Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 1. évfolyam – 1908.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Önálló közlemények
  • Ágoston Péter dr.: A szabályrendeletek és a magánjog
  • Ágoston Péter dr.: Észrevételek a budapesti lakásbérleti szabályrend. tervezetéhez
  • Balló Alfréd: Az automobil és a köztisztaságügy
  • Bárczy Dezső: A francia adóreform
  • Bárczy István dr.: A magyar városok jövője
  • K. Császár Ferenc: A városok építése. 2. Berlin
  • Ernyei Ödön dr.: Az élelmiszerek ellenőrzése
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Chicago, Washington
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Philadelphia, Cincinnati
  • Fock Ede: Az amerikai városok vízzel való ellátása: Buffalo, San-Francisco
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 1. A városok világításának történeti fejlődése a gázvilágításig
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 2. A gázvilágítás fejlődése a villamos világítás fellépéséig
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 3. A villamos és gázvilágítás párhuzamos fejlődése
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 4. A villamos energia és gázfogyasztás kölcsönhatásának befolyása a fogyasztás alakulására
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 5. A világító vállalatok szerepe a városok háztartásában
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 6. A párisi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 7. A bécsi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 7. A bécsi gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 8. A berlini gázkérdés
  • Forbáth Imre dr.: A városok világítása: 9. a bpesti gázkérdés
  • Gárdonyi Albert dr.: A városok közgazdasági jelentősége
  • Hegedüs Loránt dr.: Az adóreform, városaink és iparunk
  • Harrer Ferenc dr.: Nagy-Budapest
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 1. Budapest
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 3. Bécs
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 4. Páris
  • Kabdebó Gyula: A városok építése: 5. München
  • Lahocsinszky Árpád: Egyesületi jog – egyesületi élet
  • Márffy Ede dr.: A városi adók és illetékek
  • Márffy Ede dr.: A városi adók és illetékek a külföldön
  • Márffy Ede dr.: Statisztikai adatok a külföldi városi adózásról
  • Medgyaszay István: A Szt-Gellérthegy kiképzése és a nemzeti panteon
  • Müller Kálmán dr.: A budapesti két új kórház
  • Palóczy Lipót: Berlin tanügye
  • Pikler J. Gyula dr.: Budapest halandósága 1906-ban és 1907-ben
  • Pikler J. Gyula dr.: A telekértékemelkedési adó Németországban
  • Rácz Gyula dr.: Közhasznú üzemek az angol városok kezelésében
  • Rényi Dezső: Az alsóbbrendű vasutak és a városok
  • Rerrich Béla: A városok építése. 6. London
  • Schmidt Gyula: A városok építése. 7. New-York
  • Sugár Ignác dr.: Az ipartörvény tervezete
  • Sugár Ignác dr.: Az ipartörvény tervezete
  • Szalay Sándor dr.: Nyilvános jogi tanácsadás
  • Thirring Gusztáv dr.: A nemzetközi statisztika a városi közigazgatásban
  • Thirring Gusztáv dr.: Adalékok a drágaság kérdéséhez: 1. A lakásbérek
  • Thirring Gusztáv dr.: Adalékok a drágaság kérdéséhez: 2. Az élelmi cikkek árai
  • Wildner Ödön dr.: A német városok francia világításban
  • Wildner Ödön dr.: A német városok francia világításban
  • Ziegler Nándor: A budapesti központi vásárcsarnok kibővítésének kérdése
 • Ismertetett munkák
  • Angermayer Károly: A moder városrendezés egészségügyi alapjáról
  • Avebury: A község és az állam mint vállalkozó. Városi könyvtár 1. kötet
  • Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország
  • Dörner Max: Kommunale Submissions-Politik. Die Vergebung öffentlicher Arbeiten in Mannheim
  • Ereky István: A magyar helyhatósági önkormányzat
  • Fodor István: A füstnélküli város és az ipar
  • Geml József: A gyógyszertári jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak
  • Geml József: Temesvár lakáspolitikája
  • Hassert K.: Die Städte geographisch betrachtet
  • Hoffmann F.: Die Geschäftsordnung der deutschen Statutargemeinden Österreichs
  • Horney A.: Der volkswirtschaftliche Wert der städtischen Fäkalien
  • Kalmár Dezső: A magyarországi bazaltkőbányák ismertetése. A korláthi bazaltbánya
  • Kläger Emil: Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens
  • Kőnig J. und Iuckenack A.: Die Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln, sowie Gebrauchsgegenständen im Deutschen Reiche
  • Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi ásatások és muzeum ismertetése
  • Ladik Gusztáv: A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyai
  • Lindemann Hugó: Städtische Arbeiterpolitik. (Sozialist. Monatshefte 1907. évf. 846.–853. l.)
  • Mayreder Karl: Baugesetz und Baukunst
  • Meyer Otto: Die Massnahmen gegenüber der Arbeitslosigkeit in Halle a. S.
  • Porzó (Ágai Adolf): Utazás Pestről Budapestre
  • Redd D. Georg and Shutt E. Ervin: Town clerks’ manual
  • Schulpe György: Munkásügyi reformok
  • Singer K.: Hygiene und sociale Fürsorge in München
  • Stier–Somló: Jahrbuch des Verwaltungsrechts
  • Sundbärg Gustav: Bevölkerungsstatistik Schwedens
  • Weber A.:: Die Grossstadt und ihre socialen Probleme
  • Weyl Th.: Die Assanierung von Düsseldorf
  • Vita Emil: A magyar állampolgárságra, községi illetőségre és az idegeneknek Magyarországon való tartózkodására nézve fennálló jogszabályok
  • Annuario Statistico delle Citta Italiane
  • Die Arbeitsvermittlung in der Stadt Halle a. S. Beiträge zur Statistik der Stadt Halle a. S.
  • Archiv für Volkswohlfahrt
  • Die Bautätigkeit in der Stadt Zürich 1896–1905. Statistik der Stadt Zürich Nr. 7.
  • The county councils, municipal corporations and local authorities companion
  • Danzig und seine Bauten
  • Dictionnaire général des contributions indirectes
  • Encyclopaedie of local government law (exclusive of the Metropolis)
  • A budapesti VIII. k. közjótékonysági egyesület évkönyve
  • Illustrierter Führer durch die königl. Haupt- und Residenzstadt Budapest und Umgebung. Hg. von Leo Woerl
  • Jahrbuch der Bodenreform
  • Jegyzőkönyv a törvényhatósági joggal felruházott városok polgármestereinek 1907. évi értekezletéről
  • Jelentés a budapesti állami rendőrség 1907. évi működéséről
  • Jelentés a temesvári néphivatal tevékenységéről
  • The London Manual for 1908.
  • London tramways guide
  • Statistics of cities having a population of over
  • The fifth Annual Statistics of the city of Tokio
  • A budapesti VIII. k. közjótékonysági egyesület szervezete
  • Ipari sztrájkok és munkából való kizárások Magyarországon az 1906. évben
  • Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolásáról
  • Városi Közlöny. Hivatalos folyóirat. Kiadja Temesvár város tanácsa
  • Városok lapja. Szerkeszti Osváth Andor
  • Verfassung und Vervaltungsorganisation der Städte. Schriften des Vereins für Sozialpolitik 117–123. Band
  • Verhandlungen des zweiten Deutschen Städtetages zu München
  • Les villes de la Russie en 1904.
  • Praktische Wohnungsfürsorge in Hessen
  • Wohnungsstatistik sächsischer Städte nach der Erhebung vom 1. Dezember 1905. (Zeitschrift des K. Sächsischen Statistischen Landesamtes 1907. évf. 1–48. l.)
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 1. évfolyam – 1908.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása