Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 67. kötet (1965)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Bakay Kornél: cirill
  • Bakos Ferenc: Kovács Ferenc, A magyar jogi terminológia kialakulása
  • Bereczki Gábor: Etimológiai megjegyzések
   • 115
   • 339
  • Bereczki Gábor: Paul Ariste 60 éves
  • Deme László: A zsugorodás és a kiegyenlítődés törvénye a parole-ban
  • Fodor István: Az afrikai nyelvek osztályozásának problémái 41
  • Fodor István: C. F. and F. M. Voegelin, Languages of the World. African Fascicle One
  • Fodor István: L. S. Vygotsky, Thought and Language
  • Fokos Dávid: V. I. Litkin hetvenedik születésnapjára
  • Fónagy Iván: Peter B. Denes–Elliot N. Pinson, The speech chain
  • Fónagy Iván: Bertil Malmberg, Phonetics
  • Gulya János: Vahi osztják nyelvtanulmányok
  • Hajdú Péter: Finnugor szak a magyar egyetemeken
  • Kálmán Béla: Artturi Kanniston tutkimusmatkat Siperiassa vuosina 1901–6.
  • Kálmán Béla: Wogulische Volksdichtung gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto, bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola
  • Kálmán Béla: Vogulica
  • Károly Sándor: A szóképzés grammatikai jellegéről
  • Keresztes László: Keresztes Kálmán, Morphemie and Semantic Analysis of the Word Families: Finnish ETE- and Hungarian EL- ’fore’
  • Sz. Kispál Magdolna: Hozzászólás Hajdú Péter „Finnugor szak a magyar egyetemeken” című cikkéhez
  • Kiss lajos: Carlo Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attaverso i tempi
  • Kiss Lajos: Milka Ivié, Pravci u lingvistici
  • A. Kövesi Magda: A finnugor alapnyelv affrikáta elemű képzőinek kérdéséhez
  • Lakó György: Húsz év a hazai finnugor nyelvtudomány történetében 3
  • Lakó György: Décsy Gyula, Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft
  • Litkin, V. I.: Zürjén kis ’cirill’
  • Magdics Klára: Szintetizált anyaggal végzett magyar magánhangzó-felismerési kísérletek
  • Moór Elemér: Újabb adalékok a hangbetoldásos rövidülések kérdéséhez 33
  • Moór Elemér: Malom és molnár
  • Moór Elemér: Úr és ország
  • Nádor Gabriella: cirill
  • Papp Ferenc: cirill
  • Papp Ferenc: cirill
  • Papp László: Hoffman Tamás, A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdálkodásában
  • Papp László: Detlef-Eckhard Stoebke, Die alten ostseefinnischen Personennamen in Rahmen eines urfinnischen Namensystems
  • Papp László: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből
  • Rédei Károly: Szófejtések
   • 117
   • 324
  • K. Sal Éva: Etimológiai észrevételek
  • K. Sal Éva: Virittäjä
  • Sebeok, Thomas A.: Hogyan érintkeznek az állatok?
  • J. Soltész Katalin: Nyelvstatisztikai vizsgálatok a Petőfi-szótár anyaga alapján
  • Szabó László: Újabb finnugrisztikai kutatások a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Petrozavodszki Nyelv-, Irodalom- és Történettudományi Intézetében
  • Tompa József: A magyar igeragozás alapkategóriái XIX. századi nyelvtanainkban
  • Vászolyi Erik: Adatok egy zürjén nyelvjárás múltjáról és jelenéről 7
  • Vértes Edit: Keleti-osztják mondatfonetikai vizsgálatok
  • Vértes O. András: Révai magánhangzó-meghatározása
  • Voigt Vilmos: V. M. Schirmunski, Deutsche Mundartkunde
  • Voigt Vilmos: A sámánizmus mint etnológiai kutatási probléma
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 67. kötet (1965)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása