Ugrás a tartalomhoz

Nyelvtudományi közlemények 105. kötet (2008)

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Tanulmányok
  • Mus Nikolett: Tagadás a tundrai nyenyec nyelvben (Negation in Tundra Nenets) 7
  • Elekfi László: A hatodik mondatrész (The sixth syntactic constituent) 45
  • Bartos Huba: Mód és modalitás a magyarban (Mood and modality in Hungarian syntax) 80
  • Varga László: A stilizált eső hanglejtés az újabb kutatások tükrében (Stylised falling intonation in the light ofrecent research)
  • Kántor Gergely: Komparatív korrelatív szerkezetek a magyarban (Comparative correlative structures in Hungarian)
  • Surányi Balázs: Határozóosztályok és mondattartományok (Adverb classes and sentence domains)
  • Rózsavölgyi Edit: A névmási tárgy az olaszban és a magyarban [PronominaI object in Italian and Hungarian (Comparative typological analysis)]
  • Tóth Ildikó: Az ige-igekötő szórend elsajátítási folyamata a gyerek-nyelvben (The acquisition ofverb-preverb order in child language)
 • Kisebb közlemények
  • Csúcs Sándor: Szófaji kérdések az őspermiben (Word Class issues in Proto-Permic)
  • Bíró Bernadett: A manysi cselekvésnevek szófaji kérdései (Word class issues ofnomina actionis in Mansi)
  • Sipos Mária: A norma kiválasztásáról a serkáli irodalmi nyelv kapcsán (On the choice ofthe norm : the case of the Sherkalliterary langauge)
  • Forró Orsolya: Vannak-e asszociációs hangváltozások? : A hangváltozás-tipológia kérdése a magyar nyelvtörténeti szakirodalomban (Are there associative sound changes? : The typology of sound changes in the literature on the history of Hungarian)
  • Kassai Ilona: Akusztikai fonetikai adatok értelmezésének csapdái (Problematic points in the interpretation ofacoustic phonetic data)
  • Dékány Éva: A mi Jánossal exkluzív és inkluzív olvasata (On the exclusive and inclusive interpretations of mi Jánossal lit. 'we with John')
 • Vitafórum
  • Szépe Judit: Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között (Huszár Ágnes : A gondolattól a szóig : A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében) (Short circuit and derailments between the levels oflinguistic realisation)
  • Schütz István: A múlt nyomasztó öröksége : Gondolatok egy új román monográfiáról (Sala, Marius: De la latină la romănă [A latintól a románig]) (The weight of the past. Thoughts on a new Rumanian monograph)
 • Szemle, ismertetések
  • Csúcs Sándor: Rédei Károly
  • Károly László: In memorian Berta Árpád
  • Csúcs Sándor: Eva Kangasmaa-Minn
  • Schellbach, Ingrid: In memorian Hans Fromm
  • Riese, Timothy: Serkáli osztják chrestomathia (Sherkal Ostyak Chrestomathy) (szerk. Fejes László)
  • Asztalos Erika: Jean Perrot : Regards sur les langues ouraliennes
  • Ladányi Mária: Magyar nyelv (The Hungarian Language) (főszerk. Kiefer Ferenc)
  • Peredy Márta: LingDok - Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai (Papers presented at the LingDok Graduate Students' Linguistics Conference)
DC Metadata
Title:
Nyelvtudományi közlemények 105. kötet (2008)
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása