Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 104. kötet (2007)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Honti László: A birtoklás kifejezésének eszközei az uráli nyelvekben szinkrón és diakrón szempontból [Expressions of possession in Uralic : synchronic and a diachronic aspects] 7
  • Havas Ferenc: Az uráli nyelvek genitívuszáról - tipológiai megközelítésben [On the genitive in Uralic languages - a typological approach] 57
  • Csúcs Sándor: Permi-magyar nyelvtörténeti párhuzamok [Diachronic parallels between Permic and Hungarian] 86
  • É. Kiss Katalin: Kísérlet a konfigurációs és a nem-konfigurációs magyar mondattani jelenségek közti ellentmondás feloldására [An attempt at resolving the contradiction between configurational vs. non-configurational phenomena in Hungarian syntax]
 • Kisebb közlemények
  • Rédei Károly: Belső és külső innovációk a votják nyelvben (Adalékok a Volga-Káma-vidék nyelveinek areális kapcsolataihoz) [Internal and external innovations in Votyak (On areal contact in the Volga-Kama region)]
  • Fejes László: A szurguti hanti fonémarendszer néhány kérdéséről [On some issues of the Surgut Khanty phonological system]
  • Ruttkay-Miklián Eszter: A szinjai hanti rokonsági terminológia [Kinship terms in Sinia Khanty]
  • Agyagási Klára - Róna-Tas András: A jász népnév etimológiájához [On the etymology of the Hungarian ethnonym jász]
  • Tóth Csilla: Kollektivitás és disztributivitás vizsgálata a magyar statikus helyhatározóragok és névutók körében [Collectivity and distributivity in Hungarian locative suffixes and postpositions]
 • Szemle, ismertetések
  • Szépe György: Csécsy Magda
  • Wagner-Nagy Beáta: Eugen Helimski
  • Bereczki Gábor: Erelt, Mati (ed.) : Estonian Language
  • Csepregi Márta: Napolskikh, Vladimir - Siikala, Anna-Leena - Hoppál, Mihály (eds) : Khanty Mythology
  • G. Bogár Edit: Tamás Ildikó : Tűzön át, vízen át. A sarkvidéki lappok énekhagyománya [Through fire and water. The singing tradition of the Arctic Saami]
  • Fejes László: Lehetett volna... : Csepregi Márta - Masonen, Virpi (szerk.) : Grammatika és kontextus : új szempontok az uráli nyelvek kutatásában [Grammar and Context. New Developments on Uralic Languages]
  • Juhász Dezső: Hoffmann István (szerk.) : Korai magyar helynévszótár 1000-1350. 1. Abaúj-Csongrád vármegye [A Dictionary of Early Hungarian Toponyms 1000-1350. Abaúj-Csongrád County]
  • Szilárd Balázs: Kiefer Ferenc : Aspektus és akcióminőség, különös tekintettel a magyar nyelvre [Aspect and Aktionsart with Special Respect to Hungarian]
  • Kiefer Ferenc: Kicsi Sándor András : Gombocz Zoltán 1877-1935 : Életrajz és pályakép [Zoltán Gombocz 1877-1935. Biography and Oeuvre]
  • Szikszainé Nagy Irma: Péter Mihály : Nyelv, stílus, költői beszéd : Válogatott tanulmányok [Language, Style, Poetic Speech. Selecte
  • É. Kiss Katalin: Klaudy Kinga (szerk.) : Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott tanulmányai [A Ferenc Papp Reader. Selected Papers]
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 104. kötet (2007)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása