Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 102. kötet (2005)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Maticsák Sándor: Az agglutinációval keletkezett mordvin képzőkről [On Mordvinian derivational suffixes of agglutinative origin] 7
  • Sipos Mária: Másodlagos egyezések az obi-ugor kori etimológiákban [Secondary correspondences in etymologies dating back to Ob-Ugric] 35
  • Wagner-Nagy Beáta: A tagadás kifejezésének módjai a nganaszanban [Ways of expressing negation in Nganasan] 64
  • Károly László: Egy 17. századi csagatáj orvosi könyv mint nyelvi forrás [A Chagatay medical book from the 17th century as a source on language] 89
  • Eszes Boldizsár: Experiens alanyú meg igekötős igék szemantikája [The semantics of verbs with the prefix meg and an experiencer subject]
  • Kas Bence: Az óhajtó mondatok kategóriája [The category of optative sentences]
 • Kisebb közlemények
  • Rédei Károly: Szófejtések [Etymologies]
  • Bereczki Gábor: Két bolgár-törökből másolt analitikus múlt a cseremiszben [Two Cheremissian analytic past tenses borrowed from Turkic-Bulgarian]
  • Rédei Károly: Mellé- és alárendelő kötőszavak a zürjénben [Coordinating and sub ordinating conjunctions in Zyryen]
  • Rakin: A komi-zürjén fanevek történeti vizsgálata [A diachronic study of Komi-Zyryen tree names]
 • Kiss Lajos Emlékülés
  • Gercsák Gábor - Klinghammer István: Magyar földrajzi nevek angol nyelvű kiadványokban [Hungarian geographical names in publications in English]
  • Kiss Jenő: Etimológia és nyelvtudomány [Etymology and linguistics]
  • Nyirkos István: Korai jövevényszavaink szervetlen véghangzóiról [On the inorga nic final segments of early Hungarian loanwords]
  • Pusztai Ferenc: Lexikográfiai kötöttségek és lehetőségek [Constraints and possi bilities in lexicography]
  • Zoltán András: Szláv-magyar etimológiák [Slavonic-Hungarian etymologies]
 • VII. Magyar Nyelvtudományi Kongresszus
  • Dér Csilla Ilona: Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció : Néhány magyar dis-kurzusjelölő kialakulásáról [Discourse and grammaticalisation - on the evo lution of some Hungarian discourse markers]
  • Zsilinszky Éva: Megjegyzések a magyar igerendszer 17. századi történetéhez [On the history of the 17th century Hungarian verb system]
 • Szemle, ismertetések
  • Szende Tamás: Fónagy Iván 1920-2005
  • Adamik Béla: Hermann József 1924-2005
  • Zaicz Gábor: Alo Raun 1905-2004
  • Duray Zsuzsa: Kovács Magdolna : Code-Switching and Language Shift...
  • Rédei Károly: Vászolyi-Vasse, Eric : Syrjaenica I-III.
  • Hoffmann István: Fehértói Katalin : Árpád-kori személynévtár (1000-1301) [Katalin Fehértói : Onomastic register of the Árpád-era (1000-1301)]
  • Laakso, Johanna: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon (szerk. kontra Miklós) [Miklós Kontra (ed.) : Language and society in Hungary at the Fall of Communism]
  • Siptár Péter: Beszédmű-fonológia [Péter Siptár : A phonology of speech products]
  • Tóth Marianna: Cser András : The typology and modelling of obstruent lenition...
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 102. kötet (2005)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása