Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 63. kötet (1961)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Bereczkiné K#sk Mai: Bán Aladár 1871–1960.
  • Berrár Jolán: cirill (ism.)
  • Csupor Zoltán Mihály: Sajnovicsról és a Demionstratio dán nyelvű kiadásáról
  • Deme László: Papp László, Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában (ism.)
  • Elekfi László: Fónagy Iván, A költői nyelv hangtanából (ism.)
  • Erdélyi István: cirill (ism.)
  • Fodor István: A megkülönböztető elemek jelentősége
  • Fodor István: A glottochronológia érvényessége a szláv nyelvek anyaga alapján
  • Fokos Dávid: Uráli és altaji összehasonlító szintaktikai tanulmányok III–VII.
   • 63
   • 263
  • Fokos Dávid: Egy zürjén kötőszóról – A zürjén -si ’ha’ kötőszó
  • Gáldi László: Alexis François, Histoire de la langue française cultivée des origines a nos jours (ism.)
  • Gáldi László: Probleme de lingvistică generală Vol. I. (ism.)
  • Grétsy László: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. Szerkesztette Benkő Loránd (ism.)
  • Gulya János: Vahi osztják szövegmutatványok
  • Gulya János: A vahi osztják nyelvjárás hangjelöléséhez
  • S. Hámori Antónia: Régi magyar költők tára. XVII. század. I. (ism.)
  • N. Kakuk Zsuzsa: Philologiae Turcicae Fundamenta (ism.)
  • Kálmán Béla: Lavotha Ödön, Észt nyelvkönyv (ism.)
  • Kálmán Béla: A. Kannisto–M. Liimola, Wogulische Volksdichtung (IV–V.) (ism.)
  • Sz. Kispál Magdolna: A vogul n elemű igenévképző hangalakja 83
  • Korompay Bertalan: A finnek rokonai (ism.)
  • Kovács Ferenc: Beszámoló a VI. Nemzetközi Antropológiai és Etnológiai Kongresszusról
  • Lakó György: Björn Collinder, Survey of the Uralic Languages (ism.)
  • Loványi Gyula: Hunfalvy Pál életéből 3
  • Molnár Imre: A hangszín problémája és a magánhangzók skálarendje
  • K. Palló Margit: Var szavunk etimológiájához
  • Radanovics Károly: Osztják nyelvtudományok (Muzsi nyelvjárás) 21
  • Radanovics Károly: Szófejtések
  • Rotalier, Paule de: A finnugor nyelvek tanításának harminc éve Franciaországban
  • Ruzsiczky éva: Kazinczy Ferenc levelezése XXIII. (ism.)
  • Ruzsiczky Éva: Benkő Loránd, A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában (ism.)
  • Sámson Edgár: A jelentő mód jelen idejének jelölése az osztják nyelvben
  • Schellbach, Ingrid: Sananjalka 1–2. (ism.)
  • Szabó László: Vót szövegek Mati faluból
  • Szabó László: Új vót népköltési gyűjtemények (ism.)
  • Szabó László: Norman Denison, The Partitive in Finnish (ism.)
  • Szabó László: A Keele ja Kirjanduse Instituudi Uurimused II. és V. kötete (ism.)
  • Szabó László: Antal Reguly, Vatjalaismuistiinpanot 1831. Julkaissut Sulo Haltsonen (ism.)
  • Szántó Éva: cirill (ism.)
  • Szépe György: Eric P. Hamp, A Glossary of American Technical Linguistic Usage 1925–1950 (ism.)
  • Szerebrennyikov, B. A.: A komi -a végű nomen possessoris melléknevek kialakulásának a történetéhez
  • Szilágyi Ferenc: Adatok Reguly Antal életrajzához
  • Tarnóczy Tamás: A jeloszlás és a hírtartalom nyelveket meghatározó tulajdonságairól
  • Vászolyi Erik: cirill (ism.)
  • Vászolyi Erik: Széljegyzetek a zürjén személynevek és névadás kérdéséhez
  • Vértes Edit: Nyelvtani adalékok a keleti-chanti (osztják) nyelvjárásokhoz III.
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 63. kötet (1961)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása