung in das Studium der altaischen Philologie und der Turkologie
  • Bárczi Géza–Telegdi Zsigmond–Károly Sándor: Fónagy Iván „A hangváltozások lefolyásáról” című kandidátusi disszertációjának vitája
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 59. kötet (1957)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása