Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 101. kötet (2004)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Widmer Anna: Szemantika, jelentésváltozás és mitológia [Semantics, meaning change and mythology] 7
  • Bíró Bernadett: A vogul rokonságnevek rendszere és morfológiai felépítése [The system and morphology of Vogul kinship terms] 32
  • Siptár Péter – Szentgyörgyi Szilárd: A magyar H-féle hangok optimális elemzése [An optimality theoretic account of Hungarian H-type segments] 57
  • Kassai Ilona: Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében [Anomalies in language and speech in the history of linguistics] 91
 • Kisebb közlemények
  • Rédei Károly: Még egyszer a permi accusativusról [Permic accusative revisited]
  • Rédei Károly: Szófejtések [Etymologies]
  • Honti László: Mítoszok a magyar nyelv eredete körül [Myths about the origin of the Hungarian language]
  • Aradi András: Egy emotív jelentésű igecsoport néhány nyelvhasználati sajátossága [On some characteristics of a group of emotive verbs]
  • É. Kiss Katalin: Eseményszerkezet és topic–predikátum tagolás a magyar mondat ban [Event structure and topic-comment articulation in the Hungarian sentence]
  • Berta Árpád: Keszi és társai [Keszi and company]
  • Dér Csilla: Határok nélkül: a grammatikalizáció státusáról [Across the boundaries on the status of grammaticalisation]
 • Szemle, ismertetések
  • A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nyelv jubileumára [On the anniver sary of the Hungarian Linguistics Association and the journal Hungarian Language] (Csúcs Sándor)
  • Alekszandr Pavlovics Feoktyisztov [Aleksandr Pavlovich Feoktistov] (Rédei Károly)
  • Harmatta János (Maróth Miklós)
  • Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana [The Text Linguistics of Hun garian] (Szabó Zoltán)
  • Forgács Tamás: Ungarische Grammatik [Hungarian Grammar] (Fazekas Tiborc)
  • Új magyar tájszótár [New Hungarian Dialectological Dictionary] (Gerstner Károly)
  • Egy új modern magyar nyelvtörténetről [On a new history of Hungarian] (Nyirkos István)
  • Jukka Mäkisalo: Grammar and Experimental Evidence in Finnish Compounds (Fejes László)
  • Új orosz kiadványok nyelvrokonainkról [Recent Russian publications on Uralic] (Vándor Anna)
  • Cser András: A történeti nyelvészet alapvonalai [Introduction to historical linguistics] (Giampaolo Salvi)
  • Areális tipológiai megjegyzések J. H. Greenberg könyvéről [Areal-typological remarks on J. H. Greenberg’s book] (Dezső László)
  • Pillanatkép a pszicholingvisztikáról: fogódzók és hiányhelyek [State of the art in psycholinguistics: strengths and lacunae] (Szépe Judit)
  • Zavarok a nyelvi zavarok körül [On the confusion surrounding language disorder] (Forró Orsolya – Kálmán László)
  • Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek [The bilingual child] (Simon Orsolya)
  • Borbély Anna: Nyelvcsere (Duray Zsuzsa – Laihonen Petteri) [Language shift]
  • Sándor Anna: Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélő közösségben, Kolonban (Menyhárt József) [Native language use and bi lingualism in a minority Hungarian speech community in Kolon]
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 101. kötet (2004)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása