Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 62. kötet (1960)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Beérkezett könyvek, folyóiratok
   • 208
   • 401
  • Bereczki Gábor: Etimológiai megjegyzések
  • Deme László: Károly Sándor, Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban (ism.)
  • Erdélyi István: Táltos
  • Erdődi József: A mari lašman szó eredetéről
  • Erdődi József: A Szovjetunió finnugor nyelvészeinek 3. konferenciájáról (ism.)
  • Fábián Pál: A magyar nyelv értelmező szótára I–II. (ism.)
  • Fodor István–Fónagy Iván–Szépe György–Vértes Edit: Vita a Saussure-i tanítások magyar visszhangjáról
  • Fokos Dávid: Etimológiai, jelentéstani és szintaktikai adalékok
  • Fokos Dávid: Uráli és altaji összehasonlító szintaktikai tanulmányok
  • Fokos Dávid: N. Sebestyén Irén 70. születésnapjára
  • Fónagy Iván: A hang és a szó hírértéke a költői nyelvben 73
  • Fónagy Iván: A. Sovijärvi, Über die phonetischen Hauptzüge der finnischen und der ungarischen Hochsprache (ism.)
  • Gáldi László: Cahiers d’Histoire Mondiale (ism.)
  • Gáldi László: P. Hartmann, Wortart und Aussageform (ism.)
  • Gáldi László: Cercetări de Lingvistică (ism.)
  • Gulya János: A manysi nyelv szóvégi magánhangzóinak történetéhez 33
  • Gulya János: Az orosz cirill, -a ’Uralgebirge’ etimológiájához
  • Gulya János: cirill (ism.)
  • Hajdú Péter: A szomojéd sámánok kategóriáiról 51
  • Imre Samu: Der Münchener Kodex (ism.)
  • Juhász Jenő: Szómutató Munkácsi Bernát „Árja és kaukázusi elemek a finn–magyar nyelvekben” című művéhez (Melléklet külön füzetben 1–58. l.)
  • N. Kakuk Zsuzsa: Németh Gyula 70 éves
  • Kálmán Béla: Manysi szövegmutatványok 23
  • Kálmán Béla: Chanti szöveg
  • Kálmán Béla: A Szovjetunióban lakó finnugor és szamojéd népek lélekszáma
  • Károly Sándor: cirill II. (ism.)
  • Korompay Bertalan: Megjegyzések Kalevala kiadásaink szövegéhez
  • Kovács Ferenc: Az uráli számnevek problémája
  • Kovács Ferenc: cirill (ism.)
  • Kovács Ferenc: D. Smeltzer, Man and Number (ism.)
  • A. Kövesi Magda: Adalékok rokonságneveink történetéhez
  • Lakó György: Loványi Gyula 1883–1960
  • Lakó György: N. I. Bogdanov
  • Lükő Gábor: Diószegi Vilmos, A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben (ism.)
  • Magdics Klára: A szóvégi magánhangzók rövidülése a köznyelvben
  • Meggyes Klára: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei (ism.)
  • Nyíri Antal: Mészöly Gedeon
  • Papp László: Végh József, Őrségi és hetési nyelvatlasz (ism.)
  • Radanovics Károly: Szófejtések
   • 124
   • 323
  • Radanovics Károly: A chanti népnév eredete
  • Radanovics Károly: D. R. Fokos-Fuchs, Syrjänisches Wörterbuch (ism.)
  • Sal Éva: Az ugor első szótagi nyílt *ä hangról
  • Szabó László: J. Mägiste, Woten erzählen (Ism.)
  • Szántó Éva: A fonológiai kutatások újabb eredményei a Szovjetunióban
  • Szépe György: Juhász Jenő
  • Szépe György: Mélanges linguistiques (ism.)
  • A szerkesztő bizottság: 1945–1960 3
  • Vászolyi Erik: Letkai nyelvmutatványok
  • Vászolyi Erik: Adalékok a komi írásbeliség történetéhez (ism.)
  • Velcsov Mártonné: J. Soltész Katalin, Az ősi magyar igekötők (ism.)
  • Vértes Edit: Van-e a finnugor *k-nak k- fejleménye mélyhangú szavainkban? 7
  • Vértes Edit: A szurguti osztják nyelvjárások hangjelöléséről és hangmegfeleléseiről
  • Vértes Edit: Verba docent (ism.)
  • Vértes Edit: Aarni Penttilä Juhlakirja (ism.)
  • Vértes Edit: Aarni Penttilä Juhlakirja (ism.)
  • Vértes O. András: Manual of Phonetics. Edited by L. Kaiser (ism.)
  • Vértes O. András: R. Luchsinger–G. E. Arnold, Lehrbuch der Stimm- und Sprachheilkunde (ism.)
  • Vértes O. András: Handbuch der Psychologie in 12 Bänden (ism.)
  • Vértes O. András: Balázs János, Sylvester János és kora (ism.)
  • Vértes O. András: Fr. Kainz, Psychologie der Sprache II. (ism.)
  • Vértes O. András: Baranyai Erzsébet–Lénárt Edit, Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani vonatkozásai (ism.)
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 62. kötet (1960)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása